Жакшылык кылуу

Адамдардын көңүлүн табуу үчүн ар дайым аларга жакшылык кылуу мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, мындай мүмкүнчүлүк боло калганда убакытты өткөрбөй дароо жакшылык кылуу керек. Атаганат, көңүлүбүздү ар дайым бирөөгө жакшылык жасоо ыңгайында жөнгө сала алсак гана...!

Pin It
  • Created on .
Copyright © 2021 Фетхуллах Гүлен Интернет Баракчасы. Бардык укуктар сакталган.
fgulen.com түрк ойчул-даанышманы Фетхуллах Гүлендин расмий интернет баракчасы болуп саналат.