Gud eller Allah - hvad er forskellen?

På arabisk har man et ord, der svarer til ordet 'gud', nemlig 'ilah' - det betyder slet og ret 'én, der bliver tilbedt'.

Noget, som på grund af storhed og kraft anses for at være værdigt til at blive tilbedt. Ordet 'god' på engelsk, ligesom 'khuda' på persisk, 'deus' på latin og 'tanri' på tyrkisk har en lignende betydning og bruges i sproget på samme måde. Men selv om ordet 'gud' bliver skrevet med stort 'Gud' og på den måde bliver gjort mere til et egenavn, så har det alligevel ikke helt den samme betydning som navnet Allah. Til trods for dette, har vi af praktiske årsager brugt det sådan hele vejen igennem denne bog.

Men islamisk set har vi brugt ordet i betydningen 'ilah'. For Guds personlige navn er 'Allah', og det indeholder i sig selv alle Hans smukke navne. Vi taler her om navne som: Den Eneste Ene, Den Ophøjede, Skaberen, Ejeren, Opretholderen, Den Kraftfulde, Kenderen, Den Alvidende, Den Altomsluttende - disse betydninger og mange andre dukker frem i sindet, når navnet Allah bruges. Det refererer samtidig til Hans absolutte Enhed, fri for alle mangler og fra at have nogen form for partnere eller ligemænd.

Når andre mennesker bruger negative eller upassende udtryk om Gud, kan vi som muslimer ikke acceptere det. Det er, fordi vi opfatter, at Gud er Allah, Det eneste Guddommelige Væsen, Der findes, Som er fri for alle mangler, og Som vi har kendt fra starten af vores liv som troende med sætningen: "La ilaha il Allah," der betyder: "Ingen gud, kun Allah." I den første halvdel af sætningen afkræfter vi derved alle ikke-guddommelige væsener for yderligere at potensere den bekræftende del - "kun Allah." Vi mener således, at kun Allah er Guden og intet andet væsen, uanset hvad det måtte være, er værdigt nok til at blive tilbedt. Selvfølgelig gør vi os nogle anstrengelser for at forstå, hvad det er, andre mennesker prøver at udtrykke gennem de navne og anderledes midler, der står til rådighed i de sprog, de kender.

Men når det drejer sig om at udtrykke noget om navnet Allah, bør vi på venlig vis råde folk til at udvise forsigtighed, for de bruger Guds personlige Navn, og det kræver en særlig respektfuld og positiv holdning.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2023 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.