• Hjem
  • Værker
  • Spørgsmål
  • Når Gud kender vores livsførelse og opførsel i denne verden, og om vi følger Hans påbud eller ej, hvad er så meningen med at være sendt til denne verden?

Når Gud kender vores livsførelse og opførsel i denne verden, og om vi følger Hans påbud eller ej, hvad er så meningen med at være sendt til denne verden?

Gud kender vores adfærd i denne verden, men sender os hertil så vi kan forbedre vores evner og færdigheder gennem det ansvar, Han pålægger os. Alle mennesker er ikke skabt med samme evner eller med samme udgangspunkt. Mennesker er som mineraler, der skal udvindes og renses gennem en proces, og gennem denne videreforarbejdning finder de deres sande anvendelse.

Igennem alle de ting i skabelsen mennesket kan bruge til at handle, bliver vi prøvet, renset og forberedt til vores kandidatur til paradisets tidløse nåde. Menneskene er som råmaterialerne gemt i jorden. De renses og forædles i forarbejdningsprocessen for at gå videre til deres egentlige formåls fuldbyrdelse. Profeten sagde, må Guds fred være med ham: "En god og kompetent mand i mørkets tidsalder (tiden før Islam) er også god og kompetent i lysets tidsalder (Islams tidsalder)." Umar Ibn al-Khattab nød både anseelse og ære i kraft af sin personlige storhed før Islam; han mente selv, at han havde alt. Han var hård og temperamentsfuld. Efter han blev muslim, blev han som khalif en af de mest blide, ydmyge og tilbageholdende mænd, hvis hele storhed lå i hans tros styrke.

Gennem Islam fik han mulighed for at udvikle sine evner og egenskaber. Så når vi ser en person med gode personlige egenskaber med energi og dynamik, som er udadvendt og åndeligt inspireret, så ønsker vi også for denne person, at han må blive muslim, fordi det vil medføre, at han kan udvikle sig yderligere i den retning med endnu bedre egenskaber og en endnu mere inspirerende personlighed.

Islam er et værktøj til at tage vare på de mest dyrebare og uvurderlige mineraler, nemlig menneskene. Islam udvikler, forædler og modner mennesket, på samme måde som guld ved forædling øges i karat. Profetens ledsagere blev forædlet til absolut ren 24 karat guld. Senere tiders muslimer kunne ikke holde den samme standard i renhed. I dette århundrede er vi måske helt nede på en standard, der hedder 1 karat eller mindre. I vor tid ser vi derfor en masse problemer.

Gud lader os gennemgå den prøvelse, vi står over for som mennesker, og Han gør det, hverken fordi Han ikke kender udfaldet af vores livsproces, eller fordi Han vil lære noget om os, men fordi Han prøver os af i forhold til os selv, så processen kan lede os mod en overensstemmelse i forhold til hinanden som mennesker og i forhold til Ham som Guddom. Vi skal som mennesker stræbe efter at blive som guld i vores forædlingsproces og ikke stille os tilfredse med blot at være råjern. Gud har vidst alt om os fra før tidens begyndelse, men det er os, der skal lade det ske rent praktisk. Vi bliver på denne måde prøvet ved det, vi stræber efter og kæmper for.

Vi bliver således prøvet af i forhold til os selv i alle de sammenhænge, vi af Gud har fået mulighed for at udvikle os i, inklusiv tanke og handling. Han vil, at vi skal se os selv som individer, der prøves, for at vi må få det bedste frem i os selv. Og Gud ved bedst.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2023 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.