• Start
  • Media
  • Nieuws
  • Fethullah Gülen: “Terreuraanslagen overschaduwen ware islam”

Fethullah Gülen: “Terreuraanslagen overschaduwen ware islam”

Fethullah Gülen: Terreuraanslagen overschaduwen ware islam

Volgens Gülen zou een ware moslim nooit terreuraanslagen overwegen. De geleerde benadrukt dat vrede niet in het gedrang mag komen door individuen die de oorlog verklaren aan onschuldigen onder het mom van de islam. In een video die verscheen op de internetsite fgulen.com, boog islamgeleerde Fethullah Gülen zich over de terreuraanslagen die in naam van de islam worden gepleegd. Aanleiding daarvoor waren de recente aanslagen in Kenia en Pakistan.

Islam en terreur kunnen nooit compatibel zijn met elkaar, benadrukte Gülen, na een vraag over de recente aanslagen in Kenia en Pakistan. “De wreedste misdaden worden gepleegd in naam van de islam. Mensen worden onthoofd, moskeeën en kerken worden gebombardeerd, allemaal onder het voorwendsel dat de Koran dat vraagt. “Kunnen we terreur en aanslagen van enkele organisaties enkel toeschrijven aan internationale netwerken en steun?”, kreeg Gülen de vraag. “Uw vaststelling is juist, maar niet volledig”, luidde zijn antwoord. “De huidige situatie beschaamt ons. Moslims worden beklad.”

De geleerde haalde aan dat er in tijden van vrede niemand het recht heeft om op eigen houtje anderen de oorlog te verklaren en mensen te vermoorden. “Zelfs tijdens een oorlog is het onaanvaardbaar voor moslims om kinderen, vrouwen en ouderen te vermoorden. Terreur is een van de grootste zonden volgens de Koran. Wie terreurdaden pleegt, riskeert de hel.”

De gruwelijkste misdaden, van Syrië over Pakistan tot Kenia, worden in naam van de islam gepleegd. Mensen worden onthoofd, moskeeën en kerken gebombardeerd. En dat alles wordt verdedigd met de Koran. Wat is de reden van deze terreuraanslagen in regio’s die bevolkt worden door moslims?

Het portret dat u schetst, is beschamend voor de moslims. De islam wordt fout geïnterpreteerd en voor verkeerde doeleinden gebruikt. En dat is erger dan de kruistochten of de plunderingen van de Mongolen.

Zogenaamde moslims beweren dat ze “namens de islam” zelfmoordaanslagen plegen, auto’s laten ontploffen, onschuldige mensen aanrijden en zelfs tempels aanvallen. Die misdaden kunnen niet gerechtvaardigd worden met de Koran, noch met de soenna, evenmin met het geloof. De Trots van de Mensheid (= de Profeet Mohammed v.z.m.h., nvdr.) heeft gedurende dertien jaar veel moeilijkheden doorstaan in Makka. De volgelingen van de Profeet moesten meermaals hun tranen bedwingen. Enerzijds bewonderden ze de grenzeloze macht van de Almachtige, anderzijds keken ze hulpeloos toe hoe de Geliefde Profeet, de Redder van de Mensheid en zijn metgezellen gefolterd werden. “Ma ehlemeke ya Rabbena” (“Wat ben je Goedaardig o Allah!”), zeiden ze verbaasd en bevreesd. Toen de Geliefde Profeet zijn hoofd voor de Kaba liet rusten, legden ze de pens van een kameel op zijn hoofd. De Geliefde Profeet werd gestenigd... Zijn tanden werden gebroken, zijn wangen gekneusd. Hij was gewond aan het hoofd en bloedde hevig. Maar het enige wat hij deed, was Allah smeken: “Oh Allah, gun mijn volk het geloof. Want het kent mij niet.”

Onze Profeet loste problemen op met zachte hand

Zoals auteur Abdurrahman Azman het verwoordde, worden de veldslagen van de Islam gekenmerkt door zelfverdediging. Analyseer de eigenschappen van eender welke veldslag. U zult vaststellen dat zelfverdediging centraal staat. De slag bij Badr, de slag van Uhud, de slag van de gracht en het beleg van Mekka, tijdens al deze veldslagen heeft de Profeet hemel en aarde bewogen om het bloedvergieten te verhinderen, vijandigheden te beperken, geen harten te breken en de problemen op een zachte manier op te lossen. Onze Profeet heeft zelfs zijn ongelovige oom Ebu Cehil, met wie hij vijftien jaar lang in onmin leefde, niet één keer vervloekt. Dankzij zijn voorbeeldige gedrag hebben de dochter en zoon van Ebu Cehil zich bekeerd tot de islam.

De eerste moslims hebben hun geloof nooit opgegeven en gestreden tot hun laatste snik. Ze hebben nooit de moed verloren. Ze werden geketend, gemarteld, maar hielden altijd stand dankzij het voorbeeld van de Profeet en de denkwijze, mentaliteit en stijl van de Koran en de soenna. In geen enkel periode van de islam hebben zich misdaden en gruwelijkheden voorgedaan zoals die vandaag. Zelfs de Almohaden en de Karmaten, dissidente ketters die onwetend waren over de Waarheid en over gerechtigheid, hebben nooit zelfmoordaanslagen gepleegd. Wie zelfmoord pleegt zullen in de hel belanden en rekenschap moeten geven voor de moorden die ze op hun geweten hebben.

Tijdens het bewind van Sayyid Imam Ali zorgden onruststokers voor heibel. Iemand kwam en zei: “Oh Imam, ze hebben zich verzameld en gaan u aanvallen met hun legers. Val hen eerst aan. Zo kunt u hen overwinnen!” Het antwoord van de grote Imam luidde: ‘Hoe weet je dat ze ons gaan aanvallen?’ ” Ziet u dit gebaar van begrip en mededogen? Imam Ali wordt de koning aller sjahs genoemd vanwege zijn succes bij de slag bij Khaybar en zijn overwinning op Amr bin Abduved tijdens de slag van de gracht. Maar voor mij is hij de koning der sjahs omdat hij zijn ego wist te temmen met de woorden “hoe weet je dat ze ons gaan aanvallen?”. Hij had immers de macht en middelen om de onruststokers een lesje te leren.

De Trots der Mensheid wist Mekka (dat voor 99.9 procent polytheïstisch was) te veroveren zonder één enkele druppel bloed te vergieten. Weet u wat er daarna gebeurde? Diezelfde 99.9 procent omsingelde hem, vanwege zijn eerbare houding. Die koppige mensen vroegen hem of ze iets konden doen voor hem. Die mensen veranderden snel hun mening. “We waren fout. We waren koppig”, uitten ze hun spijt.

De vijanden van de islam maken misbruik van de onoplettendheid van de moslims

Ik bekijk de zaken niet eenzijdig. Misschien gebruiken de vijanden van de islam de onoplettendheid van de moslims. Ze willen namelijk niet dat de schoonheden van de islam in het openbaar zichtbaar worden. We dragen inderdaad een onoplettendheid in ons. De ondergang van het Ottomaanse Rijk ligt aan de basis daarvan. Velen hebben de drang om op zoek te gaan naar hun eigen identiteit, hun eigen ziel. Ook anderen zien dat.

De situatie in Turkije is de afgelopen vijftig, zestig jaar sterk veranderd. Door wijs te handelen, ons gezond verstand er bij te houden en te vertrouwen op ons gevoel en hart, zouden we nog meer winst kunnen boeken. Maar uiteindelijk zijn we maar mensen, die zich kunnen vergissen, het bij het verkeerde eind hebben. Soms denken we iets goed te doen, terwijl we net schade aanrichten. Er zijn moslims die hun eigen waarden en de basisprincipes van de islam niet kennen. Sommigen laten zich te snel opfokken. Op die manier nodigen ze anderen, als het ware, uit om hen te provoceren. De acteurs tonen zich bereid de scenario’s te verwezenlijken. Maar de massa kan zich altijd vergissen.

Toch zal de Menselijkheid altijd overwinnen. Toen de gebedstijd in Jeruzalem aanbrak, zei Omar I (voluit Omar ibn al-Chattab, de eerste kalief, nvdr.) “Ik moet bidden”. “O Leider der Moslims, je kan hier overal je gebed doen,” zeiden de Israëliten. Omar antwoordde: “Als ik hier bid, zullen mijn opvolgers deze plaats heilig verklaren en zal het hier snel een gebedsplaats worden. Dat zou oneerlijk zijn tegenover jullie.” Hij ging naar buiten en bad tussen de rotsen. Dit is de Trots der Mensheid. Abu Bakr is ook zo, en ook Omar, Osman en Ali. Zij zijn de helden van het hart en de ziel. Dit waren moslims. Zo waren wij. Maar anderen hebben ons verlamd, van binnen en van buiten uit. Onze genen werden gemodificeerd zodat we veranderden, wilder werden.

Kunnen er geen terroristen zijn onder de moslims?

Dat kan, maar dan zullen zij hun moslimidentiteit verliezen. Je kunt hen geen gelovigen noemen. Hoe is dat mogelijk? Zelfs de oorlog kent regels en wetten. Je mag de wapens opnemen als je aangevallen wordt, maar een moslim mag niet de oorlog verklaren aan ongewapende burgers. Onze Profeet werd eens aangevallen, en was genoodzaakt zich te verdedigen. Toen waarschuwde hij zijn leger om zich te verdedigen, maar niet aan te vallen zolang dat niet moest. “Raak mensen die zich verschuilen in gebedsplaatsen, niet aan. Laat vrouwen en kinderen met rust.” Het mooie karakter van onze Profeet, naar het voorbeeld van de Koran en soenna en Hadith, valt niet te rijmen met terroristen die in naam van de islam mensen vermoorden.

Goddelijke voorschriften die mensen tot goedheid aansporen, dat is godsdienst. Mensen zijn vrij om zich al dan niet aan die voorschriften te houden. Als mensen een goed voorbeeld hebben dat hen aanspreekt en hun een toekomstvisie voorspiegelt, zullen ze die voorschriften waarderen en opvolgen. Een mens moet de keuze zelf maken, en daarvoor de vrijheid krijgen. Die keuzevrijheid is beter dan de beste democratie. Iemand je eigen gedachtegoed opdringen, is verboden. Dat is godsdienst! Een moslim is verplicht om zich daaraan te houden. Ik hoop op de genade van Allah opdat we opnieuw zijn liefde in onze harten mogen voelen. Ieder mens moet worden gerespecteerd. Wreedheid, gruwelijkheden, wapengeweld, moord, onderdrukking... Die eigenschappen kunnen niet eigen zijn aan een moslim.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2024 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.