Tanítás példákkal

Allah Küldötte (s.a.w.) tetteivel bemutatta és magyarázta, amit tanítani akart, aztán ezeket a tetteket alakította szavakká. Hogyan féljük Allahot, hogyan legyünk alázatosak, hogy boruljunk le mély érzelmekkel telten, hogyan hajoljunk meg, hogyan üljünk az ima végén, hogyan fohászkodjunk Allahhoz éjszaka – mindezeket először ő maga csinálta, aztán tanította meg másoknak is. Ennek eredményeként, amit tanított, azt azonnal elfogadták a házában és a követői között, mert szava egészen szívükig hatolt. Halála után az egész emberiség láthatta, ahogy tanítványai a tisztaság, az Allah iránti elkötelezettség és a Hozzá való közelség szárnyain hordozzák lobogóját az egész világon. Bárhová is mentek, Mohammed Próféta (s.a.w.) nyomában jártak. És mások is ezt fogják tenni a jövőben.

Mohammed Próféta (s.a.w.) házában mindig a csodálat légköre uralkodott. Akik csak egy pillantást is vetettek rá, érzeték a Paradicsom örömét és a Pokol rettenetét. Ima közben reszketett a Pokol félelmétől és a Paradicsomba repült a vágy szárnyain. Akik látták, azonnal Allahra emlékeztek. Imám Naszai feljegyzése szerint: „Mikor Allah Küldötte (s.a.w.) imádkozott, olyan hangot hallottak, mint amit a forrásban lévő víz ad ki a fazékban”[i]. Mindig égő, zokogó szívvel imádkozott. Aisa (r.a.) gyakran találta őt Ura jelenlétében leborulva és remegve[ii].

Viselkedése mindenkit befolyásolt és ösztönzött körülötte. Minden küldött felesége és gyermekei ugyanazt a lenyűgöző érzést érezték, mikor a küldöttek hirdettek, tanítottak, elmondták, amit átéltek és megtapasztaltak, és viselkedésükkel példát mutattak. Egy ember hatását leginkább az otthonán mérhetjük le. Ha a világ összes pedagógusa és tanítója összeadná a neveléssel és tanítással kapcsolatos tudását, akkor sem lehetnének olyan hatékonyak, mint Mohammed Próféta (s.a.w.).

Leszármazottai közül sokan úgy tündököltek saját generációjukban, mint a Nap, a Hold vagy a csillagok. Társait olyan tökéletesen nevelte, hogy szinte egyetlen egy sem hagyta el közülük hitét.[iii] A leszármazottai közül soha senki nem lett hitehagyott, ami egyedül őrá jellemző. Sok példás életű ember családjában és leszármazottai között jelentek meg hitehagyottak és hitetlenek, de Mohammed Próféta (s.a.w.) egyetlen leszármazottja sem tagadta meg soha az ő gyökereit. És még ha lenne is erre elhanyagolható számú példa a történelem során, amelyekről nem tudunk, az sem döntené meg ezt az általános érvényű szabályt[iv].

[i] Nasa'i, „Sahw,” 18.
[ii] Ibid., „Ishrat al-Nisa,” 4.
[iii] Akik Mohammed Próféta (s.a.w.) halála után elhagyták az Iszlámot, nem számítanak a társak közé.
[iv] Egy logikai szabály szerint a kivétel nem semmisíti meg a szabályt. Nem tudunk hitehagyottakról a leszármazottai közül, de attól még lehetnek.

Pin It
  • Készítés ideje: