Изясняване на понятийните значения

Изясняване на понятийните значенияНе може да отречем ролята на понятията в общуването и разбирателството между хората. Но е необходимо ясно да очертаем границите на понятията. Инициативите, които днес се предприемат в рамките на междурелигиозния диалог и породените спорове възникват в резултат на непознаване на това понятие. В противен случай не може да се обясни факта, че въпреки толкова много общи ценности, които хората споделят, те не могат да се обединят около общи чувства и мисли.

Затова в частта Изясняване на понятийните значения ясно и точно ще разясним какво означава диалог и какво представлява междурелигиозният диалог. Изразихме мнението си по въпроси, пораждащи съмнения, които са поставени от религиозна гледна точка. Опитахме се да обясним и каква е необходимостта от такъв диалог в динамично развиващия се свят.

Така искаме да обединим под един покрив положително и отрицателно мислещите хора и да изясним гледните си точки. Решихме да обясним на всички хора какви са мотивите на онези, които критикуват и поставят етикети като неверник, двуличник и враг на религията.

Освен това разгледахме накратко нужните и ненужните действия в името на диалога в днешно време. Какви са задълженията на мюсюлманите и ценностите, които трябва да спазваме и отражението им в динамичното ни всекидневие.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен