• Start
  • O Gülenie i o ruchu
  • Czy Ruch działa pod parasolem jakiejś organizacji, która koordynowałaby koalicję pomiędzy jego instytucjami?

Czy Ruch działa pod parasolem jakiejś organizacji, która koordynowałaby koalicję pomiędzy jego instytucjami?

Nie. Działania Ruchu nie są w żaden sposób koordynowane. Zamiast tego oddolne inicjatywy Ruchu uczestniczą w kreowaniu jego kultury oraz czynią wkład w solidne zarządzanie jego działaniami poprzez sprawowanie kontroli, koordynowanie, a także poprzez wykorzystywanie informacji dostarczanych dzięki mediom. Różnego rodzaju inicjatywy mogą na siebie zachodzić, a różne postacie mogą w tym samym czasie spełniać szereg funkcji, ponieważ przynależą one do wielu odmiennych sieci integracyjnych. W większości przypadków osoby te (bardziej niż instytucje) działają jako nieformalni pośrednicy w różnych formach relacji międzyorganizacyjnych. Dlatego też Ruch nie potrzebuje organizacji patronackiej ani przywództwa, aby koordynować lub budować koalicję różnych ORS w celu lobbowania, czy też w celu gromadzenia zasobów.

Innym elementem charakterystycznym, który czyni zbędnym istnienie organizacji patronackiej bądź przywództwa, jest cechujący Ruch stopień rozwoju kulturowego. Z tego względu morale członków Ruchu jest bardzo wysokie, a to przekłada się na ich większe zaangażowanie oraz odporność na przeszkody.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.