2. Какво е междурелигиозният диалог?

Какво е междурелигиозният диалог?По-точно е понятието да се определя не като „междурелигиозен диалог”, а като „диалог между представители на религиите”. Но първото понятие е получило по-широка употреба. Освен това от него несъмнено се извлича и смисъла за диалог между представители на религиите. И ние в настоящата книга ще използваме понятието „междурелигиозен диалог”.

Междурелигиозният диалог не е принудително налагане на вяра и идеи на представителите на различните религии, а е среща, която допринася добронамерено, почтено, искрено, с обич, с уважение и с добри чувства за решаването на общи или различни проблеми, за обсъждането им в мирна атмосфера, за научаване повече за другия, за опознаването му, за изслушване и разбиране, за създаване на предпоставка за сътрудничество, за съвместно съжителство и дори за споразумение.

Днес всички ние сме изправени срещу глобални проблеми като морално разложение, замърсена околна среда, икономическа неравнопоставеност, болестта СПИН, бедност, аборти, увеличаване процента на разводите, расизъм, терор, войни, потисничество и всички те застрашават световния мир. Разбира се, че религиите и техните представители биха могли да дадат своя принос за решаването на тези проблеми. Междурелигиозният диалог се появява в резултат на търсенето на решения на тези проблеми – а това е един неизбежен процес. Това са усилия за осигуряване на по-сигурно и мирно бъдеще на поколенията, за прекратяване на всякакви кръвопролития и забравяне на неразбирателствата от близкото и далечно минало.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен