Hogy Allah tanúi legyenek

A próféták azért is küldettek, hogy az emberek majd az Utolsó Napon ne hivatkozhassanak arra, hogy nekik nem szóltak időben. A Korán azt mondja erről:„Küldöttek, akik jó hírek hozói, és figyelmeztetők, hogy az embereknek ne lehessen kifogásuk Allah előtt” (Korán, 4:165)

Az emberiség, amely már oly sok állítólagos vezetőt követett a tévelygésbe, a prófétákon keresztül kapta meg az igazi vezetést. Allahnak ezek a szolgái különleges küldetésre lettek teremtve. Már az anyaméhben próféták voltak, és születésük is különleges volt. Életük csodálatos szimfóniára emlékeztet, amely tökéletesen harmonikus és kiegyensúlyozott. Szavaik a lélekig hatoló édes dallamok.

Minden létező dolog, akár élő, akár élettelen, hallgatott rájuk. A fák és a sziklák üdvözölték Mohammed Prófétát (s.a.w.), ő pedig viszonozta üdvözlésüket. A fák odajöttek hozzá, ha hívta őket. Az ő eljövetelével jelentést nyertek az élőlények és élettelen dolgok, a káoszból kozmosz lett, és minden létező dolog nyelvet kapott, amellyel a Mindenható Allah dicsőségét zengte: „Nincs semmi, ami ne az Ő dicsőségét zengené, de ti nem értitek a dicsőítésüket” (Korán, 17:44)

A világmindenség tökéletes harmóniája a Mindenható Allah Létezését és Egyedülvalóságát tükrözi.  Semmi sem lett hiába vagy ok nélkül teremtve: „Azt gondolják talán az emberek, hogy magukra lesznek hagyatva?” (Korán, 75:36)

Ha a próféták nem küldettek volna el, akkor talán lett volna mivel mentegetnünk magunkat az Utolsó Napon. De, ahogy a Legmagasztosabb Allah mondja a Koránban: „Soha nem büntetünk, amíg nem küldtünk küldöttet” (Korán, 17:15). A Mindenható Allah minden néphez küld prófétát, hogy képesek legyenek megkülönböztetni a jót a rossztól. Ezért senki nem hivatkozhat majd a tudatlanságára, amikor felelnie kell a tetteiért az Utolsó Napon.

Pin It
  • Készítés ideje: