• Dünyanın Selâmetini Sağlayan İki Söz
  • Temkin ve Teyakkuz
  • Nimet ve Külfet Dengesi
  • Yuva
  • Dava Adamı ve Sıkıntılar

Mevlid-i Nebî

Bugüne kadar mânevî havası ve ledünnî zevkleriyle pek çok feyizli makam gördüm.. bir hayli mübârek mahalleri müşâhede fırsatını buldum. Ama bunlar arasında, rûhumda en derîn izler bırakan Peygamber (sav) köyü -o köyün izleri ebetlere kadar gönüllerimizde yaşasın- olmuştur. Rûhum o beldeyi her zaman bir 'dâüssıla' hasretiyle kucaklamıştır. Kucaklarken de 'işte bir avuç toprağını cihanlara değiştirmeyeceğim beldeler beldesi' demiş içimi çekmişimdir.

Ravzâ Fethullah Gülen

Son Eklenenler

Dünyanın Selâmetini Sağlayan İki Söz

10 Ekim 2021
Bediüzzaman Hazretleri, Uhuvvet Risalesi’nde Hafız Şirazî’nin şu sözünü nakleder: “İki cihanın ra...

Temkin ve Teyakkuz

03 Ekim 2021
Soru: Ehl-i dünya, ademe mahkûm etmek istediği bazı kimseleri dünyevî zaafları ve beşerî arzuları...

Nimet ve Külfet Dengesi

26 Eylül 2021
Bazıları İslâm davasını, nispeten rahat ve kolaylık zamanlarında üzerine alır. Daha başkaları ise...

Yuva

19 Eylül 2021
Soru: Huzurlu bir aile yapısının tesisi nelere bağlıdır? Cevap: Bediüzzaman Hazretleri, eserleri...

Dava Adamı ve Sıkıntılar

13 Eylül 2021
Soru: Dava adamı kimdir, dava adamı olma ile sıkıntılara maruz kalma neden özdeşleştirilmektedir?...

İstikamet Çizgisi

İfk Hâdisesinin Verdiği Bazı Mesajlar

Soru: İfk hâdisesiyle ilgili olarak Nûr sûresinde yer alan, “Nasıl oldu da onu işitir işitmez, ‘B...

Biat Kültürü

Soru: Meselenin mahiyetini bilmeyen bazı kimseler Hizmet hareketine gönül vermiş insanları “akıll...

Tarihte ve Günümüzde Mütekebbirler

Soru: Kur’ân’da anlatılan bazı kavimlerin, kendilerine gönderilen peygamberlere her türlü eza ve ...

Kullukta Derinleşme

Soru: Allah’a kullukta kemale ulaşma adına mü’minin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Cev...

Vesâyetten Kurtulma ve Gerçek Hürriyet

Soru: “Kulluktan daha yüksek bir paye ve mansıp yoktur. Eğer varsa o da yine kulluğun bir buudu o...

Arşın Altında Gölgelenecek Yedi Zümre

Soru: Bir hadis-i şerifte hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın altında gölgelenecek ...

Cımbızlama Mühendisliği

Cımbızlama Mühendisliği ve Diyanet’in Fethullah Gülen Raporu

| Dr. Ergün Çapan | Özel Dosyalar

AKP ve Hizmet Hareketi [İdeolojik Bir Silah Olarak Tekfir ve Tadlil]

| Yüksel Çayıroğlu | Köşe Yazıları

AKP ve Diyanet’in Din İstismarı

| Yüksel Çayıroğlu | Köşe Yazıları

Diyanet Raporundaki Yanlışlar ve Raporun Usûl Açısından Analizi

| fgulen.com | Özel Dosyalar

Boşamak, hastalıklı bir uzva karşı cerrâhî bir müdahale ise, izdivacın aklî, mantıkî bir çizgide cereyan etmesi ve sağlam şartlara bağlanması, hijyenik bir hassasiyettir. Onun için, boşamakla aileyi, boşamayı kaldırmakla da vicdanı kahretmezden evvel, izdivaç, doku uyumluluğu titizliği içinde ele alınmalı ve gelecekte bu uyumu temin edecek şartlardan taviz verilmemelidir.

Fethullah Gülen
Fethullah Gülen

"Gerçek Müslüman
Terörist Olamaz"

Dünya bir zalim kafese ...
Gönül her zaman arar durur bir yâr-ı sâdık ...
Turgutlu Merkez Pazar Camii
Telif Hakkı © 2021 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.