Prawdziwa wartość kobiety

Prawdziwa wartość kobiety

Kobieta w islamie, tak samo jak mężczyzna akceptowana jest jako jednostka współtworząca różne grupy społeczeństwa. W wielu kwestiach pod uwagę bierze się zdanie kobiety, oraz wyrażane przez nią poglądy.

Jeśli chodzi o zastosowanie powyższej tezy w praktyce, za najpiękniejszy przykład takiego właśnie postępowania uchodzi postawa naszego proroka. On za sprawą objawienia, uważany jest za proroka wszystkich proroków. Jest on także tym, który za pośrednictwem tronu Boga rozwiązuje wszystkie problemy jakie pojawiają się na jego drodze, a żaden z problemów jaki prorok napotykał nie pozostawał w stanie nierozwiązanym.

Tak, wiele problemów czeka na rozwiązanie. Nasz prorok rozwiązujący problemy z łatwością, gdyby popatrzył swoim błogosławionym wzrokiem, na tę tworzącą się wspólnotę, oraz na tych którzy zwracają się do niego o pomoc z całej duszy, niemalże wszystkie problemy które nosi w sobie człowiek same znalazłyby szybkie rozwiązanie i wszystko stałoby się łatwiejsze. Taki jest właśnie nasz prorok .

Prorok Muhammad wiele czasu spędzał w towarzystwie kobiet, często wyjaśniając im niektóre problemy i dyskutując z nimi, prorok traktował kobiety jak swoje przyjaciółki. Objawienie proroka (pokój niech będzie z Nim) nie wymagało od niego takiego sposobu zachowania, jednakże prorok na swoim przykładzie chciał nauczyć ludzi we wspólnocie sposobu, w jaki mają się odnosić i zachowywać względem kobiet. Objawienie proroka przyniosło poprawę pozycji kobiet w życiu społecznym, w okresie w którym zostały objawione wersety Koranu. Sam prorok wskazywał na ważność objawienia i sam i też postępował wedle jego przesłania. Traktat z Hudajbiji okazał się być trudnym dla muzułmanów. W rzeczywistości, spowodował stan napięcia i zaostrzenie stosunków we wspólnocie. W tym czasie wysłannik Allaha zarządził aby każdy, kto wstępuje do wspólnoty składał ofiarę oraz aby porzucił swój turban. Jednakże towarzysze proroka, nie wiadomo czy dlatego że zastanawiali się czy to przyniesie jakąś zmianę, postępowali bardzo niechętnie. Wtedy to wysłannik Allaha ponowił swój nakaz. Jednakże to jego pełne nadziei oczekiwanie nie zmieniło postaw jego towarzyszy.

W zasadzie ta niechęć, nie była sprzeciwem przeciwko Allahowi, była ona powodowana chęcią sprawdzenia i pozyskania wiedzy na temat innych możliwości. Jako, że wyruszyli oni w drogę, aby okrążyć Kaabę, z tą myślą oczekiwali na zmianę warunków w traktacie z Hudajbiji.

W tej sytuacji prorok, przeczuwając, co nastąpi, od razu wszedł do namiotu i skonsultował się ze swoją żoną Ümmü Seleme. Skonsultował się znią aby dać jej prawo do wyrażenia swojego poglądu na ten temat. Ona zaś wiedziała że, wysłannik Allaha nie potrzebuje się konsultować z nią, gdyż sam wie co, będzie najlepsze w tej sytuacji. Jednak wysłannik Allaha poprzez taką postawę udziela nam cennych wskazówek.

Nasza matka powiedziala tak: “O Boże, nie powtarzaj swojego nakazu. Może się przeciwstawią i poginą. Najlepiej będzie jeśli to ty złożysz ofiarę . Oni zaś rozumiejąc powagę Twojego nakazu , chcąc nie chcąc będą Ci posłuszni.”

Wysłannik Allaha zapewne już tak pomyślał. Natychmiast powziął do ręki nóż i opuściwszy namiot zaczął składać w ofierze swojemu Panu należące do niego zwierzęta. Dopiero co ofiarował kilka zwierząt, a uczniowie także zaczęli składać w ofierze swoje zwierzęta. Ponieważ zrozumieli, iż od podjętej przez proroka decyzji nie ma odwrotu.

Teraz należałoby się zastawić, którzy z nas dają takie samo prawo kobietom. Będąc głowami naszych rodzin, którzy z nas w swoim życiu dają małżonkom taką sposobność do korzystania z ich porad. Niech przypomną sobie o tym ci, którzy mówią, że islam jest religią biorącą kobietę do niewoli! Ciekawe czy, mimo upływu czasu chociażby jedna dziesiąta ludzi jest w stanie podjąć się wykonywania tych wspaniałych czynów, objawionych nam przed wiekami?

Połowa z całości

Nawet w słowach tych, którzy bronią praw kobiet, osoba kobiety nie zostaje pozbawiona stwierdzenia, iż jest ona osobą drugiej kategorii. My jednak patrzymy na kobietę jak na połowę z całości. Kobieta jest taką częścią całości, która jest niezbędna do tego, aby druga połowa mogła funkcjonować, odnosi się to do obydwóch płci. Każda z tych części- połówek jest bardzo ważna w odniesieniu do docenienia rzeczywistej wartości drugiej połowy jaką jesteśmy. Wystarczy tylko, ażeby podporządkować się normom, zachować równowagę oraz nie przeciwstawiać się ustalonemu porządkowi, tak aby nadużycia nie miały miejsca.

Ponadto nasz prorok (pokój niech będzie z Nim) swoim dobrotliwym zachowaniu wobec kobiet, zawsze zachęcał do postępowania w ten sam sposób. W jednym z hadisów o proroku (pokój niech będzie z Nim), napisane jest tak:

„Najlepsi spośród wierzących są ci, którzy są najlepsi dla swoich żon i rodzin.” (hadis Ebû Dâvûd, Sünnet, 15)

Tak właśnie jest, że człowiek poprzez swoją moralność może dosięgnąć szczytów niebios, których nie można dosięgnąć nawet dzięki modlitwie.

Zatem widzi się, że prorok (pokój niech będzie z Nim) w swoich światłych deklaracjach gwarantuje kobiecie honor i godność; prorok przejął panowanie nad światem, w który zanim przyszedł kobieta była istotą uciskaną, wzgardzoną oraz postrzeganą jako istota nie mającąa żadnego znaczenia i nie mająca szansy na bycie docenioną.

Bóg (Niech będzie pochwalony) w jednym z wersetów Koranu mówi tak:

„Stworzyliśmy człowieka w najpiękniejszej postaci.” (Sura-at-Tin, 95, werset 4)

Co oznacza, że zarówno kobieta jak i mężczyzna są tworzą najpiękniejszą postać jaką jest człowiek.

W innym zaś wersecie Bóg (Niech będzie pochwalony) mówi tak:

My obdarzyliśmy szlachetnością synów Adama.
My nosiliśmy ich na lądzie i na morzu.
My zaopatrzyliśmy ich wspaniałymi dobrami.
My wyróżniliśmy ich wielkim wyróżnieniem

ponad wielu spośród tych, których stworzyliśmy. (Sura, al.-Isra, 17, werset 70)

W tym wersecie Bóg mówi, iż:

Niezależnie od rasy, dla mężczyzny i kobiety, czy to białej czy czarnej, przewidziane jest honorowe miejsce, miejsce, którego pozycja nie może się równać z jakimkolwiek stanowiskiem proponowanym człowiekowi na tym świecie. Przy honorowym miejscu jakim został obdarzony przez Boga człowiek, inne stanowiska pozostają jako nic nie znaczące.

Nie ma bardziej kochającej osoby niż matka

Sahabi, przychodzi pewnego dnia do wysłannika Boga i pyta: Kto najbardziej zasługuje na otrzymanie ode mnie dobroci . Wysłannik Allaha (pokój niech będzie z Nim) daje taką oto odpowiedź: „Twoja matka”! Następnie Sahabi zadaje to samo pytanie trzy razy i za każdym razem uzyskuje tę samą odpowiedź. W odpowiedzi na czwarte pytanie wysłannik Boga, wskazuje na osobę ojca, odpowiadając : „Ojciec” ( Buhari, Edeb, 2)

Kobieta w czasach proroka była tak wywyższana, że Hz. Abu Bekir, na jedną z małżonek proroka, która zresztą była jego własną córką, do Ajszy zwracał się „Matko”.

Nasz prorok powiedział: „Raj znajduje się pod stopami matek.” (Nesai, Cihad, 6)

Prorok, nakazał tak: Tak właśnie twojej matce, która ciebie wychowała należy padać do stóp, i jeśli uda ci się ją uszczęśliwić , to ze względu na miłosierdzie boże możesz być pewien, że nie ujrzysz piekła. Wychodząc z domu oraz powracając do niego pocałuj pomarszczone nogi twojej matki, staraj się ją uszczęśliwiać czyniąc dla niej dobre rzeczy, ponieważ właśnie droga do szczęścia jednostki, społeczeństwa i całego narodu, wiedzie przez takie właśnie czyny.

Nie przechodź obojętnie, mówiąc tylko, matka, ona jest tą która niesie ciebie na plecach, a gdy przyjdzie taki czas i moment jest osobą, która będzie wiedziała jak użyć broni, jeśli będzie trzeba założy twoją broń na ramię i zacznie się wspinać po kamienistych zboczach. Ona jest tą, która walczyła kiedy wojsko Kurt Ismaila Paszy zasłabło w walce z wojskami Rosyjskimi, matka wie co to czystość, honor i obrona swojego dziecka. Wy stawiacie pomniki na cokołach. Jednakże wiedzcie, że pomniki te nawet nie są warte tyle co kurz pod stopami waszych matek. Islam już od dawien dawna wystawił pomnik matkom, znajdujący się najbliżej szczytu najwyższego Allaha. Religia islamu tak wywyższa osobę matki, że jedyną osobą przed którą matka powinna się skłonić jest sam jedyny Allah oraz jedyną osobą przed, którą powinna paść na kolana jest Allah.

Powiedziano, że raj znajduje się pod stopami matek.

Tron Boga znajduje się na dachu niebios. Natomiast stopy matki znajdują się na najwyższym poziomie nieba, ponieważ pośród wszystkich śmiertelnych istot to ona jest najbardziej umiłowaną. Wędrując po ziemi matka umysłem jest na niebie, a pod jej opieką znajduje się cały rodzaj ludzki. Nawet kurz unoszący się z pod jej stóp, jest tak wyjątkowy że można nim posmarować powieki a ci, którzy padają do jej stóp są tak wielcy jak osoby znajdujące się na progu nieba.

Matka jest istotą jęczącą. Jest osobą jęczącą , ubolewającą i lamentującą.. przez całe swoje życie. Swoje macierzyństwo zawdzięcza potomstwu; dzięki słowom, które mówi do niej dziecko: Moja matko! … bez potomstwa matka nie może być mamą. Nie wiem, jakimi słowami można nazwać dziecko, które nie zwraca się do swojej matki „Mamo”.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2024 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.