1. Що е диалог?

Що е диалог?В тълковния речник думата диалог е разтълкувана като разговор между две лица или между група хора; разбирателство. Другото значение на думата е разговор между двама души или повече хора от различни култури и етноси, с различни политически възгледи, и създаване на цивилизовани взаимоотношения.

В сферата на религията диалогът се изразява в споделянето на мисли и чувства между различни групи от една религия или хора от различни религии, без принуда и не за формалност, а чрез разговори, дискусии и съвместна работа в името на общите им ценности.

От тази гледна точка диалог означава по-добро разбиране на хората и на отделните групи, опознаване помежду им и търсене на решения на общите им проблеми. Ако тези усилия дадат резултат, ще има предпоставки за по-добър живот и съжителство. С други думи, усилията за диалог ще дадат отражение първо в съзнанията на хората, а после и в социалния им живот за съвместно културно съжителство в обществото.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен