Islami është keqkuptuar

Ne duhet të rishikojmë konceptin tonë për Islamin. Si muslimanë, duhet të pyesim veten: pse në këtë botë të tjerët përparojnë, kurse ne shkojmë prapa? Duke marrë Kur'anin dhe Sunnetin si burimet tona madhore dhe duke respektuar njerëzit e mëdhenj të së kaluarës, me ndërgjegje që ne jemi fëmijë për kohën, ne duhet të pyesim për të kaluarën dhe të tashmen. Unë po vështroj njerëzit e mendimit dhe kërkoj të vendos balancën e nevojshme midis aspekteve të ndryshueshme dhe të pandryshueshme të Islamit dhe, duke i marrë në konsideratë normat e tilla juridike si abrogimi, përpjestimi, përgjithësimi dhe kufizimi, mund ta prezantoj Islamin me koncept modern. Pesë shekujt e parë të Islamit ishin periudha e kërkimeve dhe dijetarëve të shumtë. Përgjatë kësaj periudhe kishte një liri shumë të madhe të mendimit. Vetëm në një atmosferë të tillë mund të lindin dijetarë dhe mendimtarë të mëdhenj.

Pin It
  • Publikuar më .
© 2024 Faqja e internetit të Fethullah Gylenit . Të gjitha të drejtat të rezervuara, Faqja zyrtare në gjuhen shqipe e mendimtarit Fethullah Gylen.
fgulen.com, është faqja zyrtare e mendimtarit Fethullah Gylen.