• Islam jest zgodny z demokracją, mimo niedawnych problemów w Turcji
  • Perły mądrości: Naród
  • Perły mądrości: Republika
  • Perły mądrości: Polityka
  • Perły mądrości: Tolerancja
  • Perły mądrości: Miłość
  • Perły mądrości: Wolność

Nowe w serwisie

Islam jest zgodny z demokracją, mimo niedawnych problemów w Turcji

Lut 26, 2019 267 Fethullah Gülen, Le Monde
Turcja została okrzyknięta przykładem nowoczesnej muzułmańskiej demokracji w 2000 roku. Obecna partia rządząca, która doszła do władzy w 2002 r.,…

SŁOWNIK POJĘĆ

Mar 07, 2018 344 Muhammed Cetin
dominujące interesy : interesy elitarystyczno-sekularnej grupy, która dzierży władzę w Turcji, nie zawsze z poziomu politycznego. elitaryści : ci,…

Jaki wpływ wywiera mobilizacja Ruchu na rozczłonkowanie społeczeństwa tureckiego?

Mar 07, 2018 297 Muhammed Cetin
Tu trzeba przyznać odruchowości Hizmet i jego sukcesowi w kwestii osłabienia, bądź usunięcia barier pomiędzy ludźmi, że umożliwił on – nawet tym,…

Skoro Hizmet nie ma charakteru opozycyjnego, to w jaki sposób może być efektywnym ruchem społecznym?

Mar 07, 2018 258 Muhammed Cetin
Hizmet systematycznie unika kontrowersyjnych, politycznych lub bezpośrednich działań, preferując pozostanie, z założenia i w praktyce,…

Co spaja autonomiczne sieci Hizmet w jeden ruch?

Mar 07, 2018 292 Muhammed Cetin
Kierowniczo odrębne sieci wymieniają się swoimi doświadczeniami z innymi sieciami oraz ze społeczeństwem, któremu w istocie służą. Informacje,…

Dlaczego zaproponowane i ustanowione przez Ruch schematy przetrwały?

Mar 07, 2018 325 Muhammed Cetin
Gdy nowe sposoby rozumienia są powszechnie uznawane i przyjmowane oraz kiedy ludzie szybko rozpoczynają proces instytucjonalizacji dla realizacji…