Bermudski (đavolji) trougao

Bermudski (đavolji) trougao

Bermudski trougao, koji se još naziva i Đavolji trougao, predstavlja područje Atlantskog okeana i to na potezu između Sjeverne i Južne Amerike, tačnije trougao između Bermuda, Portorika i obala Majamija. Riječ je o području na kome je, prema tvrdnjama, nestao veliki broj aviona i brodova, i to bez ikakvih vidljivih tragova i olupina koje bi objasnile nestanak. O ovoj temi je objavljen veliki broj knjiga, od kojih neke nose naslove kao što su „Bermudski trokut“ ili „Misterija Atlantika“. U vrijeme kada su ove knjige objavljenje jedan istraživač iz Konje je napisao da je naišao na osmanlijska djela od prije nekoliko stotina godina u kojima autori spominju misteriozne događaje na području Bermuda. Čak su i novine pisale o tom otkriću.

S druge strane, mi smo tek sada počeli dobijati informacije o misterioznim događajima koji se vežu za područje Bermudskog trougla. A vidimo da su se osmanlijski autori još prije nekoliko stoljeća bavili ovom pojavom. Ovdje treba spomenuti i stare zapise koji pripadaju Majama i drugim narodima sa područja Meksika, u kojima stoji: „Kada dođemo do ovog mora, ispunjenog algama, pritisnuo bi nas neki osjećaj nesreće. Brodovi bi danima stajali kao zakovani. Ni jedra nam ne bi pomagala jer nije bilo ni traga od vjetra.“ No, ipak, ovo pitanje je tek sada ponovo dobilo na svojoj aktuelnosti.

Jedan od prvih događaja koji je od Bermudskog trougla stvorio mit, jeste onaj koji se zbio 1945. godine. Nakon što se pet ratnih aviona podiglo iz baze na Floridi radi rutinskog leta, jedan od pilota se na sljedeći način obratio kontrolnom tornju: „Ne vidimo kopno. Nismo sigurni u svoju poziciju. Ne znamo gdje smo. Izgleda da smo se izgubili.“ Uposlenik na tornju mu je odgovorio: „Kako je to moguće? Vrijeme je veoma lijepo. Krenite prema zapadu.“ Pilot je uzvratio sljedećim riječima: „Ne znam u kojem smjeru je zapad. Sve djeluje pogrešno. Vrlo čudno, ali nisam siguran niti u jedan pravac. Čak ni površina mora nije tamo gdje bi trebala biti.“ Nakon toga se veza prekinula. Ubrzo nakon toga je dat alarm za pružanje pomoći, ali avionima se izgubio svaki trag.

Teorije o Bermudskom trouglu

Postoje i razna kazivanja u kojima se govori o misterioznim događajima koji su se desili brodovima dok su plovili tim područjem. Pogledamo li neke od transokeanskih tankera koji su potonuli, vidjet ćemo da su na njima pronađeni samo leševi mačaka i pasa. Sve to djeluje kao da su ljudi na pola obroka ustali i iskočili iz broda, ili kao da ih je odnijela neka oluja koja je zaobišla tanjire i escajg kojim su ručavali. Možemo reći da su do danas izložene mnoge teorije koje su pokušale da objasne ove pojave. Dozvolite mi da na ovom mjestu taksativno nabrojim neke od njih:

1. Riječ je o događaju koji je isključivo rezultat fizičkih karakteristika ovog prostora. Struje koje dolaze iz pravca sjevera i juga se na ovom prostoru sudaraju stvarajući jedno mirno područje pogodno za rast algi. Zbog njene gustoće, brodovi nisu u mogućnosti da plove. S druge strane, na ovom području se stvaraju i talasi visoki, stotinu, dvije stotine, pa i tri stotine metara. Vakum koji se stvara kretanjem ovih divovskih talasa uvlači avione koji nadlijeću to područje. I sasvim je očekivano da i brodovi tonu na tako nemirnoj vodi.

2. Ogromni virovi, koji se pojavljuju kao rezultat jakih strujanja, stvaraju tzv. „plave rupe“ ispod površine mora. Brodovi i avioni koji naiđu tim područjem bivaju usisani u ove rupe. Štaviše, neki ronioci su izjavili kako su unutar plavih rupa vidjeli predmete kao što su jedra i čamci.

3. Ovim područjem siječe 80. meridijan, da bi se nakon prelamanja na Sjevernom polu pretvorio u 150. meridijan koji prolazi područjem Japana. S obzirom da slično „more smrti“ postoji i na području Japana, onda na svakom mjestu kojim prolazi ova kružnica može se pronaći jedno takvo more. Čak se stvar generalizira do te mjere da se kaže kako na južnoj polulopti, na području između 30. i 40. paralele postoji područje u kome se dešavaju slične stvari poput onih na području između 30. i 40. paralele sjeverne polulopte. I na kraju se dodaje kako postoji još šest lokacija na Zemlji gdje se mogu vidjeti događaji slični onima iz Bermudskog trougla.

4. Neidentificirani leteći objekti usisavaju avione i brodove ili ih potapaju na dno mora.

5. Metan koji se povremeno oslobađa iz fosila i otpadaka sa dna mora utječe na hemijsku strukturu morske vode, smanjujući njenu gustoću. S obzirom da brod ostaje bez mogućnosti da pluta na vodi čija vrijednost gustoće padne na nulu, on tone čim uđe u područje koje se naziva „metanska jama“. U skladu sa vrstom otpada koji se sakuplja na dnu mora i temperaturom vode u konkretnom području, mijenja se i intenzitet mjehurića ispunjenih metanom. Avioni koji nadlijeću područja, kao što je područje Bermudskog trougla u kome je izraženo kretanje plinova, stalno su izloženi ovoj opasnosti. To je tako jer balončići ispunjeni metanom, kada dođu do površine vode, stvaraju vrlo jak metanski tunel, i avioni koji dođu u kontakt sa tunelom gube kontrolu i padaju u more.

„Iblisovo prijestolje se nalazi na moru“

Uz vašu dozvolu, ja bih se na ovom mjestu fokusirao na jedan sasvim drugačiji aspekt ovog pitanja. Naš Poslanik kaže: „Iblisovo prijestolje se nalazi iznad mora.“ S obzirom da se ovdje „more“ spominje u konkretnom smislu, ova izjava bi se mogla protumačiti kao neko određeno more, tako da bi se za određena mora na zemaljskoj kugli mogao iskoristiti epitet „Iblisovog prijestolja“. Iz tog razloga, džini i šejtanski podanici vladaju tim područjem, pri čemu ometaju rad elektronskih sprava na avionima i brodovima, i čine da oni tonu u tom području. S druge strane, ako uzmemo u obzir da su džini i šejtani stvoreni od plamena nara (vatre), oni mogu poremetiti rad elektronskih sprava, kao da su izložene direktnoj sunčevoj radijaciji.

Poslanik nas isto tako upozorava: „Ne zadržavajte sa na mjestima gdje su uništeni neki narodi. I kada svratite, pustite suzu“ , što u prijevodu znači „kada dođete na ta mjesta uništenja, stupite u kontakt sa Allahom i stavite se pod Božiju zaštitu, kako vas ne bi snašlo ono što je snašlo njih.“ Iz ovog hadisa se mogu prepoznati mjesta kao što su Sodoma i Gomora, zatim događaji koji su snašli narode Ad i Semud, kao i nestanak Atlantide (ukoliko je to tačno), gdje je Uzvišeni Gospodar uništio narode koji su ušli u kufr i pobunili se protiv Njega. Ta mjesta su kasnije postala šejtansko prijestolje.

U svojoj knjizi El-Megazi Ibn-Ishak govori o temi podizanja i polijetanja, pa kaže: „Poslanik je na putu za Tebuk rekao: 'Kada pođete u Tebuk, ni slučajno nemojte piti tamošnju vodu, niti izlaziti vani, ukoliko ja nisam tu. Ne svraćajte ni na mjesto gdje je tamošnji narod uništen.' No, dva čovjeka nisu poslušala taj savjet i otišli su na mjesto gdje je živio narod koji je uništen. Jednog od njih je snašla jaka oluja i bacila ga daleko odatle, a druga osoba je nestala i nikad je nisu pronašli.“

Ovo nam pokazuje da se pitanje „nestajanja“ ponavlja još od davnina. Ukoliko stvari postavimo na taj način, onda možemo reći da su mjesta na kojima žive grešni narodi postala prijestolje šejtana. Iako su takvi narodi nekad u prošlosti uništeni, bit će da postoji mogućnost da i oni koji prođu tim prokletim mjestima dožive neku vrstu nesreće.

Dakle, ova pojava se može objasniti prljavim dušama, džinima i šejtanima...

Kao jedan ponizni prosjak, smatram da bi se i ovaj aspekt, pored gore navedenih objašnjenja, trebao uzeti u obzir prilikom razmatranja fenomena zvanog Bermudski trougao. Iako postoje različite tvrdnje za ovu pojavu, teško je ne primijetiti otvorena vrata koja nam se nude kao rješenje. Čini se logičnim objašnjenje koje kaže da prljave duše, džini i šejtani utječu na to da se elektronske sklopke gase i više se ne mogu pokrenuti... S druge strane Bermudski (Đavolji) trougao bi mogao biti i rezultat utjecaja kamenja koje se otisnulo sa šejtanskog prijestolja, poput Mjeseca, jer je poznato da prljave duše grade svoja prijestolja i razapinju šatore na kamenim strukturama kao što su sateliti i planete koje kruže oko Sunca. Sa tih mjesta oni mogu nanositi štetu ljudima, štaviše, postoji mogućnost i da su upravo oni odgovorni za pojave koje nazivamo „neidentificirani leteći objekti“ (NLO).

* * *

Isto kao što na kugli zemaljskoj postoje neka mubarek mjesta, tako postoje i prljava mjesta kojima upravljaju prljave duše. Recimo, uzvišena Kaba je sveta sve do područja Sidretu'l-muntehe. Zato uzvišeni meleci koji se nalaze na prostoru sve do Sidretu'l-muntehe tavafe oko Kabe. (Tamošnji visoki predstavnici za vrijeme hadža helikopterima tavafe oko Bejtullaha.) I koliko god da se uspenjete u visine, tavaf oko Kabe je opet tavaf, jer sve do Sidretu'l-muntehe Kaba predstavlja Kabetullah (Allahovu Kabu). Dakle, Allah je ovo mjesto učinio svetim, dao da na hiljade vjerovjesnika kroči tom zemljom i to mjesto, kojim se tavafi, pretvorio u njihove domove. Zato se, prema riječima ehl-i kešfi'l-kubura (oni koji znaju stanje ljudi u kaburima), u okolini Bejtullaha nalazi nekoliko stotina vjerovjesničkih kabura. Riječ je o jednom svetom mjestu koje je Allah učinio svetim i koje je dao na raspolaganje uzvišenim i cijenjenim ljudima da borave u njemu i da Mu iskazuju poštovanje kroz Njegovo veličanje. Zato je to mjesto na kome tavafe sve uzvišene duše i za njega možemo reći da je riječ o srcu kugle zemaljske. Sve dok to srce kuca, kugla zemaljska će očuvati svoju duhovnu strukturu i obezbijediti nastavak života. Sama činjenica da se i naš Poslanik pojavio na ovom mjestu jeste tema koja zahtijeva jedno posebno obrazloženje...

No, odmah pored srca se nalazi i šejtanska tačka (lumme-i šejtanije). I kao što putem srca zaprimamo razna nadahnuća, kroz šejtansku tačku nam dolaze sumnjičavost, dvoumljenje i sumnja. Dakle, postoji jedno mjesto za koje možemo reći da je srce kugle zemaljske i to mjesto je Bejtullah, ali, s druge strane, postoji i jedna šejtanska tačka i riječ je o mjestu na kome šejtan razapinje svoj šator. Sa tog mjesta dolaze svi fermani i naredbe koje se upućuju prema ostalim podanicima šejtana. Kao što smo već spomenuli, prema jednom vjerodostojnom hadisu Poslanik je izjavio kako je Iblisovo prijestolje postavljeno na moru. On svoje vojnike pušta među ljude i naveče kada se vrate sluša njihove ispovijedi. „Šta si ti uradio?“, pitat će Iblis jednog po jednog. A oni će odgovarati na sljedeći način: „Ja sam jednog čovjeka odvratio od namaza... Ja sam ga naveo da gleda u haram...“ S obzirom da je riječ o pojedinačnim slučajevima, takvi odgovori neće zadovoljiti Iblisa. A onda će opet nekom drugom postaviti pitanje: „A šta si ti uradio?“, a on će mu odgovoriti: „Ja sam razdvojio muža od žene.“ Na to će Iblis reći: „Aferim“, i dozvoliti mu da sjedne kraj njega.

Iza svake fizičke pojave se krije neka nadnaravna snaga

Iz ovoga možemo shvatiti da kada ovi spletkaroši stvaraju varnice nad duhovnim strukturama čovjeka, oni ustvari rade u korist jednog drugog prijestolja. Mjesta koja su pala pod utjecaj šejtana, skrenula sa puta i zbog šejtana bila uništena, su na neki način šejtanske oblasti i njegovi glavni gradovi. Zato se u vjerodostojnom hadisu kaže: „Ne zadržavajte sa na mjestima gdje su uništeni neki narodi. I kada svratite, pustite suzu.“ Iz ovoga se da zaključiti da su šejtani određena mjesta stavili pod svoju kontrolu koja su nakon toga uništena, a tamošnje civilizacije su nestale sa lica Zemlje. No, njihov autoritet na tim mjestima i dalje traje u formi tamo nekih trouglova, četvoruglova, petouglova i sl. U tom smislu, u Atlantskom okeanu postoji trougao, a na nekim drugim mjestima šestougao pod upravom šejtana kome je cilj da unese nemir među ljudima. Na tim mjestima ljudi se hvataju u mreže, kao kada lovac postavi zamku u koju upada neiskusna srna. Tako je i sa Bermudskim trouglom... Moguće je da se radi o jednom mjestu na kome su ljudi izloženi zlu koje dolazi od šejtana.

Kada govorim o ovome, reći ću da se ne oslanjam ni na kakve jasne odredbe u okviru vjere, već se isključivo oslanjam na određene polazne tačke utemeljene u vjeri. Naravno da je moguće da Bermudski trougao predstavlja određeni fizički fenomen koji bi se nekad u budućnosti jasno mogao objasniti. No, treba znati da iza svake postojeće fizičke pojave na zemaljskoj kugli postoji jedna nadnaravna sila. Iza svega materijalnog postoji jedna duhovna dimenzija, a iza svakog svjedočenja jedan zaseban gajb (svijet nevidljivog).

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2024 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.