وفاداري او نسبت به دوستان، اشياء و خاطره‌ها

فتح الله گولن

يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي استاد فتح الله گولن، تواضع اوست. اين تواضع كه مي‌توانيم آن را هم استاد فتح الله گولن چه نسبت به دوستان و چه نسبت به اشيايي كه استفاده كرده است و چه نسبت به جايي كه هرچند به مدت كوتاهي در آن اقامت نماید و خلاصه نسبت به هر چيزي كه با او تماس داشته، وفادار است. او مي‌گويد: «اگر در اثناي يكي از سفرهاي مان زير درختي به مدت كوتاهي استراحت كرده باشيم و سال‌ها بعد بازهم به اتفاق همان دوستان از آن محل بگذريم و اين دوستان آن استراحت ما را ياد‌آوري نكنند، آزرده خواهم شد.» حتي نمي‌خواهد ديكور و ديزاين محلي كه مدتي در آن اقامت كرده است، تغيير داده شود.

استاد گولن، هرگاه احساس كرد كه قلب كسي را شكسته است ويا بنابر هر سبب وعاملي قلب كسي شكسته است اين را با شیوه خاص خودش و به گونه‌اي كه مناسب حال هر شخص است، تعمير مي‌كند.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 1403 صفحه انترنیتی فتح الله گولن. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
fgulen.com وب سایت رسمی فتح الله گولن است