Ο νέος άνδρας και η νέα γυναίκα

Ο νέος άνδρας και η νέα γυναίκα

Ηιστορία μάς φέρνει μπροστά στο κατώφλι μιας νέας εποχής που είναι ανοικτή στις εκδηλώσεις της Θεϊκής βούλησης. Παρά την πρόοδο των επιστημών, ή μάλλον παράλληλα μ’ αυτήν, τους τελευταίους δύο με τρεις αιώνες σημειώθηκε μια τεράστια, σε παγκόσμιο επίπεδο, ρήξη με τις αξίες των παραδοσιακών κοινω νιών, ενώ, στο όνομα της ανανέωσης, νέες αξίες προωθήθηκαν και διάφορες ιδεολογικές φαντασιώσεις έγιναν της μόδας. Ελπίζουμε, βλέποντας και τις τελευταίες ελπιδοφόρες εξελίξεις, ότι ο επόμενος αιώνας θα σηματοδοτήσει την αρχή των χρόνων της πίστης και της εφαρμογής των ηθικών αξιών, την έναρξη μιας εποχής που θα φέρει την αναγέννηση σε όσους πιστεύουν.

Μέσα από τα πλήθη των κλονισμένων ανθρώπων, που δεν διαθέ τουν υγιή σκέψη και λογική, θα αναδυθεί ένας νέος τύπος ανθρώ που. Θα στηρίζεται ισομερώς στη λογική και την εμπειρία, αλλά θα προσδίδει την ίδια σημασία και στη συνείδηση και στην έμπνευση. Θα αναζητεί το τέλειο σε όλα, την ισορροπία ανάμεσα σ’ αυτό τον κόσμο και τον επόμενο, και θα συνταιριάζει τις επιταγές της καρ διάς με εκείνες της νόησης.

Ο ερχομός αυτών των ανθρώπων δεν θα είναι απλή υπόθεση. Κάθε γέννα έχει πόνο. Όμως, εύκολη ή δύσκολη, αυτή η γέννα θα φέρει στον κόσμο μία νέα και λαμπρή γενιά. Όπως ακριβώς η βρο χή κυλά μέσα από τα πυκνά σύννεφα και το νερό αναβλύζει από τα βάθη της γης, έτσι θα εμφανιστούν ανάμεσά μας και οι «καρποί» αυτής της γενιάς.

Θα πρόκειται για ακέραιους ανθρώπους, ελεύθερους από εξωτε ρικές επιρροές, ανεξάρτητους. Καμία επίγεια δύναμη δεν θα μπορεί να τους φιμώσει, ενώ καμιά ιδεολογία του συρμού δεν θα τους κάνει να λοξοδρομήσουν. Αληθινά ανεξάρτητοι από κάθε γήινη δύναμη, θα σκέφτονται και θα δρουν ελεύθερα. Θα είναι τόσο ελεύθεροι, όσο βαθιά θα είναι η αφοσίωσή τους στην υπηρεσία του Θεού. Αντί να ακολουθούν τους άλλους, θα στηρίζονται στις προσωπικές τους ηθι κές αξίες, που οι ρίζες τους χάνονται στα βάθη της ιστορίας, και θα προσπαθούν συνεχώς να εμπλουτίζουν την κριτική τους ικανότητα με τις δικές τους αυθεντικές αρχές.

Θα στοχάζονται, θα ερευνούν, θα πιστεύουν και θα ξεχειλίζουν από πνευματική ευχαρίστηση. Ενώ θα συνεχίζουν να χρησιμοποι ούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, θα χτίσουν τον νέο τους κόσμο χωρίς να αδιαφορούν για τις παραδοσιακές πνευματικές τους αρχές.

Κάθε φορά που οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις θα στηρίζονται σε αιώνιες, παγκόσμιες αξίες, θα είναι καλοδεχούμενες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα υπάρχει πληθώρα συνωμοσιολογικών εικασιών, που η έλξη τους στον κόσμο θα βασίζεται μονάχα στην τόλμη και τον μοντερνισμό τους. Ο νέος άντρας και η νέα γυναίκα, σταθεροί πάνω στο ακλόνητο έδαφος των αιώνιων αρχών, θα προσβλέπουν στο μέλλον, για να διώξουν το σκοτάδι που τυλίγει τον κόσμο.

Θα αγαπούν την αλήθεια με απόλυτο τρόπο και, για τον λόγο αυτό, θα είναι αξιόπιστοι. Έτσι, θα είναι πάντα έτοιμοι, μόλις προ κύψει ανάγκη, να αφήσουν τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους για να την υπερασπιστούν. Ταυτόχρονα, η ανεξαρτησία τους από πράγματα, ανέσεις ή πολυτέλειες του κόσμου αυτού θα τους επιτρέ πει να χρησιμοποιούν τα ταλέντα που τους δόθηκαν από τον Θεό για τη βελτίωση της ανθρωπότητας. Θα φυτέψουν τους σπόρους για ένα ευτυχισμένο μέλλον. Ζητώντας διαρκώς βοήθεια από τον Θεό, θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να προστατεύσουν αυτούς τους σπόρους. Όλη τους η ζωή θα είναι αφιερωμένη στην πορεία προς την αλήθεια.

Επειδή η επαφή με το μυαλό, την καρδιά και το συναίσθημα των ανθρώπων δεν πρέπει να χαθεί, η νέα γενιά θα χρησιμοποιήσει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για να εγκαθιδρύσει μία νέα εξουσία, βασισμένη πάνω στις αξίες της δικαιοσύνης, της αγάπης, του σεβα σμού και της ισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους. Η δύναμη θα υποταχθεί στο δίκαιο και κάθε διαχωρισμός, βασισμένος στο χρώ μα ή την καταγωγή, θα εξαφανιστεί.

Ο νέος άνθρωπος θα συνδυάζει τη βαθιά πνευματικότητα με την ευρυμάθεια, καθώς και τον υγιή στοχασμό με την επιστημονική, ερευνητική ιδιοσυγκρασία και τη συνετή συμμετοχή στα δημόσια πράγματα. Δίχως να μένει ποτέ ικανοποιημένος με όσα γνωρίζει, θα προσπαθεί διαρκώς να εμβαθύνει τη γνώση του για τον εαυτό του, τη φύση και τον Θεό.

Με τις σωστές ηθικές αξίες και τις αρετές εκείνες, που θα τους καθιστούν ανθρώπους με όλη τη σημασία της λέξης, αυτοί οι νέοι άνδρες και γυναίκες θα γίνουν οι αλτρουιστές που θα αγκαλιάσουν την ανθρωπότητα με αγάπη, ενώ θα είναι ταυτόχρονα έτοιμοι, όπο τε χρειαστεί, να θυσιάσουν τους εαυτούς τους για το καλό του συ νόλου. Εμποτισμένοι με τις οικουμενικές αρετές της ανθρωπότητας, θα μπορούν να διαφωτίσουν και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Θα υπερασπίζονται και θα διαφυλάττουν ό,τι είναι καλό προτείνοντάς το στους άλλους, ενώ θα προκαλούν, θα πολεμούν και θα εξολο θρεύουν ό,τι είναι κακό.

Η πίστη των ανθρώπων αυτών θα πηγάζει από τη βεβαιότητά τους πως ο Θεός τούς χάρισε ζωή, ώστε να μπορέσουν να Τον γνω ρίσουν και να Τον λατρέψουν. Χωρίς να διαχωρίζουν το Βιβλίο του Σύμπαντος (όπου φανερώθηκαν τα Θεϊκά Ονόματα και όπου τα σημάδια Του, σαν «σκαλοπάτια», μας οδηγούν σε Εκείνον) από τις Θεϊκές Γραφές (που αποτελούν τη μετάφραση του Βιβλίου του Σύ μπαντος), γνωρίζουν ότι η επιστήμη και η θρησκεία είναι εκδηλώ σεις της ίδιας, μιας και μοναδικής, αλήθειας.

Δεν είναι αντιδραστικοί. Γνωρίζοντας πως η δυναμική της ιστο ρίας είναι εκείνη που υποκινεί και διαμορφώνει τα γεγονότα, δεν θα τα ακολουθούν, ούτε θα παρασύρονται απλώς από αυτά. Με βαθιά γνώση και κατανόηση της εποχής τους και των συνθηκών, αλλά και με αφοσίωση στις διαχρονικές αξίες της ανθρωπότητας και στον Θεό, θα βρίσκονται σε μία συνεχή διαδικασία εσωτερικής ανανέωσης. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι θα υποτάξουν τους εαυτούς τους, τις σκέ ψεις τους, τις καρδιές τις δικές τους και των άλλων ανθρώπων, και θα κατευθυνθούν προς το άγνωστο για να το εξερευνήσουν. Κάθε στιγμή, που δεν αξιοποιείται με ένα καινούριο βήμα γνώσης του εσώτερου εαυτού μας και του κόσμου που μας περιβάλλει, θα θεω ρείται χαμένη. Καθώς, μέσω της πίστης και της γνώσης, τα πέπλα που τους χωρίζουν από την πραγματικότητα θα αφαιρούνται, η ανυπομονησία τους για να προχωρήσουν ακόμα παραπέρα θα με γαλώνει. Με τα μηνύματα και τις απαντήσεις που θα αντλούν από τους Ουρανούς, τη Γη και τις θάλασσες, θα συνεχίζουν το ταξίδι τους μέχρι την τελική επιστροφή στον Δημιουργό τους.

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Zamanın Altın Dilimi, Kaynak, Σμύρνη 1998, σσ. 157-160.

Pin It
  • Δημιουργήθηκε στις
Copyright © 2024 Επίσημη ιστοσελίδα του Φετχουλλάχ Γκιουλέν. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα fgulen.com είναι η επίσημη πηγή σχετικά με τον περίφημο Τούρκο λόγιο και διανοητή Φετχουλλάχ Γκιουλέν