Politik

Politik er kunsten at varetage en nations anliggender på måder, der tilfredsstiller Gud og mennesker. Så længe regeringen beskytter folk mod ondt og forsvarer dem mod undertrykkelse, kan den betragtes som værende succesrig i politik og fuld af løfter. Hvis ikke en regering gør dette, kan den ikke længere forblive ved magten og vil i sit kølvand efterlade oprør blandet op med lydene af forbandelser.

God administration og politik karakteriseres ved anerkendelsen af rettigheder, lovens overhøjhed og bevidstheden om éns pligt, ligesom anbringelse af ansvarlige mennesker i grove og vanskelige jobs, og uddannede og erfarne folk i forfinede og sarte jobs.

I stedet for at regeringen siger "Min nation" er det vigtigere, hvis nationen siger "Min regering". Hvis nationen opfatter regeringen som en snylterhær, betyder det, at kroppen forlængst har forladt hovedet.

Regering betyder retfærdighed og offentlig orden. Man kan ikke tale om regering, hvor disse ikke eksisterer.

Hvis de embedsmænd, der bestyrer en god og dydig stat, bliver valgt på grund af deres ædelmodighed i ånd, idéer og følelser, vil staten være god og stærk. En regering, hvis embedsmænd mangler disse høje kvaliteter, er stadig en regering; men den vil hverken være god eller langlivet. Før eller siden vil dens embedsmænds opførsel dukke op som sorte pletter på dens ansigt, og formørke det i folkets øjne.

Offentlige embedsmænd bør være venlige, holde sig indenfor lovens rammer og have bløde hjerter. Disse karakteregenskaber vil beskytte deres anseelse og ære samt lovens og statens tjenere. Husk på, at ekstrem barskhed forårsager uventede eksplosioner, og ekstrem blødhed forårsager en hurtig fremvækst af skadelige idéer.

Lovene skal gælde hele tiden, overalt og for alle. De, der håndhæver dem, skal være modige og retfærdige, således at masserne har en vis frygt for dem, men ikke i en sådan grad, at de ikke længere stoler på, eller føler sig trygge ved, lovens håndhævere.

Storslåede nationer frembringer storslåede regeringer. Det er generationerne med høj åndelighed, videnskabelig magt, finansielle muligheder og bred bevidsthed og individer, der kæmper for at blive "sig selv", der skaber storslåede nationer.

Enighed om følelser, tanker og kultur er essentielt for en nations styrke; enhver opløsning af religiøs og moralsk enhed svækker den.

Der findes en politik for alle ting. Politikken til at forny en nation er at ignorere éns egne fornøjelser, kun at føle glæde når nationen glæder sig, og kun sørge, når nationen er i smerte.

Modne mennesker gør aldrig forskellen på tanker og ideer til en konflikt. Imidlertid har ingen nogen ret til at tolerere de opfattelser og synspunkter, der opdeler menneskene i lejre og ødelægger samfundet. Tolerance overfor opdeling betyder, at man lukker øjnene for nationens udslettelse.

Folk, der ikke tænker som du selv, er måske meget oprigtige og velgørende, så lad være med at stå i vejen for enhver ide, der forekommer modstridende, og skræmme dem bort. Find måder at drage nytte af deres tanker og ideer på, og indgå i en dialog med dem. Ellers vil de, der holdes på afstand og er blevet utilfredse, fordi de ikke tænker som os, danne vældige masser, der vil konfrontere os og smadre os. Selvom sådanne utilfredse mennesker aldrig har frembragt noget som helst positivt, er antallet af stater, de har lagt øde, uden ende.

Folk må lære hvordan de kan drage nytte af andres viden og synspunkter, der kan være gavnlige for deres eget system, tanke og verden. Især, skal de aldrig forsømme at lære af de erfarnes erfaringer.

De, der forstår politik som politiske partier, propaganda, valg og magtkampe, har taget fejl. Politik er kunsten at bestyre, baseret på et bredt perspektiv af dagen i dag, i morgen og dagen efter, og søge folkets tilfredshed og Guds påskønnelse.

Magtens dominans er flygtig; medens sandhedens og retfærdighedens dominans er evig. Selv hvis disse ikke eksisterer i dag, vil de blive sejrrige i den meget nære fremtid. Af denne grund burde oprigtige politikere justere sig selv og deres politik efter sandhed og retfærdighed.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.