Происхождение суфизма

خیانت کسانی کرده اند در قدرت هستند

العربیه: بارها کودتای نافرجام را محکوم کرده‌اید. اما اتهام‌ها به شما و جنبشتان درباره دست داشتن در کودتا و برنامه‌ریزی برای آن همچنان ادامه دارد. آیا می‌توانید از همین تریبون از پیروانتان بخواهید که با دولت ترکیه همکاری کرده و از هر تلاشی برای کودتا در آینده دست بکشند به گونه‌ای که تضمین شود هرگونه تغییر در ترکیه تنها از راه صندوق‌های رای صورت می‌گیرد؟

گولن: این بنده ناچیز خدا مدت‌های طولانی است که بارها تکرار کرده که دموکراسی به خواسته‌ای همگانی تبدیل شده، از همین رو قدرت تنها باید از راه انتخابات به دست گرفته شود. رنج‌های بلند مدت من از کودتاها باعث شد که همواره با چنین اقدام‌هایی مخالفت کنم. اما من ضد ارتش به عنوان سازمانی ملی که در کشور نقش مهمی دارد نیستم. بدون شک ارتش اقدام‌های بزرگی برای استقلال وطن و یکپارچگی سرزمین‌هایش انجام داده. شاید چنین سخنی از سوی من تناقض به حساب آید زیرا به نقش مهم ارتش ارج می‌نهم اما در عین حال با اقدام‌های مخالف دموکراسی‌اش مخالفت می‌کنم. این تنها ناشی از رنج‌های شخصی من نیست بلکه به خاطر این است که رنج مردم را از این کودتاها لمس می‌کنم. از همین رو همواره با تمام وجودم علیه کودتاها موضع گرفتم و این مساله را هم در همه موعظه‌ها، درس‌ها و نوشته‌هایم تکرار کردم.

گمان نمی‌کنم که دولت کنونی، این بنده ناچیز خدا یا هرکدام از فعالان جنبش خدمت را به حمایت از خود به منظور مقابله با کودتا دعوت کند. البته ما بدون شک آماده پذیرش دعوت هر شخصی در هرکجای جهان برای ایستادگی در کنار او در مقابل کودتاها هستیم. اما گمان نمی‌کنم دولت کنونی نیتی برای چنین دعوتی داشته باشد. زیرا اگر ما در این کودتای خونبار نمایشی و ساختگی دقت کنیم، می‌بینیم که از پیش برای آن برنامه‌ریزی شده بود از این رو  اردوغان می‌خواهد وضعیت بدین صورت ادامه یابد تا از آن بدترین استفاده را ببرد.

تعبیری عربی وجود دارد که در ترکیه به کار می‌رود و می‌گوید: «خائن ترسو و ناخرسند است». و چون این خیانت ساخته و پرداخته خود آن‌ها است، از همینرو هر صدای مخالفی را خاموش می‌کنند، روزنامه‌ها و تلویزون‌ها را مصادره می کنند، افراد مخالف را بازداشت می‌کنند و هرکس را که اندک پاکی و راستی داشته باشد را تبعید کرده یا زندانی می‌کنند. محمد عاکف سراینده سرود ملی در یکی از قصیده‌هایش این مساله را به خوبی بازگو کرده است. از این رو در ترکیه هیچ صدای با شرافتی وجود ندارد که بتواند صادقانه و آزادانه و بدون این‌که در معرض آزار و اذیت قرار بگیرد، از اندیشه و احساسات خود سخن بگوید.

شخصیت‌هایی از جریان‌های ملی‌گرا، سوسیالیست و لیبرال را که با جنبش خدمت ابراز همدردی کرده و آن را جنبشی مثبت یافتند را بازداشت کردند، همچون شاهین الپای نویسنده و روزنامه‌نگار، ممتازیر تورکورنه، علی بولاچ و علی اونال. صدای همه معترضان را ساکت کردند. نمی‌خواهند انسانها روایت متفاوتی بشنوند. آن‌ها می‌دانند که دست به جنایت‌های ناگوار و اقدام‌های زشتی زدند که اگر افکار عمومی از این اعمال زشت شان خبر شود، صورت‌‌های خود را به خاطر زشتی اقدام‌های خود خواهند پوشاند. از این رو سیاست سرکوب‌گرایانه را به پیش برده اند.

باید اردوغان را به عنوان رئیس جمهوری پذیرفت

العربیه: شما شهروند ترکیه هستید. به دمکراسی و انتخابات هم ایمان دارید. آیا اردوغان را رئیس جمهوری خود می‌دانید؟

گولن: پذیرفتن یک شخص مسألۀ جداست، و قبول کردن او  به عنوان رئیس جمهوری منتخب مسألۀ جدا. آری، باید برای احترام به مردمی که او را انتخاب کردند، اردوغان را به عنوان رئیس جمهوری باید پذیرفت. اما آیا این شخص شایستگی کرسی ریاست جمهوری را دارد؟ نمی‌توانم از برخی چیزها چشم پوشی نمایم، مواردی که شایستگی او را در این مقام زیر پرسش قرار می دهد. از شبهه‌های موجود درباره مدارک دانشگاهی‌اش گرفته تا کینه و نفرتی که در پیش می‌گیرد. از این رو لیاقت داشتن یا نداشتنش برای این پست یک چیز است و احترام به اراده مردم چیز دیگر. از این رو می‌توانم بگویم که برپایه احترامم به اراده مردم و با صرفنظر از لیاقتش برای این پست، او رئیس جمهوری ترکیه است.

اجازه دهید این مساله را اضافه کنم؛ عزم دستگاه قضایی برای خدمت، به ۱۸ سال پیش از رسوایی‌های فساد باز می‌گردد. در مناسبت‌های مختلف در این باره سخن گفتم. هنگامی که اردوغان قصد تاسیس حزب جدیدی داشت، نزدم من آمد و من هم نظر خود را دادم و به صورت مثبت با او صحبت کردم. به او خوش‌بین بودم، اما قربانی این خوش‌بینی شدم. هنگامی که نظرات من را شنید و رفت، به من گفتند که در آسانسور به همراه خود گفت: «پس از رسیدن به قدرت اولین کاری که خواهم کرد، سرکوب این‌ها و از میان بردنشان است». و این نشان دهنده حسادت و کینه‌توزی او است. این احساسات بعدها بیشتر رشد کرد. مدارس و مراکز فرهنگی جنبش خدمت، در سراسر جهان گسترش یافتند و نقشی تاثیرگذار در گسترش ارزش‌های والای انسانی، گفت‌وگو و هم‌زیستی دارند. به گمانم اردوغان می‌خواست این سازمان‌ها را برای آگهی‌های شخصی و تبلیغ رهبری‌اش بر مسلمانان و امارتش بر مومنان استفاده کند. او از فرزندان جنبش خدمت که از راه مدارس و مراکز فرهنگی‌اش در ۱۷۰ کشور حضوردارند می‌خواست برای چنین رهبری تبلیغ کنند. می‌خواست او را همچون ابو بکر و عمر (رضی الله عنهما) بدانند و بر همین اساس به او احترام بگذارند. هنگامی که این خواسته محقق نشد و دید که در جنبش خدمت، جریان مسیر متفاوتی دارد و دریافت که نمی‌تواند از این امکانات استفاده شخصی ببرد و چهره‌ای که می‌خواهد تبلیغ کند، مبارزه با آن را آغاز کرد. از این رو گفتم که این ماجرا قدیمی است. چون از فعالیت‌های جنبش خدمت خوشش نمی‌آید، ابتدا انستیتوهای آمادگی برای دانشگاه‌ها را تعطیل کرد و پس از آن چهار سال پیش، چیره شدن بر مدارس را شروع کرد.

پس از سناریوی کودتای اخیر و ساکت کردن همه صداهای مخالف، سرانجام توانست همه نفوذ خود را بسط دهد. ما را به تشکیل دولتی موازی و سازمانی تروریستی متهم کرد و کسانی که مخالف رویکردهایش بوند را بازداشت کرد. به تعبیر خود در «عملیات تعقیب جادوگران» هزاران تن را بازداشت کرد. او اکنون ساکت کردن هر معترض را ضروری می‌داند. او از قبل چنین هدفی داشت و حوادث این زمینه را برایش فراهم کرد. او انتظار داشت امیرالمومنین و رهبری جهانی باشد زیرا اطرافیانش به او چنین القا می‌کردند تا جایی که او به آن ایمان آورد. آن‌ها برای هر اقدامش دست زدند و به دیکتاتور تبدیلش کردند از این رو اکنون باور دارد که مستحق چنین لقبی است.

به دموکراسی و نظام جمهوری آسیب رساند

العربیه: آیا به نظر شما این کودتا به آینده دمکراسی در ترکیه آسیب بزرگی رساند؟

گولن: آری، به دموکراسی آسیب رساند، به نظام جمهوری آسیب رساند، به روابط خارجی ترکیه آسیب رساند و به روابط با اتحادیه اروپا و جایگاه ترکیه در پیمان ناتو آسیب رساند. همچنین با کمال تاسف به اعتبار ترکیه در جهان اسلام آسیب رساند.

حکومت اردوغان هیچ تاثیر مثبتی در دوره اخیر زمامداری‌اش نداشت. اما همچنان به ادامه این راه منفی و اشتباه اصرار دارند و گمان می‌کنند بدین صورت می‌توانند به نتایج دلخواه شان دست یابند. آن‌ها با این اقدام‌ها، نمی‌توانند افکار عمومی جهان را تغییر دهند. این نقاط منفی و اشتباه‌های پی در پی، خلأهایی ایجاد کرد که محال است از آن نتایج مثبتی به دست آورد.

این کشورها از من برای اقامت دعوت کردند

العربیه: دولت ترکیه در ماه جاری، حکم بازداشت شما را صادر کرد. ۱۶ همین ماه هم درخواستی برای تسلیم شما، به دولت آمریکا ارائه داد. این هفته هم یک هیئت پارلمانی از ترکیه به ایالات متحده خواهد آمد تا با مسئولان وزارت دادگستری دیدار کرده و از آن‌ها بخواهند شما را تسلیم کنند، آن‌ها حامل ۸۵ صندوقی هستند که می‌گویند حاوی اسنادی درباره دست داشتنتان در کودتای نافرجام است. آیا شما یقین دارید که وزارت دادگستری آمریکا، هیچ دلیل معتبری در همه این اسناد نمی‌یابد که دست داشتنتان را در کودتا ثابت کند و آمریکایی‌ها را مجبور به تسلیم‌تان به دولت ترکیه کند؟

گولن: در این باره نمی‌توانم چیزی بگویم. پیشتر در دادستانی کل در نیوجرسی، صحبت‌های خود را درباره پشت پرده پرونده‌هایی که از سال‌ها پیش برایم در دادگاه‌های ترکیه ساخته شده، ارائه دادم. شاهد احترام آن‌ها به ارزش‌های عدالت در تعامل با خود بودم. از این رو بر پایه تجربه پیشینم معتقدم که آن‌ها این ارزش‌ها را زیر پا نخواهند گذاشت و با استناد به این ادعاهای واهی و دروغین، تصمیم‌های اشتباهی نخواهند گرفت. ایالات متحده آبرو و اعتبار خود را در برابر افکار عمومی جهان به خطر نخواهد انداخت و مرتکب چنین اشتباهی نخواهد شد.

به نظرم جهان این مساله را از نزدیک دنبال می‌کند. اخیرا مسئولان بلندپایه‌ای از مصر و برخی کشورهای آمریکای لاتین از من دعوت کرده بودند، پیش از آن سفیر روسیه هم از من برای اقامت در کشورش دعوت کرده بود. بسیاری در جهان می‌دانند آن‌چه اخیرا در ترکیه روی داد، ساختگی است و مستحکم هم به نظر نمی‌آید.

گمان نمی‌کنم آمریکا چنین تصمیم اشتباهی بگیرد و در مقابل افکار عمومی جهانی بایستد؛ مگر این‌که فریب چنین تبلیغاتی را بخورند. ترکیه اخیرا درخواست بازداشت من را ارسال کرده است. اما همانگونه که برخی از برادران به من گفتند، دادگاه اینجا با این درخواست مخالفت کرده است، چند پرونده هم در دستگاه قضایی باز است که تحقیقات درباره آن ادامه دارد. آن‌گونه که برخی برادران به من گفتند، این پرونده‌ها حاوی هیچ دلیل معقول و دارای اعتبار قانونی نیست. از این رو گمان نمی‌کنم ایالات متحده، اعتبار خود را در برابر عدالت زیر سوال قرار دهد.

مقام‌های ترکیه برای بسیج کردن مردم پول و ویلا هدیه می‌کنند

العربیه: اگر جنبش شما غیر سیاسی است و یا سازمان دینی خیریه است که در مسیر تبلیغ محبت، تفاهم و تسامح فعالیت می‌کند، پس چرا آن‌گونه که نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد، اکثر مردم ترکیه شما و پیروانتان را عامل کودتای اخیر می‌دانند؟

گولن: دلیل آن ساکت کردن صدای مخالفان و زندانی کردن هرکسی است که با عملکرد آنها مخالفت می‌کند. اکنون تمام رسانه‌ها زیر سلطه آن‌ها است. به طور طبیعی چنین شرایطی همواره چنین نتایجی دارد. مردم همچون گله به دنبال امنوفیس فرعون و هیتلر رفتند، همانگونه که از صدام دنباله‌روی کردند.

هنگامی که همه صداهای مخالف ساکت می‌شود، مردم طعمه‌ای آسان برای فریب و فرمانبرداری می‌شوند. بیشتر مردم ترکیه با این‌که من یکی از آن‌ها هستم- تحت تاثیر چنین وضعیتی قرار دارند. برخی از آن‌ها به خاطر تهدیدها، سرخم کرده‌اند. برخی به دنبال منافع ارائه شده و برخی به دنبال منافع وعده داده شده هستند. یکی از نزیکان دولت به من گفت که مقام‌ها برای کسب وفاداری شان، ویلا و کاخ هدیه می‌کنند. گاهی برای بسیج مردم در تجمعات، پول پرداخت می‌کنند. در سایه وجود چنین طمع‌کارانی، به راحتی می‌توان با افکار عمومی بازی کرد، آن‌ها را به آن‌چه می‌خواهند متقاعد سخت و دیگران را به حاشیه راند. این مساله منزوی کردن ما را تفسیر می‌کند. اما یک ضرب‌المثل بومی است که می‌گوید: عمر دروغ کوتا است، و روزی خواهد رسید که ستمکاران بگویند: «به خدا سوگند، خداوند تو را بر ما برتری بخشیده است.»

برخی از ناسیونالیست‌های تندرو در پشت پرده کودتا

العربیه: جامعه ترکیه و دولت آن را به خوبی می‌شناسید، هواداران و پیروانی در دستگاه‌های قضایی، نظامی و در تمام بخش‌های زندگی در ترکیه دارید. از این رو شما بهترین کسی هستید که می‌توانید درباره هویت عاملان کودتای نافرجام سخن بگویید.

گولن: اخبار از ترکیه به من می‌رسد اما بررسی صحت و سقم آن‌ها دشوار است. اما به نظر می‌رسد که برخی از ناسیونالیست‌های تندرو، عامل حادثۀ کودتا بودند. مقام‌ها از پیش از نیت آنها آگاه بودند؛ به همین دلیل زمان کودتا را شب هنگام تعیین نمودند. سخنانی درباره دست داشتن دوغو پرینچیک یکی از رهبران چپ‌گراهای تندرو در این حوادث مطرح شده است. اخباری هم از بازداشت برخی از اعضای این جریان منتشر شده است. مطمئن نیستم که آیا کسی از متدینان یا مدعیان وفادار به جنبش خدمت، در تلاش برای کودتا دست داشتند یا نه. اگر هم بوده چنین شخصی قربانی فریب ناسیونالیست‌های تندرو  شده و او را برای مشارکت در کودتا تشویق کرده‌اند. این توهم را هم برایش ایجاد کرده‌اند که چنین اقدامی، برای دمکراسی است و همه چیز خوب خواهد شد. شاید برخی افراد ساده لوح فریب خورده باشند، اگر چنین کسانی وجود داشته باشند، من آن‌ها را نخواهم بخشید.

با هیچ کودتایی علیه دمکراسی نمی‌توان مدارا کرد و تا زمانی که زنده هستم، چنین اقدامی را توجیه نخواهم کرد. شاید شماری افراد فریب خورده در میانشان باشند. در حقیقت مسائل پیچیده است. هنگامی که به سناریو و ویژگی آن نگاه کنیم، می‌بینیم که حاکمان فعلی، دو ساعت پس از کودتا، انگشت اتهام را به سمت گروهی مشخص نشانه رفتند و گفتند که عاملان کودتا، پیروان این گروه است و بازداشت هزاران تن را آغاز کردند. از این رو واضح است که آن‌ها بودند که این سناریو را طراحی کردند تا قدرت خود را استحکام ببخشند. کاری را کردند که پیشتر هیتلر در آلمان و لنین در روسیه انجام داده بودند. با منطق ماکیاولی به خود اجازه چنین اقدامی دادند تا قدرت و نفوذ خود را افزایش دهند.

ارتش پیرو مطلق حکومت شد

العربیه: بسیاری از رجب طیب اردوغان به خاطر اعلام وضعیت فوق‌العاده در ترکیه، خورده نمی‌گیریند. اتهام‌هایی می‌بینیم که به شدت با متهمانشان برخورد می‌شود، تلاش‌هایی هم برای احیای اجرای حکم اعدام وجود دارد که ۱۲ سال پیش لغو شد. نظر شما درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده و از سرگیری اجرای حکم اعدام چیست؟

گولن: نمی‌دانم آیا اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی حکم اعدام را خواهند پذیرفت یا نه. این حکم تا دوره مرحوم تورگوت اورزال اجرا می‌شد.

در دوره تاسیس نظام جمهوری، با بهانۀ تشکیل کشوری جدید، حدود ده‌هزار نفر که به عنوان شورشی معرفی شدند، اعدام شدند. به گمانم هم‌اکنون همین شیوه از راه تهدید جامعه و سرکوب آن به کار گرفته می‌شود. نمی‌دانم جهان چنین چیزی را خواهد پذیرفت یا نه؟ از این رو گمان می‌کنم هدف از وضعیت فوق‌العاده مخفی نگه داشتن بازداشت‌ها و نقض‌های حقوق و توجیه آن‌ها باشد. پس از بی اعتبار شدنِ ارتش ترکیه و اجبار آن به سر خم کردن، هر ارتشی را که به روش آن‌ها اعتراض کند حتی اگر همان اندیشه‌هایشان را داشته باشد، بازداشت می‌کنند. از این رو ارتش به طور کامل تابع آن‌ها شده است. نظامیان اکنون می‌گویند که تحت امر حکومت قرار گرفته اند.

حکومت اردوغان از وضعیت فوق‌العاده برای تصفیه حساب‌ها استفاده می‌کند. آن‌ها هرکه را که بخواهند بازداشت می کنند و انواع نقض‌ها را در حقشان اعمال می‌کنند؛ آن‌ها را از ملاقات با بستگانشان منع کرده و در سلول‌های تنگ همچون ماهی نگهداری می‌کنند. به نام وضعیت فوق‌العاده، دولت ترکیه همه حقوق انسانی را نقض می‌کند.

دعوت به تشکیل کمیته تحقیق بین‌المللی

العربیه: یادداشتی را برای روزنامه فرانسوی لوموند نوشتید که در آن خواستار تشکیل کمیته‌ای بین‌المللی برای تحقیق در کودتا شدید و اعلام کردید که حکم این کمیته را قبول دارید. آیا اعتماد خود را به دستگاه قضایی ترکیه از دست داده‌اید؟

گولن: حکومت اردوغان دستگاه قضا را زیر تسلط خود درآورده است. بسیاری از قضات را فراری داده و برخی دیگر را بر کنار کرده است. آن‌ها اخیرا دادگاه‌هایی همچون دادگاه‌های استقلال که در دوره تاسیس نظام جمهوری دایر شده بود را تاسیس کردند. آن‌هایی که امروز زمام قدرت را در دست دارند، احکام خود را بر قضاتی که منصوب کردند تحمیل می‌کنند. به آن‌ها برای بازداشت، مصادره اموال یا بستن شرکت‌ها فرمان می‌دهند. همه این اقدام‌ها گاهی با تطمیع صورت می‌گیرد و گاهی با فشار. در چنین فضایی نمی‌توان از حقوق و عدالت سخن گفت. اکنون تمام این ارزش‌ها را زیر پای خود می‌گذارند. از این رو خواستار تشکیل کمیته‌ای بین‌المللی برای تحقیق در این وضع و پرده برداری از زوایای آن شدم. هنگامی که چنین فراخوانی دادم، می‌دانستم که مقام‌های ترکیه نخواهند پذیرفت. انتظار دارم که اصلا نپذیرند. آن‌ها بیم آن را دارند که بازی‌هایشان فاش شود و نمایشی که ساختند علنی شود. از این رو تکرار می‌کنم و می‌گویم: «اگر هیئت حاکمه کنونی ترکیه شجاعت دارد، این کمیته بیم‌المللی را چه از اتحادیه اروپا باشد یا پارلمان اروپا و چه از جهان اسلام، بپذیرد تا حقیقت کامل در برابر همگان آشکار شود. اما گمان نکنم بپذیرد. هیچ‌کدام از پیشنهادهای این بنده ناچیز را تا کنون نپذیرفته‌اند از این رو گمان نکنم این خواسته را هم بپذیرند.

پوتین نیازهایش را از ترکیه می‌گیرد و سپس رهایش می‌کند

العربیه: اخیرا روسای جمهوری ترکیه و روسیه، اردوغان و پوتین با یکدیگر دیدار کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم سفری یک روزه به ترکیه داشت. آیا این تحرکات برای زیر فشار قرار دارند غرب است یا تحولی جدید در سیاست خارجه ترکیه است؟

گولن: تحولات کنونی نشان می‌دهد که آن‌ها در گردونه‌ای از مشکلاتی گرفتار شده‌اند که راه حلی برای آن نمی‌یابند. عادی سازی روابط با اسرائیل و خطابه‌های آشتی‌جویانه برای آن، در همین مسیر پیش می‌رود. پیش از این، زبان‌هایشان علیه روسیه دراز بود، اما هنگامی که در مشکلات غرق شدند، تلاش برای کشاندن روسیه به طرف خود را آغاز کردند. علاوه بر این، منافع مشترکی در زمینه گاز و نفت و تمایل ترکیه برای ایجاد رابطه با کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. به نظرم پناه بردن آن‌ها به روسیه ناشی از گرفتار شدن آن‌ها در بحرانی است که راهی برای رهایی از آن نمی‌یابند. به نظرم پوتین شخصی بسیار باهوش است. چه او را دوست بدارید چه از او متنفر باشید، چه برای نظرم درباره او اعتباری قائل باشید و چه نه، گمان می‌کنم او آن‌چه را که نیاز داشته باشد از ترکیه خواهد گرفت و سپس رهایش خواهد کرد. در آینده ترکیه در ایجاد روابطی جدی با روسیه، به موانعی برخورد خواهد کرد. وضعیت با اسرائیل نیز به همین ترتیب خواهد بود. زیرا اعتماد به شخصی که پیشتر اسرائیل را رژیمی توصیف کرد که جز کشتار چیزی بلد نیست و امروز آن را نزدیک‌ترین کشور دوست می‌داند، منطقی نیست. موفقیت شخصی که زندگی‌اش را بر پایه تناقض‌ها و تغییر‌های مستمر بنا کرد، محال است. روس‌ها نقاط ضعف او را به خوبی می‌شناسند. پوتین شخصیتی بسیار باهوش است. این را تکرار می‌کنم و چه او را دوست داشته باشید چه نه، بر آن تاکید می‌کنم. گمان نمی‌کنم پوتین او (اردوغان) را باور کند و در کنارش بایستد در همین حال، سخنانی درباره مسائل دیگر در این رابطه در جریان است از جمله چیزهایی که قبلا از ترکیه به روسیه فرستاده شده بود. سخنانی درباره سرمایه‌گذاری‌های غیر قانونی در آن‌جا هم مطرح است. از این رو تمرکز آن‌ها اکنون بر در دست گرفتن دوباره این سرمایه‌گذری‌ها است. اما نمی‌توان به راحتی پوتین را فریب و بازی داد. آن‌چه روی می‌دهد، تنها تلاشی از شخصی شکست خورده است که می‌خواهد از مشکلانی که در آن غرق شده، رها شود.

مشکلات ترکیه انزوایش را بیشتر خواهد کرد

العربیه: دولت ترکیه جنبش شما را «تروریستی» توصیف می‌کند و آن را سازمان تروریستی فتح‌الله گولن می‌نامد. اگر اردوغان اینجا در کنار ما نشسته بود، برای متقاعد کردن به عکس این مساله، چه چیزی به او می‌گفتید. چگونه برایش ثابت می‌کردید که شما سازمانی هستید خیرخواه برای مردم. اگر موفق نشدید، راه حل چیست؟ شما اکنون از دستگاه‌های قضایی و دولتی انتقاد می‌کنید و از وضعیت فوق‌العاده انتقاد کرده آن را «تندروی» می‌دانید. پس ما به کدام سمت می‌رویم؟ راه حل برای فتح‌الله گولن چیست؟

گولن: حتی اگر با اردوغان مستقیم دیدار کنم، گمان نمی‌کنم به نظرم گوش دهد. آن‌ها به خوبی می‌دانند که «خدمت» گروهی تروریستی نیست. هزاران بی‌گناه را دستگیر کرده و به صدها موسسه یورش بردند. درها و پنجره‌ها را شکسته و کارکنان را مورد ضرب و شتم قرار دارند؛ درست همانگونه که واحد‌های پیشگیری در نظام هیتلر انجام می‌دادند. به سمت مردمی که حتی سعی نکردند یک مشت به آن‌ها بزنند، آب با فشار و گاز اشکاور شلیک کردند. این مردم دل‌هایی نازک دارند. روش آن‌ها همانگونه است که یونس امره گفته: «دستی ندارم به سمت کسی که من را زده دراز شود، زبانی ندارم به سوی کسی که به من دشنام گفت دراز شود، قلبم را با انتقام آلوده نمی‌کنم». متهم کردن این افراد به تروریسم، ناشی از جهل به معنای تروریسم یا متهم کردن متعمدانه این بی‌گناهان است. اگر این افراد حتی یک سنگ به سمت آن‌ها پرتاب می‌کردند، نخستین کسی بودم که متهم کردنشان را به تروریسم می‌پذیرفتم. اما با وجود ظلم و سرکوبی که فرزندان جنبش خدمت با آن مواجه هستند، کسانی که نه خشونت و نه آزار شیوه آن‌ها است، آن‌ها مقابله با ظلم را حتی با یک آزار نمی‌پذیرند. زندان‌ها و بازداشتگاه ها را پذیرفتند، بدون این‌که به تعرض واکنش نشان بدهند، خود را به خدا سپردند. اگر چه عمل به بخش اول این آیه قرآنی حق آن‌ها است: «و اگر به شما مسلمانان کسی عقوبت و ستمی رسانید شما باید به قدر آن در مقابل انتقام کشید»، اما آن‌ها عمل به بخش دوم را ترجیح دادند: «و اگر صبوری کنید البته برای صابران بهتر خواهد بود».

آن‌هایی که این مردم را به تروریسم متهم می‌کنند، در حقیقت خود تروریست هستند. یک ضرب‌المثل شایعی وجود دارد که می‌گوید: «آن‌چه که شخص درباره دیگران گمان می‌کند، همان اخلاق خود او است». شاید مردمی از «اسلاوها» بوده باشند که وارد آناتولی شده باشند و خود را یهودیانی با یهودی‌ها یا مسیحی‌‌یانی با مسیحی‌ها یا حتی مسلمانانی با مسلمان‌ها جا زده باشند. آن‌ها واقعا می‌توانند تروریست باشند. اما فرزندان واقعی آناتولی که خود را وقف خدمت به انسانیت در جهان کرده‌اند، به هیچ وجه نمی‌توانند تروریست باشند.

از سوی دیگر ما درباره جنبشی مدنی سخن می‌گوییم که از ۲۴ سال پیش آغاز به کار کرد، گسترش یافت و مدارس و مراکزی فرهنگی در سرتاسر جهان افتتاح کرد. آن‌ها این اقدام‌ها را در همکاری با فرزندان این کشورها انجام داده‌‌اند. اما واقعا فرزندان این کشورها احمق نیستند. آن‌ها ابتداد به دیده‌ای از شک و تردید به این فعالیت‌ها می‌نگریستند. بارها مسئولان این فعالیت‌ها را آزمایش کردند. تا کنون هیچ‌جا مشخص نشده کسی از فرزندان جنبش خدمت، حتی به نسبت یک در هزار، در اقدامی تروریستی شرکت داشته باشد. از این رو صاحبان قدرت در ترکیه در آینده، از شرم ادعاهای امروزشان، سر خم خواهند کرد.

اما مشکل کنونی، باعث منزوی‌تر شدن ترکیه از محیطش خواهد شد. احتمال دارد تحریم‌هایی علیه ترکیه به خاطر عضویتش در برخی از سازمان‌های بین‌المللی همچون اتحادیه اروپا!!!، پارلمان اروپا و پیمان ناتو اعمال شود. ممکن است که در داخل حزب حاکم، شکاف‌هایی به وجود آید. اما درباره ستم‌ها و تعرض‌هایی که انجام می‌دهند، من یقین دارم که به اذن خدا، ادامه نخواهد داشت. پیامبر اسلام می‌فرماید: «خداوند به ظالم مجال می‌دهد تا اگر روزی او را بخواهد مجازات کند، رهایش نخواهد کرد»، و خداوند متعال می‌فرماید: «و این گونه است مؤاخذه پروردگارت هر گاه بخواهد دیار ستمکاران را ویران کند، که انتقام و مؤاخذه‌ خدا بسیار دردناک و شدید است».

Pin It
  • Created on .
Copyright © 1403 صفحه انترنیتی فتح الله گولن. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
fgulen.com وب سایت رسمی فتح الله گولن است