Biografie

Fethullah Gülen, nu welbekend als 'Hodjaefendi' werd geboren in het dorp Korucuk in de provincie Erzurum in Turkije, in 1941.

Na zijn opleiding begon hij les te geven in Edirne in 1958. Behalve aan onderwijs nam hij in deze periode ook deel aan andere sociale en religieuze projecten. Na zijn militaire dienst en nog enige tijd in het onderwijs in Edirne, werd hij overgeplaatst naar Izmir, de derde grootste provincie van Turkije.

Zijn aanstelling in Izmir werd voor hem een keerpunt. Sinds zijn kinderjaren was hij helemaal toegewijd aan het religieuze leven en geïnteresseerd aan de levensomstandigheden, niet alleen van Moslims, maar van de hele mensheid. Toen hij in Izmir verbleef beperkte hij zich niet tot onderwijs in één plaats maar reisde van stad tot stad om lezingen te geven over allerlei onderwerpen, van Darwinisme tot sociale rechtvaardigheid in Islam. Hij bezocht plaatsen zoals de grote cafés in Turkse stijl waar mensen meestal samenkwamen. Daar bracht hij zijn boodschap over.

Fethullah Gülen heeft lang gedroomd van een jonge generatie die intellectuele 'verlichting' zou combineren met zuivere spiritualiteit, wijsheid en voortdurende actie.

Daar hij expert was in religieuze en sociale wetenschappen en vertrouwd met de principes van materiële wetenschap kon hij leerlingen onderwijzen in elk van deze vakken. De eerste studenten die zijn lessen volgden in Izmir werden de voorhoede van zijn vernieuwde generatie die zijn idealen beleefden. Deze kleine groep die zich had gevormd rond zijn idealen was in 1960 snel toegenomen en is sindsdien blijven groeien.

De generatie die werd geboeid door zijn verdriet, eerlijkheid, onbaatzuchtigheid en liefde bewees diensten aan mensen zonder iets in de plaats te verwachten en doet daarmee steeds verder. Dit omvat prediking, onderwijs, privé-onderwijs instellingen stichten over heel de wereld, boeken, tijdschriften en kranten publiceren, radio en TV uitzendingen en studiebeurzen voor arme studenten. Dit heeft geen verband met politiek en politieke ambities.

Deze volgelingen hebben reeds hogescholen en universiteiten opgericht en bestuurd van Engeland tot Australië, in Russische steden zoals Petersburg, Moskou en Yakutsk en in Zuid Afrika. In totaal een 300 tal. Zij beheren een TV station waarvan de uitzendingen reiken van Turkije tot India en het Midden Oosten.

Hij is welbespraakt voor zijn vurige ondernemingen om de banden tussen alle volkeren te versterken. Hij benadrukt dat de bindende krachten binnen één volk en tussen verschillende volkeren sterker zijn dan de scheidende krachten.

Dus moet er een eerlijke en sterke dialoog en verdraagzaamheid tot stand komen. Om dit te bereiken heeft hij meegewerkt aan de Stichting van Journalisten en Schrijvers waarvan de activiteiten dialoog en verdraagzaamheid bevorderen tussen alle geledingen van de maatschappij. Bijna overal werd deze vereniging gunstig onthaald.

Voor dit te bereiken gaat Fethullah Gülen ook op bezoek bij leidende figuren binnen en buiten Turkije of ontvangt hun bezoek.

Hij gelooft onvoorwaardelijk dat om mensen onder controle te houden, het volstaat om hen kennis te ontzeggen. Hij benadrukt voortdurend dat deze onwetendheid moet worden vermeden. Alleen door kennis te verwerven is ontsnapping aan tirannie mogelijk.

Fethullah Gülen is volledig toegewijd aan de oplossing van sociale problemen en gelooft dat het pad naar rechtvaardigheid voor allen verloopt via een degelijke, aangepaste universele opvoeding. Slechts dan is er voldoende begrip en verdraagzaamheid om respect te betonen voor andermans rechten.

Hiervoor heeft hij jaar in, jaar uit de maatschappelijke elite en de leiders van de gemeenschappen, de industriëlen en zakenlieden aangemoedigd om een degelijke opvoeding te voorzien voor behoeftigen.

Zijn  onvermoeibare inspanningen op dit gebied hebben begonnen resultaten voor de maatschappij op te leveren als studenten hun diploma halen. In de Turkse en Centraal-Aziatische privé-scholen, die door privé-giften zijn opgericht, door zijn inspiratie gevormd en in overleg beheerd worden, is de kwaliteit van het onderwijs als voorbereiding op de Universiteit zeer geprezen.

Zij zijn dan ook uitgekomen aan de top in de Internationale Kennis Olympiade, leverden een aantal wereldkampioenen  op, vooral in exacte wetenschappen als wiskunde, fysica en biologie. In 1997 nog heeft een scheikunde ploeg van Yamanlar High School in Izmir deelgenomen aan de chemie Olympiade in Calgary, Canada en behaalde de hoogste onderscheiding.

Fethullah Gülen stelt dat als een natie verwacht van én onwetend én vrij te zijn op een beschaafde manier dan verwacht die natie iets wat er nooit is geweest en nooit zal zijn.

Hij heeft enorme inspanningen geleverd om het belang van verdraagzaamheid en menselijk begrip aan de maatschappij uit te leggen. Zijn inspanningen, sinds 1960, voor sociale hervorming hebben van hem één der bekendste en gerespecteerde persoonlijkheden van Turkije gemaakt. Hij heeft miljoenen volgelingen in de hele wereld. Hij heeft zijn leven gewijd aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke kwalen en geestelijke behoeften. Alhoewel uiterlijk onopvallend, is hij bijzonder origineel in zijn denkbeelden en werkmethodes. Hij verwelkomt de hele mensheid, zet zich fel af tegen ongeloof, onrechtvaardigheid en afwijkingen van de juiste levenswijze. Hij is diepgelovig en diepgevoelig en zijn ideeën en probleemaanpak zijn wijs en rationeel. Het kan tegenstrijdig lijken  voor sommigen maar hij is in dezelfde mate een voorbeeld van liefde, ijver en gevoel en tegelijk buitengewoon evenwichtig in zijn gedachten, daden en behandeling van concrete situaties.

De hedendaagse Turkse intellectuelen en geleerden die hem kennen, zijn stilzwijgend of uitdrukkelijk akkoord om hem als een der belangrijkste en ernstigste hedendaagse denkers te beschouwen. Voor hen is hij een 'wijze' in het 20e eeuwse Turkije en zelfs in de hele Islamwereld.

Toch is hij nooit hoogmoedig en blijft een nederige dienaar van de Almachtige God en een zeer bescheiden vriend onder de mensen. Dit ondanks zijn leidende rol in de heropleving van de sociale, spirituele en intellectuele aspecten der  Islam. Deze heropleving heeft de mogelijkheid om een aanzienlijk deel van de wereld te omvatten.

'Het verlangen naar aanzien is hetzelfde als uiterlijk vertoon en praal. Het is als giftige honing die de geestelijke levenskracht van het hart uitdooft'

Dit is een van zijn gouden levensregels.

Gedurende zijn hele leven heeft hij geprobeerd om de klachten en zorgen  te vertolken van Moslims in het bijzonder en de hele mensheid in het algemeen;

Liefde is het allerbelangrijkste element in elk wezen en het is een schitterend licht en een grote kracht die weerstand kan bieden en elke tegenstand over winnen.

Een gedicht om te  besluiten:

Liefde verheft elke ziel die liefde opneemt en bereidt deze voor op de tocht naar de eeuwigheid. Een ziel die door liefde contact heeft kunnen maken met de eeuwigheid, spant zich in om dit geschenk aan andere zielen te geven. Hij wijdt zijn leven aan deze gezegende plicht en ondergaat hiervoor alle beproevingen. Door dit tot het uiterste vol te houden en 'liefde' uit te spreken met de laatste adem, zal hij ook liefde inademen bij de opwekking op de Oordeelsdag.

Over zijn werken

Hij bleef ongehuwd, studeerde, reisde, onderwees, schreef en hield toespraken. Steeds beleefde hij zeer diep de droefheid van mensen, veroorzaakt door het spirituele braakland van de 20e eeuw. Zijn werken zijn waardevolle bijdragen aan een aantal dagbladen en tijdschriften. Hij schrijft het editoriaal voor Yeni Umit (Nieuwe Hoop),

Sizinti en The Fountain. Hij liet duizenden tapes en videocassettes maken met zijn  raadgevingen en toespraken en schreef vele boeken die vooral bundelingen zijn van dagelijks werk. Een korte lijst wordt verder vermeld. Een aantal boeken zijn behalve in het Engels, ook vertaald in het Duits, Russisch, Albanees en Bulgaars.

Bibliografie;

 1. Amerika'da Bir Ay - Een maand in de VS
 2. Asrın Getirdiği Tereddütler - Vragen die de moderne tijd stelt aan Islam
 3. Beyan - Vertoog
 4. Çağ ve Nesil - Dit tijdperk en de jongeren  
 5. Buhranlar Anaforunda İnsan (Çağ ve Nesil-2) - Mens in de kielzog van depressie
 6. Yitirilmiş Cennete Doğru (Çağ ve Nesil-3) - Naar het verloren paradijs   
 7. Zamanın Altın Dilimi - Het gouden deel van de tijd
 8. Günler Baharı Soluklarken (Çağ ve Nesil-5) - De vroege dagen van de lente
 9. Yeşeren Düşünceler (Çağ ve Nesil-6) - De bloei van ideeën
 10. Işığın Göründüğü Ufuk (Çağ ve Nesil-7) - De lichtstralen vanuit de horizon
 11. Örnekleri Kendinden Bir Hareket (Çağ ve Nesil-8) - Een beweging met eigen voorbeelden
 12. Sükûtun Çığlıkları (Çağ ve Nesil-9) - De echo's van stilten
 13. Çekirdekten Çınara - Van zaad naar boom
 14. Dua Ufku - De horizon van het gebed
 15. Fasıldan Fasıla 1-4 – Diverse onderwerpen belicht
 16. Fikir Atlası (Fasıldan Fasıla-5) - De gedachten atlas
 17. Fatiha Üzerine Mülâhazalar - De interpretaties van Sura al Fatiha
 18. Günümüzde Gençliğin Problemlerine Doğru - De problemen van de huidige jeugd
 19. Hüzmeler ve İktibaslar – Lichtstralen en citaten
 20. İ‘lâ-yı Kelimetullah veya Cihad – Het vereren van de naam van God: Jihad
 21. İnancın Gölgesinde - Begrip en geloof, de essenties van Islam
 22. İrşad Ekseni - De begeleiding naar het goede pad
 23. Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader – Het lot in het licht van de Koran en de Sunnah
 24. Kalbin Zümrüt Tepeleri - Basisconcepten van het Sufisme
 25. Kavramlar - Concepten
 26. Kendi Dünyamıza Doğru – Naar onze wereld
 27. Kırık Mızrap - Gebroken plectrum  (gedichten)
 28. Kırık Testi - Gebroken waterkruik (gesprekken)
 29. Kur‘ân‘dan İdrake Yansıyanlar – De reflecties vanuit de Koran op ons verstand
 30. Ölçü veya Yoldaki Işıklar – Maatstaven of de lichten onderweg
 31. Ölüm Ötesi Hayat - Het leven na de dood
 32. Prizma - Prisma
 33. Kendi İklimimiz (Prizma-5) - De gesteldheid van onze beschaving
 34. Yol Mülâhazaları (Prizma-6) - De gedachten tijdens de reis
 35. Zihin Harmanı (Prizma-7) - Potpourri van het intellect
 36. Ruhumuzun Heykelini Dikerken - Naar het standbeeld van onze geest
 37. Sonsuz Nur - Het Oneindige Licht
 38. Takdim Yazıları - Recensies op belangrijke boeken
 39. Varlığın Metafizik Boyutu - Metafysische dimensie van het bestaan
 40. Yaratılış Gerçeği ve Evrim – De waarheid van creationisme en evolutie
Pin It
 • Aangemaakt op .
Copyright © 2024 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.