De Verrijzenis Zal Zowel Lichamelijk Als Spiritueel Zijn

De doden zullen zowel met hun lichamen als met hun zielen worden opgewekt. Overeenkomstig de context, vermeldt de Qur'an soms de spirituele Verrijzenis en soms de lichamelijke. Bijvoorbeeld de verzen:

'O rustige ziel! Keer naar uw Heer terug, tevreden en tevredenstellend! Kom binnen bij Mijn rechtvaardige dienaren. Kom binnen in Mijn Paradijs!' (al-Fajr, S89, A27-30)

Hierin wordt de terugkeer van een ziel naar de Heer vermeldt. Nochtans, in vele betekenisvolle verzen beschrijft de Qur'an de Verrijzenis en de andere wereld in dergelijke materiele en fysische termen dat het onmogelijk is om de lichamelijke Verrijzenis niét aan te nemen. In 120 plaatsen, vertelt de Qur'an over de waarheid van Paradijs en Hel ofwel gedetailleerd, ofwel in het kort. Bij het beschrijven van Paradijs en Hel en de situatie van de mensen die het ene of het andere verdienen, benadrukt de Qur'an de combinatie van lichaam en geest. Bijvoorbeeld: de Gelaatstrekken van hen die het Paradijs zullen ingaan zullen schijnen van geluk en zij zullen voor zich klaargemaakt vinden wat ze verwachten. Zij zullen samen met hun echtgenoten zijn en hun familieleden die het Paradijs ook hebben verdiend. Mooie Paradijsvrouwen zullen hen bedienen. God zal de vrouwen in het Paradijs herbouwen, vrij van gebrek en als maagden en zij zullen nog mooier als de Paradijsvrouwen zijn. De mensen van het Paradijs zullen leven in prachtige paleizen, in tuinen vol van schitterende bomen die worden bevloeid door rivieren van honing, zuiver water melk en andere dranken. De mensen van de Hel, zij zullen grote spijt hebben, vol wroeging zijn en branden in de vlammen. Als hun huid verschroeid zal zijn of volledig opgebrand, dan zullen zij een nieuwe huid ontvangen, die nogmaals brandt. Sommige lichaamsdelen, waarmee ze hun zonden hebben begaan zullen tegen hen getuigen.

Vanwege deze verschrikking, waarschuwt de Hel gewone mensen om af te zien van ongeloof en zonden en het Paradijs spoort hen met verheven gevoelens aan om zich menselijk te vervolmaken. Omwille van dit, vermeldt de Qur'an zowel het Paradijs en de Hel als een gunst of een genade voor de mensen:

'Dit is de Hel die de schuldigen ontkennen. zij zullen zich in kringen bewegen tussen de Hel en woest kokend water. Welk van de gunsten van uw Heer erkent gij niet? Maar voor hem die het oordeel van zijn Heer vreest zijn er twee tuinen. Welk van de gunsten van uw Heer erkent gij niet?' (al-Rahman, S55, A43-47)

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2022 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.