Күнөөкөрлөр

Адам, көпчүлүк учурда башкаларды таануу үчүн өзүнүн баам-парасатын колдонот. Ал эми өзүнүн баампарасаты туура эмес болгондор башкаларды да дайыма туура эмес көрөт. Натыйжада, анын чыгарган чечимдери, колдонгон чаралары көбүнчө жамандыкка бурулуп, мээримдүүлүк, жакшылык деген нерседен куржалак калат. Чындыгында, дал ушундай өзүмчүл, ырайымсыз адамдар өзүнөн башкалардын баарын бузулган деп ойлогону менен, анык бузулган адам өзү экенин байкай албайт.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 2021 Фетхуллах Гүлен Интернет Баракчасы. Бардык укуктар сакталган.
fgulen.com түрк ойчул-даанышманы Фетхуллах Гүлендин расмий интернет баракчасы болуп саналат.