Priroda

Priroda u svom općem značenju jeste egzistencija u cjelini, sa svojim specifičnostima i osobinama koje su iznjedrene stvaranjem. Kod čovjeka dolazi u značenju temperamenta, naravi i načina ponašanja. U svakom slučaju, ako joj pristupaš s bilo koje strane ili aspekta, ona je samo gravura iz ruke Onoga koji posjeduje neograničenu moć, zakon koga je donijela ruka Stvaralačke Moći i knjiga koja govori Njegovom mudrošću. Priroda je poput materije, oslobođena osjećaja, doživljaja i spoznaje. Otuda ona govori i svjedoči o svim postojećim stvorenjima i o svim bićima koja postoje u njoj, a u onome što zahtijeva znanje, volju, procjenu i planiranje vidimo da sama govori o svojoj nemoći i ovisnosti, tj. da ona ukazuje i obznanjuje, sa svom jasnoćom, egzistiranje Univerzalnog Znanja koje zbunjuje umove i Sveopće Moći koja stoji iza toga.

* * *

Budući da je priroda rezultat materijalnih posebnosti i osobina koje proizlaze iz njezinog stvaranja, zbog toga nije moguće da ona postoji prije materije, jer njezino postojanje ovisi o materiji. Otuda, zar nije vezivanje postojanja i događaja za nju i tumačenje svega njome pokušaj obmane i zavođenja?! Oni koji danas posjeduju imalo znanja, bez obzira kako malo i neznatno bilo, o prirodnim znanostima vrlo dobro znaju da je priroda slijepa i gluha i da ona ne može stvoriti bilo šta. Zbog toga je njezino stavljanje u poziciju Stvoritelja i Njegove moći jedna vrsta bezumnog nevjerničkog fanatizma.

* * *

S obzirom da je suština prirode veoma dobro poznata i potpuno jasna, predstavljanje prirode na način koji je suprotan njezinoj suštini i njezino predočavanje generacijama kao stvaralačke moći jeste suprotstavljanje i oponiranje znanostima i omalovažavanje i potcjenjivanje svih bića i stvorenja, koja se pojedinačno, po stvaranju i dizajniranju, smatraju raritetom.

* * *

Ako je priroda samo postojanje, zar ne shvataju oni koji kažu da je priroda ta koja stvara da oni, ustvari, kažu da je postojeće stvorilo samo sebe?!

Međutim, ako se pod prirodom misli na temperament, narav, navike, osobinu, zakon i sistem, onda je na njima da objasne kako je moguće da priroda kreira stvari i proizvodi događaje koji su osnova njihovih aktivnosti i razlog njihovih poslova, ustrojavajući sve to?!

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2022 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.