Frihed

Frihed betyder, at ånden frivilligt begrænser sig til udelukkende sublime følelser og tanker, og ikke tjener andre principper end godhed og dyd.

Mange mennesker, der rent faktisk er indespærrede eller i lænker, forbliver frie i samvittigheden, og føler således ikke deres indespærring. Mange andre smager imidlertid ikke den sande mening af frihed, selvom de bor i rummelige paladser og parker.

Sand frihed er civiliseret frihed. Den bærer religionens og moralens diamantkæde, og den sunde tænknings gyldne krave.

Sand frihed er det menneskelige sinds frihed fra alle lænker, der hindrer det i at gøre materiel og spirituel fremgang, så længe vi ikke bliver ofre for ligegyldighed og tankeløshed.

Frihed tillader mennesker at gøre, hvad de end vil, forudsat at de ikke skader andre og at de forbliver fuldt ud hengivne overfor sandheden.

Frihed, der ikke anerkender religiøse ideer og følelser, og ikke tjener som basis for dyd og moral, bliver ligesom en kløe. Samfund, der er plaget af denne sygdom, bliver til slut rastløse og bevæger sig bort fra menneskehedens fælles vej.

De, der betragter frihed som absolut, ubetinget frihed, forveksler menneskelig frihed med dyrisk frihed. Der bliver ikke stillet moralske spørgsmål til dyrene, så de er frie for moralske begrænsninger. Nogle mennesker ønsker denne form for frihed og, hvis de kan, bruger de den til at hengive sig til kødets mørkeste begær. En sådan frihed er værre end bestialsk. Sand frihed er imidlertid den moralske ansvarligheds frihed, og viser, at man er menneskelig, for den motiverer og aktiverer samvittigheden og fjerner forhindringer for ånden.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.