Czy istnieje jakiekolwiek ryzyko utraty przez członków sieci służby ich indywidualności?

Nie ma takiego ryzyka, ponieważ jednostki w swoim życiu codziennym utrzymują wiele złożonych relacji społecznych. Celem poprawy warunków, w których żyją, mogą łatwo adaptować się do nowych projektów. Tym sposobem wyznaczają kierunek oraz sens swojego udziału w sprofesjonalizowanych sieciach.

Osoby te nie ryzykują utraty swej tożsamości na drodze partycypacji w sieciach wolontariuszy – czują, że ich indywidulane różnice są respektowane. Nie przestają funkcjonować jako indywidualne jednostki, lecz doceniają sieć relacji z innymi ludźmi. Interakcja i komunikacja, podstawowe wymogi życia społecznego, są o wiele łatwiejsze do utrzymania dzięki sieciom zależności. Poprzez te sieci ludzie ukierunkowują się na życie w pokoju zarówno wewnątrz Ruchu, jak i poza nim.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.