Introductie van Fethullah Gülen

Fethullah Gülen

Fethullah Gülen is een gezaghebbende, mainstream Turkse Moslimgeleerde, denker, auteur, poëet, opinieleider en onderwijsactivist die de interreligieuze en interculturele dialoog, wetenschap, democratie en spiritualiteit ondersteunt, maar die zich verzet tegen geweld en de verdraaiing van religie in een politieke ideologie. Fethullah Gülen promoot de samenwerking tussen beschavingen voor een vredige wereld, in tegenstelling tot een botsing ervan:

“Wees zo tolerant dat je boezem zo wijd wordt als de oceaan. Put inspiratie uit geloof en liefde voor mensen. Laat er geen verontruste ziel zijn die je de hand niet hebt gereikt en over wie je onbezorgd blijft.” (Fethullah Gülen, Criteria or Lights of the Way. London: Truestar.)

Wij geloven dat Fethullah Gülen en de maatschappelijke beweging, die door hem wordt geïnspireerd en die ook bekend staat als de Fethullah Gülenbeweging, zeer belangrijk zijn en om de volgende redenen aandacht verdienen:

Het Gezag en Invloed van Fethullah Gülen: Fethullah Gülen staat bekend bij en wordt gerespecteerd door zowel Turkse moslims als moslims uit de gehele wereld als een gezaghebbende mainstream moslimgeleerde uit de Soennitische traditie, waartoe 87- 90% van de moslimwereldbevolking behoort. Hij is ook een denker, een poëet, een productieve schrijver, een onderwijsactivist en een opinieleider. Zijn lezerspubliek in Turkije wordt geschat op enkele miljoenen. Zijn invloed buiten Turkije groeit dagelijks doordat zijn werken in vele talen worden vertaald, waaronder Engels, Arabisch, Russisch, Duits, Spaans, Urdu, Bosnisch, Albanees, Maleisisch en Indonesisch. Naast de gedrukte publicaties, zijn de ideeën van Gülen toegankelijk voor een immer groeiende wereldbevolking dankzij particuliere radio- en televisiestations die sympathiseren met zijn opvattingen.

Openbare Stellingname tegen Geweld, Terreur en Zelfmoordaanslagen: Fethullah Gülen is erkend voor zijn consistente stellingname tegen de combinatie van geweld en religieuze retoriek. Meer specifiek,

  • Hij was de eerste moslimgeleerde die publiekelijk de aanvallen van 9/11 veroordeelde (in een advertentie in de Washington Post);
  • Hij hielp een wetenschappelijk boek te publiceren op het gebied van het islamitisch perspectief op terreur en zelfmoordaanslagen waarbij hij deze activiteiten veroordeelde op humanitaire en religieuze gronden;
  • Hij uitte deze opvattingen niet alleen naar de westerse lezers, maar bracht ze ook naar buiten in moskeepreken die door congregaties van duizenden moslims werden gehoord;
  • Hij verwierp op eenduidige toon zelfmoordaanslagen;
  • Hij gaf interviews aan Turkse, Japanse, Keniaanse en Amerikaanse kranten waarin hij de politieke, ideologische en religieuze redenen ter rechtvaardiging van terreuracties, categorisch veroordeelt;
  • Hij verscheen op talloze nationale televisieshows waarbij hij in het openbaar zulke acties veroordeelt.

Pionier in Interreligieuze Dialoog: Al meer dan een dcennium stimulert Fethullah Gülen actief de interreligieuze en interculturele dialoog waarmee hij lang voor de tragedie van 9/11 al me begon. In Turkije is hij geëerd vanwege het verbeteren van de verhoudingen tussen de in meerderheid moslimbevolking en de verschillende religieuze minderheden, zoals de Grieks-orthodoxe, Armeens-orthodoxe, katholieke en joodse gemeenschappen. Buiten Turkije inspireerden zijn opvattingen over interreligieuze dialoog velen om organisaties in het leven te roepen die zich engageerden in dialoog met dezelfde doelen van wederzijds begrip, empatische acceptatie, vreedzame co-existentie en samenwerking. Zijn inspanningen voor dialoog en verdraagzaamheid werden erkend door een persoonlijke audiëntie bij wijlen Paus Johannes Paulus II en een uitnodiging van de Sefardische opperrabbijn van Israel, evenals ontmoetingen met de leiders van verschillende christelijke denominaties.

Voorstander van Samenwerking van Beschavingen: Fethullah Gülen bevordert de samenwerking van beschavingen door dialoog, wederzijds begrip en het bij elkaar brengen rond gezamenlijke waarden. Als een opinieleider van het maatschappelijke middenveld ondersteunt hij de Turkse pogingen om tot de Europese Unie toe te treden en zegt dat deze relatie beide partijen ten goede zal komen.

Nadruk op de Spirituele Dimensie van Geloof: Mede dankzij zijn vroegere educatie op het spirituele gebied, staat Fethullah Gülen bekend om de nadruk die hij legt op islamitische spiritualiteit (in het Westen bekend als Soefisme), en de verzoenlijke houding tegenover anderen die hierdoor ontstaat. Vanwege zijn voorstelling van de liefde, compassie en een openhartige benadering tot alle onderwerpen aangaande de menselijkheid, staat hij bij sommigen bekend als een ‘hedendaagse Rumi.’ Hij werd gevraagd door Şefik Can, een late Soefimeester, een afstammeling van Rumi en auteur, om het voorwoord te schrijven van zijn boek over het leven en de leer van Rumi. Het tweedelige boek dat Gülen zelf over Soefisme schreef, wordt wereldwijd als tekstboek gebruikt voor universitaire cursussen op het gebied van spirituele tradities.

Wetenschap en Geloof in Harmonie: Fethullah Gülen ziet wetenschap en geloof niet alleen als congruent, maar ook complementair. Daarvoor moedigt hij wetenschappelijk onderzoek en technologische vooruitgang aan, voor het welzijn van de hele mensheid.

Intellectuele Dimensie: Hij is zeer goed thuis in het gedachtengoed van vooraanstaande denkers van de westerse traditie en kan gemakkelijk met hen converseren door zijn geschriften en adressen.

Pro-Democratie: Fethullah Gülen erkent de democratie als het enige levensvatbare politieke bestuurssysteem. Hij hekelt het verdraaien van religie in een politieke ideologie waarbij hij alle burgers aanmoedigt om een weloverwogen en verantwoordelijke rol te nemen in het politieke leven van hun land. Hij benadrukt de inschikkelijkheden in de islamitische principes met betrekking tot bestuur en hun verenigbaarheid met een ware democratie.

Oplossingen voor Sociale Problemen : Het meest opvallend aan het leven van Fethullah Gülen is het feit dat zijn visie en opvattingen niet retorisch zijn gebleven, maar in plaats daarvan wereldwijd gerealiseerd zijn in civiele projecten. Volgens sommige schattingen zijn er wereldwijd enkele honderden educatieve organisaties gevestigd, zoals de K-12 scholen, universiteiten en taalscholen. Deze worden geïnspireerd door Fethullah Gülen en gesponsord door locale ondernemers, altruïstische opvoeders en toegewijde ouders. Bekende voorbeelden van zulke scholen zijn onder andere de scholen in Zuidoost-Turkije, Centraal-Azië, verschillende landen in Afrika, het Verre Oosten en Oost-Europa. Ongeacht hun locatie zijn deze scholen symbolen voor harmonieuze interreligieuze en interculturele relaties, geslaagde eenwording van religie en rede en toewijding tot het dienen van de mensheid. Vooral in door conflicten geteisterde gebieden zoals de Filippijnen, Zuidoost-Turkije en Afghanistan, dragen deze instituties bij aan armoedebestrijding en het vergroten van de onderwijskundige mogelijkheden. Dit heeft op zijn beurt tot gevolg dat de aantrekkingskracht van terroristische groepen met exclusivistische agenda’s die in deze landen opereren, vermindert. Naast het bijdragen aan sociale harmonie, brengen deze scholen winnaars voort in internationale wedstrijden op het gebied van wetenschap en wiskunde.

Andere Projecten van Maatschappelijke Organisaties: Andere maatschappelijke projecten die geïnspireerd werden door Fethullah Gülen’s opvattingen en steun zijn onder andere hulporganisaties, organisaties voor duurzame ontwikkeling, organisaties op het gebied van media, beroepsverenigingen en medische instituten.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2024 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.