Улуу сезимдер бир бүтүн

Айдан-ачык ар-намыска кол салган душмандык пастыкты билдирсе, тымызын кылынган душмандык Алладан уятсыздыкты жана өзүн билбеген наадандыкты билдирет. Чындыгында, ар-намысты сактоо сезими болбогон адамдар эл-жерди да ыйык санабайт.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 2021 Фетхуллах Гүлен Интернет Баракчасы. Бардык укуктар сакталган.
fgulen.com түрк ойчул-даанышманы Фетхуллах Гүлендин расмий интернет баракчасы болуп саналат.