Co czyni Hizmet odmiennym od współczesnych oraz dawnych ruchów w Europie?

Choć Hizmet jest ruchem współczesnym, to identyfikuje się on z formami działania, treścią oraz znaczeniami, które jakościowo różnią się od tradycji zmagań, jaką zauważamy w społeczeństwach europejskich. Nie pasuje on również do konwencjonalnych kategorii ruchu robotniczego prezentowanych w kapitalizmie przemysłowym, ani do nowoczesnych ruchów lewicowych.

Wraz z ekonomicznymi i politycznymi nierównościami lub też zmianami w społeczeństwie, istnieją transformacje i znaczenia powstające w wyniku zmiennego zawężenia przestrzeni, w których kulturowe oraz duchowe wartości mogą odnaleźć swój wyraz. Sens i wartości, takie jak wiara, rodzina, moralność oraz fragmenty ludzkich historii były lub są odrzucane, albo też wymazywane z pamięci. Wiele mechanizmów samokontroli i autonomii – szczególnie te wynikające z dziedzictwa kulturowego oraz religii – zostało wypartych przez nowoczesność. Zmniejszył się ich konstruktywny wpływ i stają się one zaledwie wyrazem indywidualizmu albo ucieczki.

Hizmet rozpoznaje potrzebę nowej wewnętrznej syntezy, wypływającej z przeszłości lecz opartej na powszechnych współczesnych realiach. Dlatego Ruch kładzie nacisk na odmienny szereg czynników, takich jak równość, wolność, szacunek, altruizm, dobre życie, ekologia oraz moralność. Są to potrzeby i zagadnienia, których współcześnie dominujące struktury społeczno-polityczne zazwyczaj nie są w stanie podjąć.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.