ការណែនាំសង្ខេបពីលោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន

គុណសម្បត្តិ

លោកមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ និងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀនក្នុងសាសនាឥស្លាម។  ជាអ្នកជំនាញសរសេរសៀវភៅដែលសៀវភៅចំនួនជាង៦ក្បាលត្រូវបានគេបកប្រែជាភាសាចម្រុះក្នុងពិភពលោក។ លោកក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញសាធារណៈក្នុងផ្នែក នយោបាយការបរទេស ក្នុងឆ្នាំ២០០៨។ លោកបានបំពេញការងារជាគ្រូបង្រៀន ជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយ ជាអ្នកសកម្មជននៃចលនាសង្គម ជាអ្នកបកស្រាយ និងជាវាគ្មិននៃសាសនាឥស្លាម កិច្ចពិភាក្សាអន្តរសាសនាក្នុងប្រទេសតួកគី ។

ការអប់រំ

លោកបានទទួលបានការអប់រំបែបសាសនាក្នុងសាលារៀនល្បីៗដូចជា (គូរសូនលូ, គីមហាន តាស់ម៉ាស្ជីត) ជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនសូហ្វីដ៏ល្បីល្បាញដែលជនជាតិតួកគី​ មានដូចជា លោករ៉ាមីស ហ្គូលែន, លោកមូហាំម៉ាត់ ឡុតហ្វី, លោកហាជ្ជី ស៊ីតគី, លោកសាឌី អេហ្វីនឌី, និងលោកអូស្មាន បីកថាស់ (ពីឆ្នាំ១៩៥១-១៩៥៦)

ការអប់រំថ្នាក់បឋមសិក្សាក្នុងឆ្នាំ (១៩៤៦-១៩៤៩)

លោកបានស្នាក់នៅអន្តេវាសិទ្ធដ្ឋាន ហើយបានរៀនសូត្រ និងទន្ទេញគម្ពីរអាល់គូរអាន(មុនឆ្នាំ១៩៤៦)

ការងារ

ជាអ៊ីមាំ និងជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយ

 • ជាអ៊ីមាំស្ម័គចិត្ត /អ្នកអត្ថាធិប្បាយ នៅទីក្រុងអេហ្សូរួម, អាមាស់យ៉ា, តូកាត់, ស៊ីវាស់ (ឆ្នាំ១៩៥៥-១៩៥៨)
 • ជំនួយការអ៊ីមាំ នៅក្នុងវិហារអូជសេរីហ្គលី, ទីក្រុងអេឌីនែ (ឆ្នាំ១៩៥៩-១៩៦១)
 • ជាអ៊ីមាំ /សាស្ត្រាចារ្យ ក្នុងទីក្រុងអ៊ីសកាន់ដារូន ហើយបានបំរើក្នុងជួរកងទ័ព (ឆ្នាំ១៩៦១-១៩៦៣)
 • សមាជិកក្នុងសេវាសាធារណៈ, ទីក្រុងអេហ្សូរួម (ឆ្នាំ១៩៦៣) លោករៀបចំសន្និសីទ និងជាអ្នកបង្រៀនលើផ្នែក រូមី។
 • គ្រូបង្រៀនគម្ពីរអាល់គូរអាន/ អ៊ីមាំ នៅ វិហាដារូលហាដីស,ក្នុងទីក្រុងអេឌីណេ (១៩៦៤)
 • គ្រូអធិប្បាយជាន់ខ្ពស់ (វាអ៊ីហ្ស៊ី) នៅទីក្រុងឃីរីឃកាឡេ (១៩៦៥)
 • គ្រូអធិប្បាយជាន់ខ្ពស់,ទីក្រុងអ៊ីសមីរ (១៩៦៦-១៩៧១)
 • នាយកសាលា និងជាគ្រូបង្រៀន, សាលារៀនគម្ពីអាល់គួរអានកេសស្តាណេបាសារឺ (១៩៦៦-១៩៧១)
 • គ្រូអធិប្បាយជាន់ខ្ពស់,នៅទីក្រុងអេដរេមីត (១៩៧២-១៩៧៤)
 • គ្រូអធិប្បាយជាន់ខ្ពស់, នៅទីក្រុងម៉ានីសា (១៩៧៤-១៩៧៦)
 • គ្រូអធិប្បាយជាន់ខ្ពស់, នៅទីក្រុងអ៊ីសមីរ,បូណូវា (១៩៧៦-១៩៨០)
 • ជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយស្ម័គចិត្ត, នៅទីក្រុងអ៊ីស្តាន់បុល និងទីក្រុងអ៊ីសមីរ និងទូទាំងប្រទេសតួកគី (១៩៨៦-១៩៨៩)

ជាវាគ្មិន

 • ជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាទាំងនៅប្រទេសតួកគី និងបណ្តាប្រទេសនៅអ៊ឺរ៉ុប (១៩៧៥-១៩៧៧)
 • បកស្រាយលើបញ្ហាសង្គម, វប្បធម៌, និងសាសនាដែលត្រូវបានថតទុកជាឯកសារ និងបានផ្សព្វផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍លើគេហទំព័រ(www.herkul.org 2003 រហូតដល់បច្ចុប្បSន្ន)

ប្រធានកិត្តិយស /ប្រធានសង្គមស៊ីវិល

 • ស្ថាបនិកនៃមូលនិធិអ្នកកាសែតនិងអ្នកនិពន្ធ(១៩៩៤)
 • បានចូលរួមក្នុងការជួបជុំកិច្ចពិភាក្សាអន្តរសាសនា និង ការលើតម្លើងកិច្ចចរចាតាមរយៈព្រឹត្តិ- ការណ៍មួយចំនួនដែលរៀបចំដោយអង្គការនេះ។(១៩៩៤-១៩៩៨)
 • ប្រធានកត្តិយសនៃសន្និសីទរូមី,នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន(១៩៩៩-រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន)

ពានរង្វាន់ /ការទទួលស្គាល់

 • បានចូលរួមចំណែកដល់វិស័យសុខដុមរមនារវាងអន្តរសាសនា និងសន្តិភាពមូលនិធិនៃប្រទេ- សខីរគីសស្ថាន (២០០៧)
 • ពានរង្វាន់ពីមូលនិធិតួកគី២០០០, មូលនិធិតួកគីឆ្នាំងបាយ, មូលនិធិវិថីសូត្រ, ថវិការទាំងអស់នេះត្រូវបានផ្តល់ជូនទៅកាន់វិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខដុមរមនា និងវប្បធម៌
 • ពានរង្វាន់ពី  ​TURKSAV សម្រាប់លើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅមជ្ឈឹមបូព៌ា (១៩៩៧)
 • ពានរង្វាន់ពិសេសនៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិការ ពីមូលនិធិអ្នក និងប្រព័ន្ធអប់រំតួកគី (១៩៩៧)
 • ពានរង្វាន់ពីមូលនិធិម៉េសមេតជីក (សង្គមដើម្បីគាំទ្រដល់ទាហានដែលបានដួលរលំឬរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម) និងនាយកដ្ឋានប៉ូលីសសម្រាប់ការបរិច្ចាគជាច្រើននិងពីមូលនិធិ TUSIAV សម្រាប់ការចូលរួមចំណែកដល់សង្គមស៊ីវិលសន្តិភាពនិងការអប់រំ (១៩៩៦)
 • ពានរង្វាន់ Nihal Atsiz ទៅកាន់តួកគី (TürkDünyasi Hizmet Ödülü) ពានរង្វាន់ពីTürk Ocaklari Vakfi សម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តនិងការចូលរួមចំណែករបស់លោកចំពោះវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសតួកគីអាស៊ីកណ្តាលនិងតំបន់បាល់កង់ (១៩៩៥)
 • ពានរង្វាន់បញ្ញវន្តសាធារណៈធំៗចំនួន ២០លើពិភពលោក "ដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយទស្សនាវដ្តីគោលនយោបាយការបរទេស និងការរំពឹងទុក (២០០៨)
 • ពានរង្វាន់វិទ្យាស្ថាន EastWest (EWI) ឆ្នាំ២០១១ សម្រាប់ការចូលរួមចំណែករបស់លោកចំពោះវិស័យសន្តិភាពពិភពលោក (ឆ្នាំ២០១២)
 • ពានរង្វាន់ធំ Manhae ក្នុងវិស័យសន្តិភាពដោយសមាគមន៍សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ និងការអនុវត្តន៍គំនិតរបស់ (Manhae) ក្នុងឆ្នាំ២០១៣
 • ពានរង្វាន់មនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតទាំង១០០ នាក់ក្នុងទស្សនាវដ្តី Time ក្នុងឆ្នាំ២០១៣
 • ពានរង្វាន់សន្តិភាព Gandhi King Ikede ដោយលោក Martin Luther King Jr អន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Morehouse អាត្លង់តា (ខែមេសាឆ្នាំ២០១៥)

ស្នាដៃនិពន្ធ

អត្ថបទអត្ថាធិប្បាយក្នុងទស្សនាវដ្តី

 • អត្ថបទដឹកនាំសម្រាប់រាល់ទស្សនាវដ្តីប្រចាំខែ Sizinti ចាប់តាំងពីការចេញផ្សាយជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ (ចរាចរឆ្នាំ ២០០៩មានចំនួន ៧០០,០០០)
 • អ្នករួមចំណែកទៅ Yeni Ümit, ទស្សនាវដ្តីប្រចាំត្រីមាសសម្រាប់ការសិក្សាសាសនា (ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៨) និងទស្សនាវដ្តី Yagmur (ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨)
 • ជាអ្នកចូលរួមក្នុងកាសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់ហ្សាម៉ាន់ដែលមានទំព័រប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលបានចងក្រងពីការងារបោះពុម្ពនិងអត្ថាធិប្បាយរបស់គាត់។

សៀវភៅភាសាតួកគី

 • អាយុ និងជំនាន់ ១៩៨២
 • ប្រការនាំមកនូវភាពច្របូកច្របល់នាយុគសម័យទំនើប-១  ១៩៨៣
 • ពន្លកពិតនៃពណ៌របស់ឥន្នូរ-១  ១៩៨៥
 • មនុស្សដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត​ ១៩៨៦
 • ជីវិតក្រោយសេចក្តីមរណៈ ១៩៨៧
 • ដំណើរទៅកាន់ឋានសូគ៌ារបស់ភាវរស់ ១៩៨៨
 • ការបួងសួង ១៩៨៨
 • ប្រការនាំមកនូវភាពច្របូកច្របល់នាយុគសម័យទំនើប-២  ១៩៨៩
 • ការគ្រប់គ្រង និងសម្រង់ ១៩៩០
 • ប្រការនាំមកនូវភាពច្របូកច្របល់នាយុគសម័យទំនើប-៣  ១៩៩០
 • ពេលវេលាជាមាសប្រាក់ ១៩៩១
 • ម្លប់នៃគោលជំនឿ-១​  ១៩៩១
 • ពន្លកពិតនៃពណ៌របស់ឥន្នូរ-២  ១៩៩១
 • ម្លប់នៃគោលជំនឿ-២  ១៩៩២
 • ប្រការនាំមកនូវភាពច្របូកច្របល់នាយុគសម័យទំនើប-៤ ១៩៩២
 • ថ្ងៃនៃនិទាឃរដូវនៅពេលអ្នកកំពុងដកដង្ហើម ១៩៩៣
 • ពន្លឺអមតៈ-១   ១៩៩៣
 • ពន្លឺអមតៈ-២   ១៩៩៤
 • ពន្លឺអមតៈ-៣   ១៩៩៤
 • ភ្នំមរកតនៃតម្លៃបេះដូង-១  ១៩៩៤
 • កែវឆ្លុះបញ្ចាំងភាពពិត-១  ១៩៩៥
 • ពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយ-១  ១៩៩៥
 • ពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយ-២  ១៩៩៥
 • ជំនឿលើវាសនាតាមរយះគម្ពីរ និងក្បូនតម្រា(ព្យាការី) ១៩៩៥
 • អ៊ីឡាកាលីម៉ាតុលឡោះ និងការបូជា ១៩៩៦
 • អ្នកបំផុសគំនិតដ៏ប្រពៃ ១៩៩៦
 • ពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយ-៣  ១៩៩៦
 • កែវឆ្លុះបញ្ចាំងភាពពិត-២  ១៩៩៧
 • សេចក្តីផ្តើមនៃជំពូកអាល់ហ្វាទីហះ ១៩៩៨
 • ភាពសាបព្រូសនៃរូបសំណាក់ក្នុងដូងព្រលឹងយើង  ១៩៩៨
 • ពាក្យបណ្តឹងបរាជ័យ  ១៩៩៨
 • ប្រភពអាថ៍កំបាំងនៃវិញ្ញាណ-១   ១៩៩៨
 • ប្រភពអាថ៍កំបាំងនៃវិញ្ញាណ-២   ១៩៩៨
 • កែវឆ្លុះបញ្ចាំងភាពពិត-៣   ១៩៩៩
 • ចង្កឹះបាក់ ២០០០
 • ពន្លឺនៃជើងមេឃដែលត្រជះត្រចែង ២០០០
 • ការឆ្លុះបញ្ជាំងពីគម្ពីគូរអាន-១​  ២០០០
 • ការឆ្លុះបញ្ជាំងពីគម្ពីគូរអាន-២  ២០០០​
 • ខ្នាត និងពន្លឺផ្លូវត្រឹមត្រូវ ២០០០
 • ប្រែសម្រួលសៀវភៅបូងសួង ២០០០
 • ពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយ-៤  ២០០១
 • ភ្នំមរកតនៃតម្លៃបេះដូង-២  ២០០១
 • ថូរបាក់បែង ២០០២
 • ពីគ្រាប់ពូជរហូតដល់ផ្កា  ២០០២
 • កែវឆ្លុះបញ្ចាំងភាពពិត-៣  ២០០៣
 • ការពិតនៃសេចក្តីបង្កើត និងការវិវត្តន៍ ២០០៣
 • សេចក្តីបួងសួងនៃពិភពលោក ២០០៣
 • សេចក្តីបង្រៀនសាសនាសម្រាប់កុមារ ២០០៣
 • សេចក្តីបូងសូង ព្រឹក និងល្ងាច ២០០៣
 • ការស្រលាញ់ស្នូលក្នុងនៃមនុស្ស ២០០៣
 • កិរិយាឧទាហរណ៍ពីខ្លួនឯង ២០០៣
 • ថូរបែកបាក់-១  ២០០៤
 • សេចក្តីប្រកាស  ២០០៤
 • សំបុត្រមួយ ២០០៤
 • គម្ពីគួរអាន និងគម្ពីក្បូនតម្រាអំពីអ្នកមានគុណទាំងពីរ ២០០៤
 • ការអធិប្បាយចាណាន់  ២០០៤
 • ដំណើរវែងឆ្ងាយនៃពិភពលោក   ២០០៤
 • ភាសានៃពណ៌  ២០០៤
 • ភ្នំមរកតនៃតម្លៃបេះដូង-៣  ២០០៥
 • ដំណើរឆ្ពោះទៅរកពិភពលោករបស់យើង ២០០៥
 • គំនិតអាត់ឡាស់  ២០០៦
 • អាល់កូឡួបូតដារីក   ២០០៧
 • ភ្នំមរកតនៃតម្លៃបេះដូង-៤  ២០០៨
 • ការបញ្ចូលគំនិត (កែវឆ្លុះបញ្ចាំងភាពពិត ៧) ២០០៨
 • ភាពស្ងាប់ស្ងាត់  ២០០៨
 • ការចូលរួមចំណែកក្នុងពិភពលោករបស់យើង  ២០០៩

សៀវភៅភាសាអង់គ្លេស

 • ដំណើរឆ្ពោះទៅរកឋានសួគ៌ាបាត់បង់   ១៩៩៦
 • គុជនៃប្រាជ្ញា  ១៩៩៧
 • គោលគំនិតសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្ដន៍របស់ Sufism Vol-1  ១៩៩៨
 • សារៈសំខាន់នៃជំនឿអ៊ីស្លាម  ២០០០
 • សំណួរនិងចម្លើយអំពីសាសនាឥស្លាម-1  ២០០០ (ត្រូវបានបោះពុម្ពដើមនៅឆ្នាំ១៩៩៣)
 • ការចាំបាច់នៃការសន្ទនាគ្នាខាងសាសនា ២០០៤
 • ឥស្លាមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ ២០០៤
 • គោលគំនិតសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្ដន៍របស់ Sufism Vol-២  ឆ្នាំ២០០៤
 • ឆ្ពោះទៅរកអារ្យធម៌សកលនៃ ស្នេហា និងភាពអត់ធ្មត់    ២០០៤
 • អ្នកនាំសាររបស់ព្រះ: ការវិភាគនៃជីវិតរបស់ព្យាការី  ២០០៥
 • ការអប់រំសាសនារបស់កុមារ  ២០០៤
 • រូបសំណាក់ព្រលឹងរបស់យើង ២០០៤
 • សំណួរនិងចម្លើយអំពីសាសនាឥស្លាម-២  ២០០៥
 • ការអធិស្ឋានដែលជ្រើសរើសនៃព្យាការីមូហាំម៉ាត់ និងពួកមូស្លីមដ៏អស្ចារ្យ   ២០០៦
 • គោលគំនិតសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្ដន៍របស់ Sufism Vol- 3 ២០០៩
 • គោលគំនិតសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្ដន៍របស់ Sufism Vol- 4 ២០១០
 • សុន្ទរកថានិងអំណាចនៃការបញ្ចេញមតិ   ២០១០

ភាសា

 • ភាសាតួកគី (ភាសាដើមកំណើត)
 • ភាសាអារ៉ាប់  (កម្រិតខ្ពស់)
 • ភាសាអារ៉ាប់ភើសាន (កម្រិតខ្ពស់)
 • ភាសាតួកគីអូតូម៉ង់ (កម្រិតខ្ពស់)
Pin It
 • បានបង្កើតនៅលើ
រក្សាសិទ្ធិ © 2021 គេហទំព័រលោក ហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន ។ រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង ។
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ fgulen.com នេះជាគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន។