Uzimajući u obzir brzi razvoj današnjeg svijeta, smatrate li da je moguće ponovo osnovati hilafet?

Kada je institucija hilafeta ukinuta, pojavila su se oprečna mišljenja. Savremeni turski sociolog Zija Gokalp i njegovi sljedbenici imali su sljedeći pristup: "Institucija hilafeta koja svoju moć sada crpi iz Narodne skupštine Republike Turske ima počasno mjesto kod muslimana. Da ne postoji takva institucija, svijet islama bi bio sličan tespihu koji nema svoj centar (imamet); i kojem bi sve kuglice poispadale." Mislioci poput g. Sejjida su mišljenja da hilafet ima veoma važnu ulogu, a to je pitanje očuvanja zajednice time što prati zahtjeve vremena. Kad je Poslanik, a.s., umro, on svojim ashabima nije spomenuo ništa o hilafetu (sukcesiji). U stvari, čak se ni Kur'an na osvrće na to pitanje. Sejjid naglašava važnost savjetovanja i poslušnosti vladaru, kako je to spomenuto u Kur'anu.

Ova dva aspekta se odnose na upravu i politiku. On smatra da je hilafet zapravo okončan smrću četvrtog halife Alije, r.a., tridesete godine po islamskom kalendaru. U tom smislu, on navodi mišljenja učenjaka islamskog prava i islamske misli. Zatim govori o povijesnoj ulozi hilafeta i sugerira da bi trebali iskoristiti ovo iskustvo kako bi shvatili cilj i svrhu hilafeta. Prema Sejjidovom mišljenju vladari koji su došli nakon prve četvorice halifa nisu prave halife, iako su pojavno bili halife, oni kvalitetom nisu slijedili svoje prethodnike. Ovim mišljenjem on je podržao ukidanje hilafeta, za što nalazimo potvrdu u stenogramu turskog parlamenta: "Halifa je svrgnut. Institucija hilafeta je ukinuta jer je značenje i kontekst ove institucije apsorbiran u vladi i republici." Puno prije ovih naučnika Ibn-Haldun u svojoj Mukaddimi kaže sljedeće: "Postoje tri različita gledišta vezana za hilafet: Prvo gledište jeste da je hilafet potrebna božanska institucija; drugo, da se hilafet temelji na potrebama i treće, kao što neke haridžije smatraju: nema potrebe za hilafetom."

Danas, oni koji vjeruju da nema potrebe za hilafetom, uglavnom to govore imajući u vidu uspostavu nacionalnih država i razvoj ideje o neovisnosti. Iz tih razloga, neki ljudi vjeruju da je hilafet izgubio svoju učinkovitost. Postoje neki ljudi koji vjeruju u dinamiku hilafeta jer je sredstvo jedinstva među muslimanima i olakšava saradnju među muslimanskim narodima kroz razmjenu znanja i mogućnosti. Činjenica je da ''hilafet'' kao religijski pojam vrlo jednostavno okuplja ljude.

Imajući sve ovo u vidu, rekao bih da je oživljavanje hilafeta vrlo teško, a objediniti sve muslimane da prihvate ovu instituciju je nemoguće. Razmatranje savremenog svijeta u smislu ponovnog uspostavljanja hilafeta mora se uzeti u obzir. Mislim da bi bilo jako korisno promatrati koncept preporoda hilafeta kao i njegovih pristalica u svjetlu gore navedenih misli.

Muslimanski svijet, poseban broj, juli 2005. – 95. stranica, broj 3, 325-471.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2022 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.