Az oktatási közeg

Gondoljuk át a következő áját:

„Ő az, Aki elküldött az írástudatlanokhoz egy közülük való Küldöttet, hogy az Ő jeleit olvassa nekik, megtisztítsa őket, és megtanítsa nekik az Írást és a bölcsességet, bár korábban nyilvánvaló tévelygésben voltak.” (Korán, 62:2)

Némelyik e szavak közül rendkívül érdekes. A Mindenható Allahot harmadik személyben említi, mivel a civilizálatlan, tudatlan és vad arabok nem ismerték Őt. Mivel „Ő” nem volt a gondolataikban, ezért a Mindenható Allah először természetük sötétségét, az Allahtól való távolságukat hangsúlyozza, és jelzi, hogy közvetlenül nem lehet megszólítani őket.

Aztán Allah írástudatlannak nevezi őket. Az arabok nagy része tudott írni, de nem volt tudásuk Allahról és a Küldöttéről. A Mindenható Allah az Ő hatalmával ehhez a közösséghez küldött el egy hatalmas akaraterővel, nemes természettel, mély spiritualitással és a legszebb erkölccsel rendelkező Küldöttet, akin keresztül tanította őket, és ezt a népet az emberiség zseniális vezetőivé tette.

A „közülük” szó azt mutatja, hogy a Küldött is egy volt ebből a közösségből, de kizárólag abban az értelemben, hogy írástudatlan volt. Ő, aki a Mindenható Allah Kiválasztottja volt, nem tartozhatott a Tudatlanság Korához (az Iszlám előtti Arábiához). Azonban szükségszerűen írástudatlannak kellett lennie, hogy egyedül Allahtól tanulhassa meg azt, amit tudnia kellett. A Mindenható Allah kivette őt a népe közül, saját Maga tanította, és minden tudatlan ember tanítójává tette.

A „hogy az Ő jeleit olvassa nekik és megtisztítsa őket” kifejezés arra mutat, hogy a Kegyes Korán jelentését tanította az embereknek, és a teremtés értelmét, és elmagyarázta nekik, hogy hogyan válhatnak tökéletes emberekké azáltal, hogy a spirituális fejlődésért küzdenek. Magasabb szintekre vezeti őket, azáltal, hogy elmagyarázza nekik a Koránt és a világmindenséget, és a legapróbb részletekig megmutatja, hogy hogyan élhetnek kiegyensúlyozott és példás életet minden tekintetben.

A „bár korábban nyilvánvaló tévelygésben voltak” mondat azt jelzi, hogy a Mindenható Allah megtisztította és nevelte őket még akkor is, ha korábban tévelyegtek. Egy írástudatlan Küldöttön keresztül tette ezt, és azáltal, hogy megtanította nekik a Kegyes Koránt. Az egész történelem során, még ma is, ez a Könyv számtalan kiemelkedő tudós, kutató és gondolkodó igényeit elégítette ki.

Mohammed Próféta (s.a.w.) után az emberiség évszázadokon keresztül mindenhol az ő zászlóit látta. Akik őt követik, akár most, akár a múltban, a legmagasabb spirituális birodalmakat érhetik el a megismerés, jóravalóság, erkölcs, tudás és tudomány szárnyain. Akik a jó modor, a spiritualitás, a tudás és tudományán lépcsőjén haladnak felfelé, akár ma, akár a múltban, minden lépésnél Mohammed Próféta (s.a.w.) lábnyomait látják maguk előtt, és áldásokkal köszönthetik őt.

És hamarosan így lesz ismét. Minden úgynevezett eredeti ötlet el fog tűnni, mint az egyenként elfújt gyertyák, és egyetlen ragyogó Nap marad – a Kegyes Korán, amely sosem nyugszik le. Zászlaja egyetlenként fog lobogni a horizonton, és alája gyűlik minden generáció, letörve a láncokat, amelyek addig fogva tartották őket.

Pin It
  • Készítés ideje: