Hvad betyder sætningen: "Som tiden skrider frem, bliver Koranen yngre?"

Koranen er kommet til os fra uendeligheden. Det vil sige fra før tidens begyndelse, og den vil forblive uendeligt efter tidens ophør (den sidste dag).

Den er kommet fra 'Guds viden', Han, Som kender fortiden, nutiden og fremtiden helt og aldeles og i alle detaljer. Det er kun et af Koranens mirakler, at selv om Den blev åbenbaret for fjortenhundrede år siden, så fortsætter den alligevel med at oplyse mennesker om deres egen tidsalder i dag. På samme måde vil den besvare væsentlige spørgsmål for menneskeheden i en fjern fremtid, hvis emner vi i dag slet ikke kan forestille os. Det skyldes, at Koranen er en del af den altomfattende viden fra Gud, Der hører vores hjerte banke og uden anstrengelse både opretholder og styrer hele universet på samme tid.

Ligesom Koranen indeholder viden om den fysiske verden, indeholder den også viden om den psykologiske og sociale verden og dermed de bedste normer for menneskelivet. Vores normer for hvad, der er civiliseret, tryghedsskabende og opbyggende, skulle gerne styre vores liv, men i den retning halter vi langt bagefter Koranens belæring. Modsat vores stræben efter at påvise det videnskabelige materiale i Koranen, så har vi muslimer ikke formået at rette os ind efter Koranens lærdom, når det gælder normer i livet. Mange af os har blindt fulgt vesten, og har forvildet os ind på en vej, der leder os mod barbari og ulykke. Muslimerne har ikke implementeret den del af lærdommen, der effektivt fjerner behovet for menneskeskabte ideologier som kommunisme, kapitalisme, fascisme, liberalisme og så videre. Ud over dette balancerer det højteknologiske menneske rundt i en yderst delikat situation, hvor det har ufattelig magt, men uden at have svar på de mest grundlæggende spørgsmål. Hele tiden hører vi mennesker kalde på dette eller hint politiske system, der endelig vil bringe økonomisk udvikling, fred eller stabilitet. Når den 'nye løsning' endelig implementeres, så medfører det kun yderligere uretfærdighed og ondskab. Det eneste, som forøges, er igen kun selvisk udnyttelse, snyd, bedrag og forhærdning af menneskenes hjerter.

Ikke kun i politiske og økonomiske systemer går det galt, det gælder også i det små; de mellemmenneskelige relationer og familiesituationen. Menneskene har simpelt hen forladt den vej, Koranen anviser som fitrah (naturlighed). De har i stedet valgt at forme deres livsværdier efter sekulære uddannelsessystemer og deres forbipasserende mo-derigtige psykologiske og sociologiske modeller. Hvad er så resultatet af muslimernes uislamiske tendenser i det sociale liv? Alle tænkelige former for afhængighed, herunder narkomani og alkoholisme og en helt uovertruffen høj rate af kriminalitet. Mænd og kvinder, unge som gamle, driver fra forhåbning til depression og tilbage igen, uden at vide hvordan man elsker hinanden, holder af hinanden eller hvordan man tager sig af hinanden. Vi er blevet ensomme, skræmte og uden håb. Social og økonomisk orden vil ikke komme tilbage til vores samfund, varme og kærlighed vil ikke komme tilbage til vores familier, medmindre vi vender tilbage til Koranens vejledning. Når vi introducerer Koranen for mennesker, og de åbner sig med et friskt og åbent sind, så hører de en meddelelse, der forbinder sig til den inderste kerne i deres menneskelige natur. Meddelelsen rammer et punkt inden i dem, der er blevet installeret fra tidernes morgen, nemlig af Den, Der skabte dem. Og hvordan kunne det være anderledes? Vi er fra Ham, og Koranen er fra Ham.

Efterhånden som tiden går, og vi nærmer os 'de sidste tider', befin-der vi os som fanger i en verden af ondskab, uretfærdighed og ulykke. Koranen appellerer til os med en klar stemme, som er evigt ny og fuld af kraft. Den vækker os og giver os liv, og gengiver os vor vilje og handlekraft, så vi kan handle ret og med åndelig viden i behold. Denne Koran har været med os i meget lang tid, men vi har været tilbageholdende med at ære den for det, den i virkeligheden er. Er det ikke som tørstige mænd og kvinder, der er faret vild i ørkenen så længe, at de ikke engang kan genkende det rene friske vand, når det flyder lige ved siden af dem? Der er det, og der har det været hele tiden, klar til at give dem lindring og slukke deres tørst.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.