Czy Hizmet posiada własny zbiór zasad działania?

Tak, są to następujące zasady:

  1. nieustające działania o charakterze pozytywnym, nie pozostawiające miejsca na wątpliwości, konflikty lub anarchię;
  2. brak materialnych oczekiwań w zamian za swoją pracę;
  3. aktywność rozwijająca ludzkie wartości, budująca zaufanie;
  4. działalność budująca więzi pomiędzy jednostką a społecznością;
  5. okazywanie współczucia i cierpliwości w każdej sytuacji;
  6. zorientowanie na działania pozytywne w miejsce konserwatyzmu lub kreowania opozycji;
  7. wspólne i oparte o konsultacje podejmowanie decyzji;
  8. współpraca z ludźmi myślącymi w podobny sposób podczas realizacji projektów obywatelskich.

Gülen uważa, iż oferowanie dobrowolnej pomocy w takim duchu określić można mianem poszukiwania boskiej akceptacji. Zachęca również wszystkich do służenia swoim społecznościom oraz ludzkości w zgodzie z tą pokojową, stroniącą od konfliktów apolityczną postawą.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.