Czy Ruch deklaruje, że niesie zmianę na szerszą skalę?

Nie, Hizmet nie wysuwa nierealistycznych sugestii, jakoby posiadał znaczący wpływ na przemiany w kwestiach systemowych oraz globalnych. Jednakże jego kolektywne działania przynoszą efekty, oferując skuteczne odpowiedzi na problemy lokalne wynikające z niedomagań systemu. Zdolność do autorefleksji, szerokie kompetencje oraz skuteczność Ruchu ukazują potencjał w radzeniu sobie z problemami, które stawia przed nami współczesność. Ruch pomaga formułować rozwiązania na poziomie osobistej niezależności. Ten potencjał i autonomia przygotowują jednostki do spokojnego rozwoju i zdrowej integracji ze współczesnym realiami.

Współczesne społeczeństwa są złożone, a zmiana wewnątrz nich może być osiągnięta wyłącznie poprzez edukację, dostęp do informacji oraz współpracę. Bardzo mało, jeśli w ogóle cokolwiek, można osiągnąć za sprawą jednostronnego działania, stosowania represji i siły oraz poświęcenia ludzkich istnień zarówno na drodze wojny, prowadzącej do rozlewu krwi, jak i zduszenia gospodarki. Stała i korzystna zmiana wymaga powzięcia decyzji, dokonania wyborów, osiągania kompromisów i współpracy tak wewnątrz, jak i pomiędzy społeczeństwami i cywilizacjami. Wyłącznie w ten sposób projekty i działania nacechowane wartościami konsensualnymi mogą być skuteczne. Ruch działa na rzecz stałej i korzystnej zmiany stopniowo – projekt po projekcie, osoba po osobie.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2022 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.