Kærlighed

Kærlighed er det mest væsentlige i enhver skabning, og det er det mest strålende lys og en vældig kraft, der kan modstå og overvinde enhver magt. Kærlighed opløfter enhver sjæl, der indoptager den, og forbereder den til rejsen mod evigheden. Sjæle, der har kunnet kontakte evigheden gennem kærlighed, helliger sig til at plante i alle andre sjæle det, de har fået af evigheden. De giver sit liv til denne hellige pligt, for hvis skyld de udholder enhver slags prøvelse til enden, og ligesom de udtaler "kærlighed" i deres sidste åndedrag, ånder de også "kærlighed", når de genopstår på Dommens Dag.

Sjæle uden kærlighed er umulige at hæve op til menneskelig fuldkommenheds horisont. Selv hvis de levede i hundreder af år, ville de ikke kunne gøre nogen fremskridt på vejen mod fuldkommengørelse. De, som mangler kærlighed, er, fordi de er viklet ind i selviskhedens net, ude af stand til at elske nogen anden, og de dør uden at kende til den kærlighed, der er dybt forankret i selve eksistensens væren.

Et barn bliver modtaget med kærlighed, når det bliver født, og vokser op i en varm atmosfære, der består af hengivne, elskende sjæle. Selvom de ikke nyder den samme kærlighed i samme grad i senere faser i deres liv, længes de altid efter den og jagter den gennem hele livet.

Der er udtryk af kærlighed på solens ansigt, vand fordamper højt mod disse udtryk, og efter det er blevet fortættet til dråber højt oppe, kommer disse dråber glædestrålende ned til jorden på kærlighedens vinger. Så bryder tusinder af blomster frem gennem kærlighed og smiler til deres omgivelser. Dråber af dug på bladene glitrer med kærlighed og blinker af fornøjelse. Får og lam bræger og hopper omkring i kærlighed, og fugle og kyllinger kvidrer af kærlighed og danner kor af kærlighed.

Hvert væsen tager del i universets store kærlighedsorkester med dets egen særlige symfoni og søger at demonstrere, enten frivilligt eller gennem disposition, et aspekt af eksistensens dybe kærlighed.

Kærlighed er så indgroet i et menneskes sjæl, at mange mennesker forlader deres hjem for dens skyld, mange familier ødelægges og i hver en afkrog sukker en Majnun af kærlighed og længsel efter Layla. Og de, som ikke har kunnet afdække den kærlighed, der er medfødt i deres væsen, betragter den slags tilkendegivelser af kærlighed som vanvid!

Altruisme er en ophøjet menneskelig følelse, og det, der frembringer den, er kærlighed. Den, der har størst del i denne kærlighed, er menneskehedens største helt, som har været i stand til at rykke følelser af had og bitterhed op med rode i sig selv. Sådanne kærlighedens helte fortsætter med at leve selv efter deres død. Disse ophøjede sjæle, som, ved at tænde en ny flamme af kærlighed hver dag i deres indre verden, og gøre deres hjerter til kilder til kærlighed og altruisme, blev budt velkommen og elsket af menneskene, fik retten til at leve evigt fra en så Ophøjet Ret at døden, ja endda Dommedag ikke vil kunne fjerne deres spor.

En moder, som kan dø for sit barn, er en heltinde indenfor følelser; et individ, der helliger sit liv til andres glæde, er et selvopofrende medlem af sit samfund, er et monument for udødelighed, som fortjener at blive sat på hjerternes trone. For dem er kærlighed et våben til at overvinde alle forhindringer, og en nøgle til at åbne enhver dør. De, som ejer en sådan eliksir og nøgle, vil før eller siden åbne portene til alle dele af verden og overalt sprede duften af fred fra kærlighedens "røgelseskar" i deres hænder.

Den mest direkte vej til menneskers hjerter, er kærlighedens vej. Det er Profeternes vej. De, som følger den, bliver ikke forkastet; selvom de skule blive forkastet af ét eller to mennesker, er der tusinder, der byder dem velkommen. Når først de er blevet budt velkommen med kærlighed, kan intet forhindre dem i at nå deres mål.

Hvor glade og fremgangsrige er ikke de, der følger kærlighedens vejledning? Og hvor ulykkelige er, på den anden side, de, som er uvidende om den kærlighed, der bor dybt i deres sjæle, og lever et "døvt og dumt" liv!

Oh Gud, Mest Ophøjede! I dag, når had og bitterhed har invaderet overalt som lag af mørke, tager vi tilflugt i Din uendelige Kærlighed og bønfalder ved Din dør, at Du vil fylde hjerterne af Dine skadelige, ubarmhjertige slaver med kærlighed og menneskelige følelser!

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2023 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.