Ibnu'l Vakt - Dijete Vremena

Ibnu'l Vakt - Dijete Vremena

Pitanje: Kako se trebaju ponašati današnje generacije koje  planiraju budućnost oslanjajući se na bogatu prošlost, a u cilju preduzimanja koraka koji su u skladu sa vremenom u kome žive? Odnosno na šta trebaju obratiti pažnju mladi ljudi da bi se mogli okarakterisati kao „ibnul'l vakt“?

Odgovor: Etimološko značenje pojma „ibnu'l vakt“, koji se ponajviše koristi u sufijskoj literaturi, jeste „dijete vremena“. Sufije su ovaj pojam koristile da bi označile osobu, koja pored dobrog poznavanja Kur'ana i sunneta, dobro razumije i vrijeme u kome živi, odnosno zakone stvaranja, te stvari i događaje koji proizilaze iz njih. Drugim riječima, „ibnu'l vakt“ je čovjek koji integralno posmatra stvari i dešavanja, odnosno ispravno razumije odnos između čovjeka, stvari i Allaha.

Jer onaj ko pored šeriatskih zakona ne vlada i zakonima stvaranja u kosmosu, ko nije upoznat sa dešavanjima i specifičnostima vremena u kome živi, ne može ni u skladu sa svojim vremenom ispravno razumjeti i tumačiti poruku Kur'ana. Samo čovjek koji dobro čita vrijeme u kome živi i dešavanja oko sebe, u mogućnosti je ispravno razumjeti sve one stvari koje je Kur'an prepustio našem idžtihadu (komentarisanju) i istinbatu (logičkom tumačenju). Jedino takav pojedinac može svoje komentare dati u skladu sa uslovima i specifičnostima svoga vremena. To je i ujedno i važna dužnost za sve one koji se mogu okititi epitetom „ibnu'l vakt“.

Ako ćemo biti konkretniji, onda treba reći da je prva osobina pojedinaca iz grupe „ibnu'l vakt“ njihovo dobro poznavanje nauke i tehnologije vlastitog vremena, odnosno njihova bliska povezanost sa dešavanjima na polju pozitivističkih nauka kao što su matematika, fizika, hemija, biologija, astronimija i sl. Sa takvim znanjem čovjek može prepoznati usklađenost Božije riječi sa naučnim dostignućima, odnosno oslanjajući se na savremenu nauku može ispravno komentarisati ajete koji u sebi nose određene naučne istine.

Druga osobina ljudi iz ove grupe, jeste njihovo dobro poznavanje kulture i civilizacije koja ih okružuje, odnosno njihovo razumijevanje društvenih dešavanja, različitih ideologija i struja, kao i aktuelnih percepcija i ideja u društvu.

Današnji muslimani trebaju steći što bolji uvid u naučna i društvena dešavanja današnjice, te zauzeti mjesto koje im pripada u tim oblastima. U suprotnom ne mogu pobjeći od toga da ih drugi stave pod svoj utjecaj i od njih načine sluge okovane najtežim okovima. U tom slučaju život pod tuđom hegemonijom postaje neizbježan. Zato je važno da zarad vlastitih ideala što je moguće efikasnije koristimo savremenu nauku i tehnologiju. Naravno, nerealno je očekivati da se to desi odjednom. Međutim,ako danas budemo uspjeli da  na pravi način razumijemo i identifikujemo dešavanja u svijetu i ako budemo  uspijeli da odgojimo novu generaciju stručnjaka i otvorimo najsavremenije labaratorije za istraživački rad, za nekih pedeset godina situacija bi mogla biti znatno drugačija.

Terorizam i nasilje

Nemoguće je očekivati da probleme današnjice riješe ljudi koji ne razumiju specifičnosti vremena u kome žive. Pokušaji takvih ljudi će samo dovesti do nove neuravnoteženosti i novih problema. U namjeri da na svoj način služe islamu, takvi ljudi će mu nerijetko nanijetu najveću štetu.

Prirodno je da se svaki čovjek bori za svoju vjeru, državu, naciju i prosperitet. Štaviše, kada neprijatelj pokuca na vrata, dužan  je stati  u zaštitu  svoje imovine, porodice ,  života i svih ostalih svetinja. Međutim ako vi, u vrijeme kada se proizvode vrlo razorna oružja, krenete u misiju traženja pravde ili zbog nekih nebitnih razloga izazovete druge na megdan, isprovocirate ih i uđete u njihov prostor, tim potezom ćete sami sebi potpisati smrtnu kaznu.

Ne može se reći za one koji posežu za terorizmom i nasilnim aktima, koji oduzimaju živote nevinim ljudima bez odbrane, koji upadaju u njihove bogomolje i napadaju njihove svetinje, da se rukovode osnovnim vrijednostima islama. To su djela koja su u potpunosti suprotna islamu i koja potkopavaju temelje demokratije i humanizma u današnjem društvu. Iza takvih neuravnoteženih akata krije se nepoznavanje islama, ali i nesposobnost razumijevanja procesa koji se dešavaju u svijetu.

Dakle, jasno treba reći da ovim nasilnim aktima nema mjesta ni u Kur'anu, ni u sunnetu. Oni koji posežu za ovim djelima, bilo da su svršenici nekih vjerskih škola ili borci za određenu ideologiju, u stvarnosti žive daleko od poruke islama. Jer stvari o kojima govorimo kose se sa putem i praksom, kako Božijeg poslanika (s.a.v.s.), tako i pravednih halifa, njegovih vjernih saputnika i predstavnika. Čak i u vrijeme kada su ljudi poput Jezida, Hadždžadža i Seffaha činili velika zlodjela i nanosili nepravu drugima, niko nije opravdavao nasilna djela koja ne poznaju pravila i zakone, i koja su usmjerena prema nedužnim ljudima.

Pogledajmo i period od šest stoljeća vladavine Osmanlija. Da li se desio ijedan slučaj paljenja nemuslimanskih bogomolja? Kada su to oni rušili bogomolje? Kada su to atakovali na svetinje drugih religija? Iako je imao veliku moć u vrijeme svoje vladavine, prenosi se da je sultan Fatih Mehmet iz vlastitih sredstava otkupio Aja Sofiju i tek onda je pretvorio u džamiju. Bilo je slučajeva da su neke crkve, u kojima nije ostalo vjernika, pretvore u džamije, međutim nije nam poznat nijedan slučaj zapaljene ili srušene crkve. Nisu li sve one crkve iz tog vremena koje vidimo i danas najbolji dokaz tome?

Poštivanje tuđih svetinja

Navedimo kao primjer događaj koji se desio između Omera, r.a., i predstavnika crkve za vrijeme osvajanja Jerusalema i koji nam može poslužiti kao pouka kako da se odnosimo prema tuđim bogomoljama.

Nakon osvajanja Jerusalema, predstavnici crkve su izjavili da će ključeve grada predati isključivo halifi i nikom drugom. Kada je došla do njega ova vijest, Omer, r.a., sa svojim slugom krenu iz časne Medine. Vjerujući da će korištenje dvije jahalice biti rasipništvo, Omer, r.a., odluči da povedu samo jednu životinju koju su jahali neizmjenično za vrijeme putovanja. U momentu kada su prišli Mesdžidu Aksi, red za jahanje je došao na slugu. Zbog dugog putovanja odjeća hz. Omera je bila istrošena i zakrpljena na nekoliko mjesta. Vidjevši halifu u takvom stanju predstavnici crkve rekoše: „Ovo je čovjek o kome smo čitali u našim knjigama.“ – i dadoše mu ključeve grada. Kada je došlo vrijeme namaza, Patrijarh reče Omeru, r.a., da može klanjati u njihovoj bogomolji. Na tu ponudu Omer, r.a., odgovori: „Ako bih ja ovdje klanjao i drugi muslimani koji dođu poslije mene bi ovu bogomolju doživljavali kao džamiju i vi bi ostali bez svoje crkve.“ A zatim je namaz obavio na prigodnom mjestu negdje unutar grada.

Pogledajte vi samo tu širinu! Iako je od ovog događaja prošlo 14 vijekova možemo li sa sigurnošću tvrditi da današnje čovječanstvo krase ovakve osobine? To su ljudi koji su na ispravan način razumjeli islam u svim njegovim dimenzijama i koji su ispravno razumjeli svijet, društvene realnosti i promjene u društvenom tkivu. Upravo iz tog razloga oni su u svoje vrijeme dobrom dijelu čovječanstva donijeli mir i spokoj.

Ko god da se koristi terorizmom i nasiljem, kakvi god razlozi stajali iza toga, nalazi se u velikoj zabludi. Niti borba za oslobođenjem koju propagiraju radikalne terorističke organizacije, niti njihova želja da ponovo vrate prava koja su im oduzeta, kao ni i želja da se osvete za nepravdu koja im je učinjena, ne opravdavaju terorizam i nasilje za kojim posežu kao sredstvo u svojoj borbi. Nelegitimna borba za oslobođenjem učinit će da oni koji se bore za slobodu, istu tu slobodu uzmu pod svoje noge. Nema sumnje da je nasilna borba za pravdom jedan poseban vid nepravde. Ova djela koja se kose sa islamom, humanizmom i univerzalnim vrijednostima samo će utabati stazu određenim centrima koji se pokreću uz pomoć mržnje i neprijateljstva. To je ustvari ono što oni i žele. Radikalne i neuravnotežene reakcije olakšat će im posao i poslužiti im kao izgovor za agresiju i dalje intervencije.

Spirala zlodjela i nasilja

S druge strane ne smije se zaboraviti ni činjenica da će praksa činjenja nasilja u vidu rušenja i spaljivanja, ubijanja nedužnih ljudi i rušenja društvenog poretka budućim generacijama u nasljedstvo ostaviti osjećaje mržnje i osvetoljubivosti. Dužnost današnjih muslimana nije da započinju nove sukobe već da daju sve od sebe kako bi zakopali postojeće sukobe duboko u zemlju i ne dozvolili im da ikada više izađu na svjetlost dana. Jer čovječanstvo može opstati samo ukoliko se ujedini u ljubavi i ako se formira ambijent mira za sve građane svijeta.

Muslimani koji u radikalizmu i nasilju traže rješenje svojim problemima ustvari ne razumiju istinsku poruku islama, ali također ne razumiju ni svijet u kojem žive. Zlodjela koja ostavljaju iza sebe, stvaraju vrlo lošu sliku islama i dodatno uvećavaju postojeću islamofobiju u svijetu. Takva djela dovode do formiranja novih paranoja koja se vežu za muslimane, čime dodatno jača negativna percepcija o islamu. Zlodjela rađaju nova zlodjela, kao što nasilje rađa novo nasilje.

Mora se znati da će svako djelo koje se ne može smjestiti u okvire kur'anskog racija i životne filozofije Božijeg poslanika, s.a.v.s., proizvesti efekte nauštrb muslimana. Želimo li biti od onih koji se mogu opisati kao „ibnu'l vakt“, odnosno „ibnu'z zaman“, moramo djelovati uravnoteženo, strpljivo i sa puno blagosti. Ne samo da ne smijemo neodmjerenim djelima uzrokovati nove probleme,već moramo biti svjesni i činjenice da je također naša dužnost ispravljati greške i nepravde načinjene od strane zlotvora,sve do dana današnjeg. Gdje god se nalazili, s kim god u kontakt dolazili, ljudima moramo objašnjavati i pokazivati da islam nije vjera nasilja i da ni na koji način ne opravdava teroristička djela.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2024 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.