Az Iszlám minden emberi képességgel foglalkozik

Mint az a fenti ájából egyértelmű, a Küldött (s.a.w.) tanítási módszere nemcsak alsóbb énünket tisztítja meg – ehelyett inkább általános jellegű, és az emberi szívet, lelket és elmét az ideális szintre emeli. Tisztelte és ösztönözte az emberi elmét, sőt, a Kinyilatkoztatás logikájával a legmagasabb rangra emelte.

A Kegyes Korán univerzális igazságai szintén megerősítik ezt a tényt. Az Üzenet érinti minden belső és külső érzékünket, követőit magasra emeli az irgalmasság és szeretet szárnyain, és olyan helyekre viszi őket, amelyeket korábban el sem tudtak képzelni. Mindenkire kiterjedő hívása a szép viselkedés és spiritualitás minden szabályán kívül felöleli a gazdasági élet, pénzügy, államigazgatás, oktatás, igazságügy és nemzetközi kapcsolatok törvényeit is. Közgazdasági, társadalmi, adminisztratív, katonai, politikai és tudományos intézmények kapuit nyitotta meg tanítványai előtt, akiknek elméjét és lelkét úgy nevelte és fejlesztette, hogy tökéletes tisztviselők, a legjobb közgazdászok, a legsikeresebb politikusok és kiemelkedő hadvezérek legyenek.

Ha az emberiség tanításában bármi hiány mutatkozott volna, a prófétaság célja beteljesületlen marad. Mohammed Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Minden próféta olyan, mint egy tégla egy csodálatos épületben, amelyből végül már csak egyetlen tégla hiányzott. Mindenki, aki arra ment, megkérdezte: vajon mikor lesz teljes ez az épület? Én vagyok az, aki ezt az épületet beteljesíti. Utánam már nem lesz hiány a szerkezetében.”[i]

Ezt a Kegyes Korán is megerősíti: „A mai napon tökéletesítettem nektek a vallást” (Korán, 5:3). Röviden, Mohammed Próféta (s.a.w.) megváltoztatta, beteljesítette és tökéletesítette mindazt, ami hiányzott, hibás volt vagy eltért a Mindenható Allah akaratától.

Minden korábbi próféta egy bizonyos néphez és egy adott korra küldetett. A Mindenható Allah azonban Mohammed Prófétát (s.a.w.) és az Iszlámot arra választotta ki, hogy minden néphez és minden korhoz szóljon, mert az Iszlám a tökéletesítése az Ő kegyelmének a teremtés iránt. Úgy alakította ki az Iszlámot, hogy mindenki számára megfelelő legyen. Ezért ahelyett, hogy hibát keresnének a Küldött (s.a.w.) által elhozott üzenetben és alapelvekben, az emberiségnek inkább keresniük kellene ezeket az igazságokat és alapelveket, hogy ezek szerint tervezhessék és élhessék életüket.

Mohammed Próféta (s.a.w.) olyan ember volt, aki beteljesített, tökéletesített és megváltoztatott. Egy írástudatlan, vad népet áldott, jámbor emberek seregévé változtatott, kiemelkedő tanítókká, legyőzhetetlen hadvezérekké, páratlan államférfiakká és a történelem legragyogóbb civilizációjának alapítóivá.

A tanító tökéletessége ideáljának nagyságától függ, és hallgatóinak minőségi és mennyiségi lehetőségeitől. Még Mohammed Próféta (s.a.w.) halála előtt a tanítók, akiket ő jelölt ki, a világ minden tájára elutaztak, Egyiptomtól Iránig, Jementől a Kaukázusig, hogy terjesszék azt, amit tőle tanultak. A rákövetkező évszázadokban különböző hagyományokhoz, kultúrákhoz tartozó emberek – perzsák és turániak, kínaiak és indiaiak, rómaiak, abesszinok, arabok és európaiak – siettek az Iszlámhoz. A tanító nagysága attól is függ, hogy tanítványai milyen mértékben alkalmazzák elveit. Tagadhatatlan, hogy szerte a világon számtalan ember veszi fel az Iszlámot, és alkalmazza életében elveit. A Mindenható Allah akaratával és hatalmával, hamarosan az emberiség többsége felveszi az Iszlámot.

Ne feledjük, hogy Mohammed Próféta (s.a.w.) egy vad és primitív néphez küldetett el. Alkoholt ittak, szerencsejátékot játszottak, szégyen nélkül paráználkodtak. A prostitúció törvényes és elfogadott dolog volt, a bordélyokat külön zászlók jelezték. Az erkölcstelenség olyan elterjedt volt, hogy az embert szégyen töltötte el azért, hogy embernek nevezik. Az emberek egyfolytában harcoltak egymással, és senki nem volt képes erős nemzetként egyesíteni őket. A gonoszságnak minden formája megtalálható volt Arábiában. Mohammed Próféta (s.a.w.) azonban eltörölte mindezt a gonoszságot, és olyan mélyen gyökerező értékekkel és erényekkel helyettesítette őket, hogy az ő tanítványai lettek az egész civilizált világ tanítói és vezetői.

Még ma sem vagyunk képesek elérni az ő rangjukat. Ezt olyan nyugati tudósok és gondolkodók is elismerték, mint Isaac Taylor[ii], Robert Briffault, John Davenport, M. Pickhtall, P. Bayle és Lamartine[iii].

A Mindenható Allah életet teremt élettelen dolgokból. Életet ad a földnek és a köveknek. Mohammed Próféta (s.a.w.) a köveket, földet, szenet és rezet arannyá és gyémántokká változtatta. Tekintsük csak Abu Bakr, Omár, Oszmán, Ali, Khalid, Uqba ibn Nafi, Tariq ibn Ziyad, Abu Hanifa, Imam Safi, Bayazid Besztami, Muhyiddin Ibn Arabi, Biruni, Zahrawi és sok százezer más esetét, akik mind az ő iskolájában nevelődtek. Allah Küldötte (s.a.w.) soha nem engedte, hogy az emberi képességek kifejlesztetlenül maradjanak. Fejlesztette őket, és a gyengeségeket is újabb képességekkel helyettesítette. Ahogy egy nagy gondolkodó mondja: „Omárban már az Iszlám előtt megvolt a lehetőség arra, hogy nagy ember legyen. Miután muszlim lett, erős, de nagyon gyengéd ember lett, aki még egy bogárra sem lépett volna rá.”

Mai világunkban egyetlen szokást, például a dohányzást sem tudjuk megszüntetni, hiába vetünk be ellen minden modern eszközt, tájékoztatást, konferenciákat. Az orvostudomány szerint a dohányzás légcső-, szájüreg-, nyelőcső- és tüdőrákot is okozhat, az emberek mégis ragaszkodnak ehhez a szokáshoz. Ezzel szemben Mohammed Próféta (s.a.w.) számtalan, mélyen bevésődött rossz szokást törölt el és helyettesített dicséretes erényekkel és szokásokkal. Akik látták tanítványait, azt mondták: „Allahra, a követői még az angyaloknál is jobbak!” Amikor ezek az emberek majd áthaladnak a Pokol felett vezető Hídon, és a fényük előttük jár és mindent bevilágít, még az angyalok is lenyűgözve kérdezik majd: „Ezek vajon angyalok, vagy próféták?” Pedig se nem angyalok, se nem próféták, hanem a Mohammed Próféta (s.a.w.) által nevelt emberek népe.

Mohammed Próféta (s.a.w.) átfogó módon tekintett minden egyes emberre. Figyelembe vette minden szellemi és spirituális képességüket, és fejlesztette őket, a teljesen civilizálatlan népet az erény mintaképévé alakítva. Az a bölcsesség, amellyel képességeiket felmérte és értékelte, prófétaságának újabb bizonyítéka.

[i] Bukhari, „Manaqib,” 18; Muslim, „Fada’il,” 20-23.
[ii] Abu Fazl Ezzati: An introduction to the History of the Spread of Islam, London.
[iii] Hogy Lamartine-t idézzük: „Filozófus, szónok, tanító, törvényhozó, harcos, a szívek meghódítója, a racionális hit visszaállítója, a képektől mentes hit megalapítója, húsz földi és egy spirituális birodalom megalapítója – ez Mohammed. Tekintetbe véve minden mércét, amellyel az emberi nagyságot mérhetjük, jogosan tesszük fel a kérdést: Van-e nagyobb ember nála?”

Pin It
  • Készítés ideje: