A muszlimoknak különleges felelőssége van a terror elleni küzdelemben

SAYLORSBURG, Pa. — A brutális halálos támadások, amelyek Londonban és Manchesterben ártatlan civileket értek, csak a legfrissebbek az úgynevezett Iszlám Állam, egy olyan csoport értelmetlen erőszakos cselekményei közül, amely nem érdemel egyéb minősítést, mint hogy a világ legembertelenebb bűnözői hálózata.

Válaszul erre a veszélyre a világ muszlimjai segíthetik, és segíteniük is kell a hírszerző és biztonsági ügynökségeket abban, hogy elhárítsák a következő támadásokat, és felszámolják ezt a fenyegetést.

Az iraki Al-Kaida hamvaiból született ISIS megtévesztő neve ellenére az ISIS az iszlám elferdítése. A csoport ruhája, zászlaja és szlogenjei nem rejthetik el e nagy világvallás szellemének undorító elárulását.

Azt a célt, hogy ettől a barbár csoporttól megtagadjuk a földrajzi megalapozást, ami arra bátoríthatja őket, hogy államiságra tartsanak igényt — ami mozgósító propagandájuk alapvető eleme — minden muszlimnak támogatnia kellene. De a feladat korántsem csak katonai.

Az ISIS és más hozzá hasonló csoportok hamis célt ajánlanak az elidegenedett muszlim ifjúságnak egy totalitárius ideológia szolgálatában.

E vonzerő legyőzése vallási, politikai, pszichoszociális és gazdasági erőfeszítést igényel. Megköveteli, hogy a helyi közösségek és kormányzati intézmények olyan strukturális kérdésekkel is foglalkozzanak, mint a diszkrimináció és kirekesztés.

A nemzetközi szervezeteknek meg kell védeniük a polgárokat az olyan erőszakos üldözéstől, mint aminek Szíriában vagyunk tanúi, és segíteniük kell a demokratikus kormányzati rendszerre való átmenetben. A nyugati kormányoknak is felelősségük, hogy etikusabb és következetesebb külpolitikát folytassanak.

A muszlim polgároknak és szervezeteknek is módja van, és kötelessége is részt venni ezekben a szélesebb körű erőfeszítésekben, ugyanakkor egyedi szerepünk és felelősségünk van ebben a harcban.

A muszlimoknak világszerte meg kell erősíteniük közösségeink immunrendszerét, és különösen a fiatalokét, az erőszakos szélsőséggel szemben. Fel kell tennünk a kérdést: Hogy jutottak el közösségeink oda, hogy terrorista toborzás színhelyei lettek? Igen, a külső tényezőket is figyelembe kell venni, de befelé is figyelnünk kell.

Az önvizsgálat a muszlim etika része. Van, amit muszlim szülőkként, tanárokként, közösségi vezetőkként és imámokként megtehetünk, hogy segítsünk fiataljainknak megvédeni magukat. Az elvek csataterén kell legyőznünk ezeket a gyilkos szélsőségeket.

Az erőszakos szélsőséges ideológusok közös tévedése, hogy kiragadják kontextusából a Korán és a Próféta (béke reá)tanításait, és félremagyarázzák, hogy az ő előre meghatározott céljukat szolgálja. Ezek az ideológusok az ő vagy hívei életének egyes részleteit használják bűncselekményeik igazolására.

Az ellenszer egy olyan vallásos oktatási program, amely holisztikusan és összefüggésében tanítja a hagyományt. Annak érdekében, hogy ellen tudjon állni a radikális ideológia hazugságainak, a fiatal muszlimoknak meg kell érteniük az írások szellemét és Prófétájuk életének univerzális elveit. Meg kell tanítanunk ifjúságunknak az egész történetet, hogy vezette el a Próféta társaságát a barbarizmustól az ábrahámi vallások közös etikai normáiig.

A holisztikus vallási oktatásnak ott kell kezdődnie, hogy elkötelezzük magunkat vallásától függetlenül minden ember, mint Isten egyedi teremtményéneke méltósága mellett. Amikor Isten azt mondja: “És megbecsültük Ádám gyermekeit” (Korán, 17:70), ez alatt az egész emberiség tiszteletét értjük. A Korán egyetlen ártatlan ember életének elvételét úgy írja le, mint az egész emberiség ellen elkövetett bűnt (Korán, 5:32) A Próféta tanításai még egy legitim, védekező háború esetében is kifejezetten tiltják az erőszakot a nem harcolókkal, különösen a nők, gyermekek és egyházi személyek ellen. A hit abban, hogy az ember mások megölése árán a Paradicsomba kerülhet, téves.

Az erőszakos szélsőségesek még egy hibát elkövetnek: olyan középkori vallási döntéseket hoznak át a XXI. századba, amelyekben gyakran politikai ellentétekkel keverték a vallási ellentéteket. Ma a muszlimok a demokratikus, szekuláris országokban szabadon gyakorolhatják vallásukat

A részvételen alapuló kormányzatok osztják a szociális igazságossággal, a törvény uralmával, a kollektív döntéshozatallal és az egyenlőséggel kapcsolatos muszlim alapelveket. A muszlimok úgy élhetnek, és úgy is élnek, mint a demokráciák együttműködő állampolgárai világszerte.

Proaktív módon pozitív módszereket kell találnunk, hogy kielégítsük fiataljaink szociális igényeit. A fiatalok csoportjait rá kell venni, hogy vegyenek részt katasztrófák és erőszakos konfliktusok áldozatait segítő humanitárius programokban. Ha megtanítjuk nekik, hogy segítsenek másoknak, erőt tudnak meríteni belőle, és valami jelentőségteljes dolog részeinek érezhetik magukat. Az is kötelességünk, hogy segítsünk nekik párbeszédet kezdeményezni más vallások híveivel, hogy kialakuljon a kölcsönös megértés és tisztelet. Muszlimként nemcsak egy vallási közösség részei vagyunk, hanem az emberi családé is.

Az 1970-es évek óta a Hizmet („Szolgálat”) társadalmi mozgalom résztvevői — több mint 1000 modern szekuláris iskolát, oktatási központot, főiskolát, kórházat és segélyszervezetet alapítottak több mint 150 országban. Azzal, hogy hozzásegítjük a fiatal diákokat és szakembereket, hogy szolgáltatók, mentorok, oktatók és segítők legyenek, ezek az intézmények és szociális hálózataik olyan identitás érzést, összetartozást, jelentőségtudatot és erőt fejlesztenek ki bennük, ami az erőszakos szélsőségesek hamis ígéreteinek hatékony ellenszere.

És tényleg, a legjobb módja ifjúságunk proaktív védelmének, ha egy pozitív ellennarratívával látjuk el őket. A nyelvtanulás, a kulturális cserekapcsolatok lehetőségének biztosításával ezek az intézmények fejlesztik a pluralisztikus szemléletet, kritikus gondolkodást és empátiát.

Napi rituáléjuk részeként a gyakorló muszlimok azért imádkoznak Istenhez, hogy tartsa meg őket „az egyenes úton”. Ma az egyenes út azt jelenti, hogy megvizsgáljuk és megértjük a hit alapértékeit, ezeket az értékeket megvalósítjuk mindennapi életünk során, és megerősítjük ifjúságunk ellenállását az ezeknek ellentmondó értékekkel szemben.

A részvétel abban a nemzetközi törekvésben, hogy megakadályozzuk az erőszakos vallási radikálisokat abban, hogy londoni és manchesteri kegyetlenkedésüket másutt is megismételjék, emberi és vallási felelősségünk.

*Fethullah Gülen egy iszlám tudós, prédikátor és társadalmi szószólója

Ez a cikk erediteleg megjelent Politico Europe-ban 2017 június 8-án.
Pin It
  • Készítés ideje: