Rola sportu w procesie dialogu

Rola sportu w procesie dialoguFaktem jest, że idee demokracji, pokoju, dialogu oraz tolerancji stały się powszechne, a w związku z rozwojem sieci komunikacyjnej są one poważnie traktowane na całym świecie. Aby te idee kontynuowały rozwój oraz aby każdy mógł z nich czerpać korzyści, na ludzi – zarówno na jednostki, jak i na społeczeństwo – spada pewna liczba obowiązków.

Biorąc pod uwagę powyższą kwestię okazuje się, że sport jest niezwykle istotnym źródłem energii oraz środkiem przekazu, mogącym bez wątpienia wywierać wpływ na społeczeństwo. Wszelkiego rodzaju informacje o wydarzeniach sportowych są błyskawicznie przesyłane z jednego krańca globu na drugi. Oczywiście, istnieją inne, bardziej konwencjonalne sposoby rozprzestrzeniania idei, lecz poprzez wykorzystanie tych współczesnych możemy w efektywny sposób popularyzować inicjatywę dialogu oraz tolerancji. Filozofia, którą uznajemy, powinna być znana każdemu. W ten sposób może zostać upowszechniona dla dobra zarówno naszego, jak i całej ludzkości. Na przykład 90 minut meczu piłkarskiego można doskonale wykorzystać. Sama gra daje przyjemność widzom na trybunach, lecz równocześnie można dostrzec szereg cnót. Bardzo ważne jest, aby wykorzystać te 90 minut w taki właśnie sposób. Warto podkreślić, że dawniej podczas meczów sportowych zwycięzcy i pokonani podawali sobie dłonie, roztaczając wokół siebie atmosferę prawdziwego ducha sportu. Dobrze by było, aby takie zachowanie znalazło odzwierciedlenie na trybunach. Byłaby to ważna lekcja dla widzów, którzy często pod wpływem złych emocji palą siedzenia, wyzywają kibiców przeciwnej drużyny, a nawet atakują ich z użyciem broni. Dla tego typu osób niezwykle korzystne byłoby ukazanie sportu w świetle promieniujących z niego pozytywnych myśli oraz uczuć. Nawet, jeśli współcześni widzowie nie akceptują faktu, że gracze podają sobie dłonie przed opuszczeniem stadionu, po pewnym czasie zachowanie sportowców przełamie łańcuch nienawiści oraz mściwości, a przynajmniej go zneutralizuje. W chwili obecnej świat rozpaczliwie tego potrzebuje.

Warto przy tym podkreślić, iż niektórzy ludzie zarówno w swoim wnętrzu, jak i na zewnątrz, odczuwają potrzebę angażowania się w konflikty. Wynika to z tego, że często dorastali oni w atmosferze konfliktów lub też nie dostrzegają potrzeby dialogu oraz poprawy stosunków międzyludzkich. Dlatego też musimy tu postępować bardzo ostrożnie. W każdym podejmowanym przez nas działaniu powinna przejawiać się pewna szczerość oraz łagodność, zaś priorytetem winny stać się rozum i właściwy osąd. Dodatkowo przedstawiciele każdej profesji powinni znać stawiane im wymagania oraz zająć stanowisko zgodne z ich standardami. Imam okazuje swoją przydatność zabierając głos w meczecie, jednak gwiazdy filmowe, aktorzy czy pisarze nie działają w ten sam sposób. Aktor daje pierwszeństwo językowi ciała lub umiejętnościom aktorskim, a pisarz stylowi pisania oraz sposobowi utrwalania pomysłów w literacki sposób. I tak powinno być. W przeciwnym razie wpływ komunikatu zostaje osłabiony, a przesłanie nie przynosi korzyści. To samo odnosi się do sportu. Atleta powinien demonstrować swoje umiejętności poprzez sukces, godne zachowanie oraz przykładny styl życia.

Niestety, waga i doniosłość pewnych wartości nie jest dziś dostrzegana. Obecnie ludzie bardziej niż chleba i wody potrzebują religii, pokoju oraz bezpieczeństwa, jakie ona zapewnia, a także gwarancji życia po śmierci. Uważam, że jeśli fakt ten zostałby właściwie wyjaśniony, nie budziłby tak wielu wątpliwości. Są przecież liczni ludzie na świecie, którzy pragną coś zrobić na rzecz islamu. Lecz jeśli do tego zagadnienia podchodzimy w sposób surowy i niedojrzały, okazuje się, że miejsce miłości zastępuje nienawiść, natomiast między ludźmi pojawia się przepaść nie do pokonania. W tym kontekście od islamu oczekuje się budowania mostów między ludźmi, jak również tworzenia czynników, które wypełnią owe międzyludzkie przepaście.

Jeśli nie odpowiemy tym, którzy wyciągają do nas swe dłonie, by wyrazić w ten sposób miłość i szacunek, staniemy się niezdolni do dawania miłości. W rezultacie spowodujemy pewien niepożądany oraz nieodwracalny rozwój sytuacji. Skrótowo należy powiedzieć, że sport może być w pewnym stopniu wykorzystywany jako ważny czynnik w realizacji dialogu społecznego oraz w upowszechnianiu idei tolerancji.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.