Dr. Senad ef. Agić - Utisci o Hizmetu (1. dio)

Senad ef. Agić je rođen 1960. godine u općini Novi Travnik. Od 1965. godine je živio u Hrasnici pored Sarajeva. Islamsko obrazovanje je stekao završivši Gazi Husrefbegovu medresu u Sarajevu 1980. god., a visoko obrazovanje stiče na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek arapskog, turskog i perzijskog jezika, 1985. godine. 1989. odlazi u Chicago, gdje i danas živi.

Godine 2004 stiče titulu doktora islamskih nauka i dobija nagradu Dželaludin Rumi za naučni rad i doprinos u oblasti historiji islama u Americi. U svom izuzetnom istraživanju i doktorskoj disertaciji naučno je elaborirao sociološki i historijski kontekst iskustva Bošnjaka u SAD, kontekst procesa asimilacije Bošnjaka u američki "Melting Pot", kao svojevrsni američki put u multikulturalizam i na kraju specifičnosti iskustva bošnjačke populacije u američkom društvu na primjeru zajednice iz Chicaga.

U svojstvu imama i administrativnog direktora Islamskog kulturnog centra u Chicagu radi od 1989., a 1994. godine biva imenovan za glavnog imama IZ Bošnjaka SAD. U periodu od 1985 - 1989 radio je u Izdavačkoj djelatnosti Mešihata IZ za BiH, Hrvatsku i Sloveniju. Autor je knjige Muslimanska lična imena, na bosanskom jeziku i Immigration & Assimilation, The Bosnian Muslim Expirience In Chicago, The Rhodes-Fulbright Library, Lima, Ohio: Windham Hall Press, 2004., na engleskom, urednik monografije "100 Godina Bošnjaka u Americi" na engleskom i bosanskom (2006.), te autor tridesetak radova.

Objavljivani su mu prijevodi sa engleskog i arapskog, intervjui i prikazi o Kur’anu, arapskoj književnosti, religiji i nasilju u Bosni i duhovnim tradicijama. Diskutirao mir i konflikt u i među religijama na "National Public Radio", "Voice of America", "Radio Free Europe", "IslamRadio.com", "Deutsche Welle". Bio konsultant i učesnik na "Oprah Winfrey Show" o islamu.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2024 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.