Guddommelig Bestemmelse og Skæbne og menneskets frie vilje

Det arabiske ord, der oversættes til skæbne er qadar. I dets afledninger betyder ordet også beslutsomhed, at give en bestemt mål og form, opdele og bedømme. Muslimske lærde indenfor Islam definerer det som Guddommelig målsætning, beslutsomhed og bedømmelse i skabelsen af tingene.

Før vi diskuterer Guddommelig Bestemmelse og Skæbne yderligere, lad os betragte følgende relevante vers:

Og hos Ham er nøglerne til det skjulte. Ingen kender dem undtagen Han (alene). Og Han ved, hvad der er på det tørre land og i havet. Og ikke et blad falder af uden hans kendskab. Og der er ikke et korn i jordens mørke, ej heller noget grønt eller vissent, undtagen det er i en tydelig bog.[Koranen, 6:59]

Og der er intet skjult i himlen og på jorden, som ikke er i en klar og tydelig Bog.[Koranen, 27:75]

Vi giver visselig liv til de døde, og Vi skriver op, hvad de sender forud, og hvad de lader tilbage, og Vi opregner alle ting i en klar og tydelig Bog.[Koranen, 36:12]

Og de siger: "Hvornår vil denne forjættelse (gå i opfyldelse), hvis I er sandfærdige?" Sig:" Kendskabet (dertil) er alene Allahs, og jeg er blot en utvetydig advarer."[Koranen, 67:25-26]

Nej, det er en strålende Koran. På en velbevaret tavle.[Koranen 85:21-22]

På en måde betyder Bestemmelse og Skæbne det samme. Men på en anden måde betyder Skæbne at beslutte forud eller at fastsætte forud; mens Bestemmelse betyder at iværksætte eller sætte i gang. For at være mere præcis, betyder Skæbne, at alt, der eksisterer, lige fra subatomare partikler til universet som helhed, kendes af Gud, den Almægtige. Hans Viden indbefatter al rum og tid, mens Han Selv er fuldstændigt uafhængigt af dem. Alt eksisterer i Hans Viden, og Han tildeler hver enkelt en bestemt form, livslængde, funktion eller mission og bestemte karakteristika.

Tænk over følgende analogi: Forfattere har fuld og nøjagtig viden om de bøger, de vil skrive, og arrangerer dens indhold, før de skriver den. På den måde er Skæbne næsten identisk med Guddommelig Viden, eller en titel på Guddommelig Viden. Den kaldes derfor også for den "Øverste Bevarede Tavle" (eller den "Manifeste Optegnelse"). Skæbne betyder også, at Gud gør alting i henhold til et bestemt og særligt mål og i nøjagtig balance og harmoni:

Allah ved, hver enhver kvinde bærer (i sit moderskød), og hvad moderskødene lader mindskes, og hvad de lader vokse. Og alle ting har et fastsat mål hos Ham.[Koranen, 13:8]

Solen og månen (bevæger sig) efter (bestemte) tidsberegninger. Og (også) planter og træer underkaster sig (Allahs vilje). Han har hævet himlen og anbragt (lovmæssighedens) vægt. Så at I ikke skal overskride hvad (retfærdighedens) vægt angår. Så vej (alle ting) i overensstemmelse med retfærdigheden og formindsk ikke (retfærds) mål.[Koranen, 55:5-9]

Universets nøjagtige mål og ligevægt, orden og harmoni, som også gælder for alt, det indeholder, viser klart, at alle ting er fastlagt og afmålt, skabt og behersket af Gud, den Almægtige. Derfor eksisterer Guddommelig Skæbne.

Påstande om determinisme, som mange mennesker, endda marxister, forfægter, for at forklare denne åbenbare universelle orden og virkemåde, er forsigtige indrømmelser af Skæbne. Men vi må gøre et punkt klart her: Ifølge Islam kan der ikke være tale om nogen absolut determinisme, når det drejer sig om menneskelige handlinger.

Alle frø, målsatte og proportionerede former, samt universets ekstraordinære orden og harmoni (som har fortsat gennem milliarder af år uden forstyrrelse eller afvigelse) demonstrerer, at alting fremstår i henhold til Gud, den Almægtiges, absolutte bestemmelse. Hvert frø eller æg er som et skrin, der er dannet af Guddommelig Magt, hvori den Guddommelige Skæbne lægger en plantes eller levende væsens fremtidige livshistorie. Guddommelig Magt benytter atomer eller partikler, i henhold til det målforhold, den Guddommelige Skæbne har fastlagt, for at omdanne hvert frø til en plante og hvert befrugtede æg til et bestemt levende væsen. Det betyder, at disse væseners fremtidige livshistorie, ligesom de principper, der råder i deres liv, er forudnedskrevede eller om man vil programmerede i frøet eller det befrugtede æg som afgørende faktorer og processer.

Planter og levende væsener er dannet af de samme grundlæggende materialer. Imidlertid er der en næsten uendelig variation mellem arter og individer. Planter og levende væsener vokser af de samme grundlæggende bestanddele og fremviser stor harmoni og proportion. Og alligevel er der sådan en overflod af forskellighed, at vi er tvunget til at konkludere, at hvert væsen modtager en specifik form og mål. Denne specifikke form og mål etableres af Guddommelig Skæbne.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.