Op welke manier zijn de netwerken van de Hizmetbeweging bevorderlijk voor de bredere samenleving?

De Hizmetbeweging is voornamelijk georganiseerd door informele, het dagelijks leven overstijgende interpersoonlijke relaties.

Dit verbindt de deelnemers van lokale gemeenschappen met elkaar. Binnen deze netwerken liggen relaties verankerd in systemen van verhoudingen die zijn gebaseerd op vriendschap, nabuurschap, beroepen en persoonlijke interesses. Relaties komen voor binnen sociale, culturele, religieuze, gemeenschaps- en humanitaire activiteiten. De activiteiten overtreffen ruimschoots de sfeer van openlijke politieke activiteiten en verbinden dwars door locaties en generaties heen. Deelnemers hebben bewezen in staat te zijn om wederzijds vertrouwen te vergroten en ideologische en sociale grenzen te overbruggen door veelvoudige deelneming.

Ondanks het feit dat ze er relatief eenvoudig uitzien, spelen de netwerken een belangrijke rol in de raadgeving die individuen aan bredere maatschappelijke dynamieken en diverse SMO’s verbindt. Nieuw potentieel in de maatschappij, dat wellicht door conflict en geweld zou worden aangetrokken, wordt aldus getransformeerd tot productieve, collectieve en bruikbare acties en constructieve projecten.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2021 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.