Jinn og mennesker

Nogle mennesker kan gå i trance og kontakte væsener fra de usynlige riger. Imidlertid skal vi huske, at uanset om det er engle eller jinn, så har usynlige væsener deres egne livsbetingelser og er bundet til bestemte begrænsninger og principper. Derfor skal den, der kommer i kontakt med jinn, være forsigtig, for man kan komme ind under deres indflydelse og blive til deres legetøj.

Nogle erklærer, at Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908) fra Qadiyan (Indien),[21] blev offer for sådanne tricks. Han forsøgte at tjene Islam ved at bekæmpe den hinduistiske Yogisme gennem Fakirisme; men onde ånder fik kontrol over ham. Først hviskede de til ham, at han var en fornyer (af religionen), derpå at han var Mahdi (Messias), og da han til sidst var helt under deres indflydelse og kontrol, bad de ham om at erklære, at han var en inkarnation af Gud.

Synder og urenlighed inviterer onde ånders indflydelse og vantro jinn indenfor. Modtagelige mennesker, de, der har tendens til melankoli og de, som fører udsvævende og udisciplinerede liv, er deres primære mål. Onde ånder holder som regel til på steder, hvor man bortkaster affald eller andre beskidte steder, offentlige bade og badeanstalter.

Jinn kan gennemtrænge en krop endnu dybere end røntgenstråler. De kan nå ind i et menneskes vener og hjernens centrale steder. De minder om lasere, der bruges i alting fra computere til kernevåben, fra medicin til kommunikation og politiefterforskning og til at fjerne forhindringer i vore blodårer med. Så når vi betænker, at Satan og alle jinn er skabt af røgfri ild, der trænger dybt ind i kroppen, ligesom stråling eller radioaktiv energi, kan vi forstå den Profetiske Tradition: Satan bevæger sig, hvor blodet bevæger sig.

Jinn kan skade kroppen og forårsage fysisk og psykisk sygdom. Det ville måske være en god ide, hvis de medicinske autoriteter kiggede på, om jinn er årsag til visse kræftformer, eftersom kræft er en uordnet og sygelig vækst i kroppen, som vi kan beskrive som cellulært anarki. Måske har en jinn sat sig i den del af kroppen og ødelægger dens cellestruktur.

Selvom videnskaben endnu ikke accepterer eksistensen af usynlige væsener, og begrænser sig til den materielle verden, mener vi, at det er værd at overveje muligheden for at onde ånder spiller en vis rolle i mentale sygdomme som skizofreni. Vi hører konstant om tilfælde, hvor de, der lider af mental sygdom, epilepsi eller endda kræft, kan komme sig ved at recitere bestemte bønner. Sådanne tilfælde er seriøse og betydende og burde ikke benægtes eller ses bort fra ved at tilskrive dem suggestion eller selvsuggestion. Når videnskaben endelig accepterer eksistensen af det metafysiske rige og metafysiske kræfters indflydelse, vil dens udøvere kunne fjerne mange forhindringer og at gøre langt større fremskridt og færre fejltagelser.

I dag står dørene til de metafysiske verdener kun en smule på klem. Vi er knap begyndt at få kontakt med jinn og djævle. Vi vil imidlertid en dag blive tvunget til at gå ind i disse verdener for at løse mange af deres problemer, der vedrører denne verden.

Koranen fastslår, at Gud skænkede Abrahams Hus Skriften, Visdom og et mægtigt kongerige (4:54). Dette mægtige kongerige manifesterede sig på den mest brillante måde gennem Profeterne David og Salomon. Profeten Salomon herskede ikke blot over en del af menneskeheden, men også over jinn og djævle, fugle og vinde: Gud underlagde ham djævle, hvoraf nogle dykkede efter perler og gjorde andet arbejde (21:82). Salomon havde hære af jinn og fugle, og han benyttede jinn i mange jobs: De lavede det, han ønskede, for ham: synagoger, forte, bassiner som brønde og kogekar, bygget i jorden (34:13); og Vinden var ham også underlagt; dens morgenkurs var en måneds rejse og aftenens kurs ligeledes en måneds rejse (34:12). Som påpeget tidligere blev Dronningen af Saba's trone bragt fra Yemen til Jerusalem på et øjeblik (27:40).

De vers, der handler om Salomons kongerige, peger på den sidste grænse for menneskehedens udnyttelse af jinn og djævle. De nævner også, at vi, en dag, vil bruge dem i mange jobs, især indenfor kommunikation. Det er også meget tænkeligt, at de vil blive brugt i sikkerhedsanliggender, minedrift og metalarbejde, endda i studier af rummet og historisk forskning. Da jinn kan leve i omkring 1000 år, kan de være nyttige i at fastslå historiske kendsgerninger.

[21] Grundlæggeren af Qadiyani sekten (også kendt som Ahmadiyya), som de fleste muslimer siger, er enten kættersk eller ikke-islamisk.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2020 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.