Politika

Politika je vještina upravljanja kojom se zadobiva zadovoljstvo Allaha, dž.š., i ljudi. Prema tome, koliko vlade, shodno snazi i sposobnosti koje posjeduju, čuvaju svoj narod od zala i šteta i štite ga od nepravde, shodno tome bit će njihov uspjeh i prosperitet i bit će obradovane sjajnom budućnošću. U protivnom, čuvene manifestacije će vrlo brzo ostaviti iza sebe anarhiju i nered, i ovakve će se vlade spominjati samo u kletvama.

* * *

Oštroumne, obrazovane i aktivne osobe među političarima od davnina su upravljale masama. Razumne osobe su upravljale njima bez obzira da li oni bili dobri ili loši. Naše vođstvo na svjetskom nivou ovisi o našem posjedovanju kvalitetnog političkog kadra.

* * *

Slijedeći uvjeti su bitni za svakog političara i upravitelja: Potpomaganje istine, dominiranje zakona, osjećaj za službu, shvatanje odgovornosti u teškim i kompliciranim stvarima i vještina u preciznim i osjetljivim poslovima.

* * *

Vlada podrazumijeva pravdu, stabilnost i sigurnost. Ako ove kategorije nisu zastupljene na bilo kome mjestu, onda je vrlo teško govoriti o postojanju vlasti na tom području. Ako usporedimo vladu s mlinom, onda je brašno koje vlada proizvodi sistem, sigurnost i stabilnost. Mlin koji ovo ne proizvodi nije ništa drugo nego šuplja, zaglušujuća mašina koja melje samo zrak!

* * *

Prije nego što vlada kaže za svoj narod: “Ovo je moj narod!” važnije i vrjednije je da je narod pretekne i o njoj kaže: “Ovo je moja vlada!” jer to je ono što se traži. U protivnom, narod vidi na svom vrhu vladu, kao naoružanu nasilničku snagu, tj. da se biće naroda u potpunosti odvojilo od svoje glave.

Da bi rastao osjećaj uvažavanja i poštovanja države i vlade, nema potrebe da službenici koriste silu da bi to ostvarili. Odgovorno ponašanje, dostojno poštovanja državne administracije i njihova iskrenost u poslu je sasvim dovoljna. Ničija vlast neće trajati niti se ustabiliti na osnovu nepravde službenika ili na osnovu obmana i zavaravanja masa.

* * *

Ako su službenici koji upravljaju uređenom državom izabrani na osnovu njihovih autentičnih moralnih vrijednosti, misli i osjećaja, radi se o jakoj državi na čvrstim temeljima. Nesretna je ona vlada čijim službenicima nedostaju ove pohvalne osobine i ona neće dugo trajati, jer će se ponašanje takvih njezinih službenika odraziti na nju, biti crna tačka na njezinom obrazu i izgubit će kredibilitet u svome narodu.

* * *

U Zakonu za službenike nalazi se pravilo da, kada rade s ljudima, budu ljubazni. Na taj način će očuvati svoju poziciju, ali i poziciju zakona i države. Grubost u ophođenju koja prelazi mjeru rađa neočekivane erupcije, kao što ne treba smetnuti s uma da i pretjerana ljubaznost kod velikog broja nezrelih osoba dovodi do negativnih posljedica.

* * *

Neophodno je da se zakon provodi na svakome mjestu, u svakom vremenu i nad svima, bez izuzetka. Obaveza je onih koji provode zakon da budu pravedni i da se nikoga ne boje. Ovo je nezaobilazan uvjet za, s jedne strane, očuvanje njihovog ugleda kod ljudi, kao i da, s druge strane, ove mase ne izgube povjerenje u trajanje njihove sigurnosti.

Država će biti jaka, stabilna i sretna onoliko koliko bude predstavljena od pouzdanih, oštroumnih, snažnih i aktivnih osoba.

* * *

Baščovan brine o ishrani i razvijanju svojih mladica, čuva ih od bolesti i štetnih biljki, a kada počnu rađati, sakuplja njihove plodove. Takva je veza i između vlade i naroda.

* * *

Slavne vlade se rađaju iz slavnih naroda. Slavni narodi se rađaju od izvrsnih pojedinaca iz vjerničkih generacija koje imaju visoke znanstvene pretpostavke, velike finansijske sposobnosti široke vidike i koje pokušavaju očuvati svoju posebnost, izvornost i identitet.

* * *

U narodu u kome svaki pojedinac nije dostigao traženi nivo punoljetstva upravljanje je neophodno povjeriti najsposobnijim, najobrazovanijim i pojedincima najširih vidika. Nije moguće pojmiti postojanje veće nesreće i katastrofe od povjeravanja i prepuštanja poslova upravljanja državom onima koji nemaju znanja, spoznaje i vještine.

* * *

Kada nesretnim slučajem dođe da upravlja državnim poslovima onaj kome nedostaje spoznaje i originalnosti i koji ne zna upravljati, niti išta o tome razumije, on se nikada neće ustegnuti od toga da koristi snagu i sposobnost vlade na putu svojih interesa i osobnih ciljeva, čime postaje tiran i despot.

U ovakvim zemljama nećeš vidjeti ništa drugo osim biča i sile nasilnika, niti ćeš čuti išta osim jecaja i uzdaha nedužnih. Oduvijek je neizbježan kraj ovakvih država bio da dožive sudbinu Ada i Semuda.

Vlada bi trebala brinuti ne samo o organiziranju poslova, načina ponašanja i djelovanja svoga naroda, nego i o sistemskom usmjeravanju njihovog razmišljanja i razumijevanja stvari. Najvažniji temelj u tom sistemskom usmjeravanju jeste jedinstvo razmišljanja i jedinstvo osjećaja, jedinstvo poučavanja i odgoja. Pa ako se pojedinci koji čine narod odgajaju na različitim kulturama i hrane divergentnim mislima i međusobno postanu neprijatelji, suđeno je ovakvom narodu da pojede sam sebe.

* * *

Shodno važnosti jedinstva naroda u kulturi, razmišljanju i osjećanjima u odnosu na njegovu snagu i povećanje sposobnosti, nestajanje vjerskog i moralnog jedinstva igra veoma važnu ulogu u cijepanju i rastakanju naroda.

* * *

Politika se nalazi u svemu. Politika onih koji se spremaju za buđenje i novi preporod naroda jeste davanje prednosti i prioriteta narodnim nad svim drugim poslovima i nerazmišljanje o bilo kakvom osobnom interesu, nego ulaganje napora u narodne interese.

* * *

Ne bi se trebalo traganje za kvalitetnim upravljanjem i politikom visokog nivoa završiti kod onih čija je kosa osijedila, a brada pobijelila, kod onih koji laskaju, kod onih koji se ulaguju da bi dobili položaje i pozicije, ni kod onih koji imaju lažnu popularnost iza koje su određeni krugovi i partije. Treba ih tražiti kod onih koji imaju velike duše i intelektualna pregnuća i koji robuju samo Istini i Realnosti.

* * *

Ako je svaka kuća škola odgoja i obrazovanja svojih članova, svaka škola mali vojni logor koji će širiti borbeni duh, svaki vojni logor vijeće u kojem će se tragati za uvjetima trajanja i sigurnosti naroda, a svako vijeće društvena laboratorija koja će, shodno svojoj obavezi i kompetentnosti, tragati i vrjednovati svako pitanje koje im se postavi u svjetlu narodne misli i duha, onda ovakav narod ima najkvalitetniji politički i upraviteljski kadar.

* * *

Postojanje različitih misli i razmišljanja jeste osobina zrelih, ali ovo ne znači podjelu naroda na zaraćene intelektualne tabore, jer niko ne može biti tolerantan u ovome niti ima pravo na to, budući da je tolerancija u razdvajanju i cijepanju naroda dopuštanje njegovog rušenja i nestanka.

* * *

Bez obzira koliko si fleksibilan i tolerantan prema onima koji ti oponiraju u mišljenju i osjećanjima i koliko imao pozitivne namjere prema njima, neophodno je ne smetnuti s uma mogućnost da te oni mogu uznemiriti. Međutim, ako je pitanje vezano za dominaciju nad vitalnim mjestima u društvu i narodu i za arterije njihovog života, onda im se takva prilika nikada ne smije pružiti. To stoga što čovjek može nekada zanemariti postupke koji ga vode u opasnost, ali niko nema pravo da se ponaša na takav način ako će to dovesti u opasnost državu ili narod.

* * *

Može biti iskrenih i susretljivih ljudi koji ne razmišljaju na tvoj način i koji se od tebe razlikuju svojim poimanjem svijeta i života. Ne bi trebao žuriti s osudom svakog razmišljanja koje ti se ne sviđa i nemoj hitjeti s odbacivanjem onih koji razmišljaju, nego se pokušaj okoristiti njihovim mislima! Uđi s njima u dijalog! U protivnom, ako počnemo udaljavati sve one koji ne razmišljaju kao mi, ovi će se nezadovoljnici postepeno grupisati, postati veliki front protiv nas i uzrokovati nam velike štete.

Iako nam povijest ne spominje da su nezadovoljnici bili u stanju poduzeti bilo kakav pozitivan korak, ipak je ona puna država koje su mogli srušiti.

Obaveza je svake osobe da zna kako će se okoristiti svim informacijama koje su korisne za njezinu maksimu, sistem ili život, i neće je interesirati izvor ovih informacija, ni od koje su osobe došle, i nikada ne bi trebao zaboraviti da se okoristi od onih koji imaju iskustva.

* * *

Vjera je veoma živa institucija zbog njezine specifičnosti u ujedinjavanju naroda i učvršćivanju njegovih redova. Zbog toga je obaveza onih koji upravljaju državom da ovo uzmu u obzir i da traže zaštitu u njezinu okrilju i nenadmašnoj moći.

* * *

Ovdje ne postoji jači i efektniji faktor u osiguravanju stabilnosti i sigurnosti država i naroda od snage vjere, jer pored toga što ona najutjecajnije djeluje na savjesti, ona je istovremeno najjače usmjerena na postupke i ponašanje čovjeka. Otuda je obaveza onih koji upravljaju državom da vjeru oživotvore u dušama i savjestima i da dobro znaju da je život naroda usko povezan s njegovim doživljajem vjere.

* * *

Aktivnost na uzdizanju naroda i podizanju nivoa mladih jeste radi dostizanja nivoa njihovog vremena, ali u okviru našeg vjerovanja i misli. Borba protiv siromaštva i očaja je ozbiljna i promišljena borba, a čuvanje povjerenja kod ljudi je povezano s upotrebom spoznaje i znanja u industriji i trgovini.

* * *

Postoje tri elementa na osnovu kojih narod živi: Vjera, mudrost i oružje.

Za mudrost možemo reći da je to usvajanje znanja realnosti, a onda njegova primjena u aktualnom životu.

* * *

Ovaj svijet je polje iskustava. Sve zauzima svoju poziciju prema značenju koje je usvojilo nakon što je prošlo kroz određena iskustva. Mislim da, pored našeg zanimanja za ono što smo iskusili, naša je obaveza, također, da ne umanjimo izvođenje novih iskustava i novih vrjednovanja stvari kako bi se očuvali produktivnost i bogatstvo znanja.

* * *

Blagost i perfektnost bi trebale biti temeljne osobine u moralu guvernera; sistem, čistoća i sigurnost ulice kod načelnika; a ljubav prema istini, nefavoriziranje nikoga i moralna neustrašivost kod vladara.

* * *

Postojanje nadmetanja među državama i narodima je sasvim prirodna pojava. Otuda se politički odnosi među njima baziraju na prijateljstvu ili interesima. Nema ništa loše ni u jednoj od ovih politika ako one ne vode šteti ili uzvraćanju štetom. Budući da nam je esencijalno važno ne upadati u lovilišta drugih, ali i ne biti nasamareni od njih, obavezna je konstantna pažnja i budnost.

* * *

Oni koji vjeruju da je politika izraz za partiju, propagandu, izbore i borbu za vlast - griješe, jer je politika izraz za široku formu vještine upravljanja masama na njihovo zadovoljstvo te da ono ide ukorak sa zadovoljstvom Allaha, dž.š., gledajući u istom trenutku na sadašnjost i budućnost.

* * *

Prošlost je škola puna primjera i pouka uzetih iz života. Oni koji mogu spoznati kako se okoristiti plodovima ove škole i dobro ih vrjednovati mogu s punim uspjehom upravljati budućnošću. To stoga što danas sliči na jučer, a jučer na prekjučer..., samo su se boje promijenile.

Vlast snage je privremena i prolazna, dok je vlast istine i pravde trajna. Ako se to ne ostvari sada, istina će, bez sumnje, doći vrlo brzo. Zbog toga je najbolja politika ona koja ide uz istinu i pravdu.

* * *

Jedno od naših pravila i mjerila jeste da riječi: “Ja se neću miješati u politiku, niti ćeš se ti miješati” znače: “Ja se neću miješati u pitanja domovine i naroda, neću se miješati u život i opstanak moga naroda, niti ćeš se ti u to miješati!”

* * *

Primjećujemo da u ovim našim vremenima većina ljudi smatra da dnevna politička igra nije ništa drugo do nasamarivanje i obmana ljudi te borba radi koristi i interesa i poimanje svih nezakonskih postupaka zakonskim. Zbog toga vidimo da oni koji žele očuvati zdravim svoj život srca, savjesti i misli i koji žele održati jakom svoju vezu i odnos s Allahom, dž.š., daju prednost udaljavanju od svakog političkog djelovanja i smatraju ovo samo nužnim poslom. Međutim, daleko je to! Gdje je ta politika, povezana s istinom i pravdom, koja je neraskidivom vezom spojena s politikom koja je potonula u močvaru laži i obmane?!

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2022 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.