Проф. Асан Ормушев “диалог” конференциясы сүйлөгөн сөзү

Фетхуллах Гүлен дүйнөдөгү үч маанилүү көйгөйлөрдү айтып алардын чечүү жолдорун көргөзөт. 1-караңгылык аны билим берүү менен жою, 2-жакырчылык аны бай адамдардын кедейлерге болгон камкордугун артыруу менен жою. 3-дискриминизация бул көйгөйдү өз ара диалог менен чечүү.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 2021 Фетхуллах Гүлен Интернет Баракчасы. Бардык укуктар сакталган.
fgulen.com түрк ойчул-даанышманы Фетхуллах Гүлендин расмий интернет баракчасы болуп саналат.