Meczet Selimiye: Wczesna działalność

Po zdaniu w r. 1959 egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Religijnych, Gülen został mianowany imamem i kaznodzieją w historycznym meczecie w Edirne, w europejskiej części Turcji. W tym okresie swojej młodości był zarówno aktywny społecznie, jak i żył w sposób ascetyczny. Żyjąc skromnie i mieszkając w małym pokoju w meczecie, miał okazję pogłębić swoją wiedzę o tradycji muzułmańskiej, studiować samodzielnie nauki społeczne i przyrodnicze oraz klasykę filozofii i literatury zarówno wschodniej jak i zachodniej. To dzięki znajomości szerokiego spektrum literatury mógł później dokonywać tak wszechstronnych interpretacji.

Gülen w krótkim czasie zyskał sławę w mieście jako kaznodzieja. Dzięki swojej aktywnej postawie utrzymywał dobre relacje z władzami lokalnymi, przywódcami i członkami społeczności. W międzyczasie był świadkiem erozji wartości duchowych i moralnych, szczególnie u młodszych pokoleń, i starał się znaleźć na to jakiś środek zaradczy. W tym celu zorganizował cykl publicznych wykładów. W uznaniu jego zasług w służbie publicznej mianowano go na stanowisko głównego kaznodziei i dyrektora szkoły z internatem w Izmirze, dużym mieście na egejskim wybrzeżu Turcji.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2022 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.