Czy Ruch współpracuje także z innymi organizacjami?

Hizmet współpracuje z różnymi oficjalnymi instytucjami oraz zinstytucjonalizowanymi organizacjami zajmującymi się podobnymi kwestiami. Chętnie kreuje inicjatywy oparte na wspólnych definicjach. Działalność instytucji edukacyjnych, której przykładem mogą być olimpiady naukowe, programy wymiany studentów, ogólnoświatowa działalność Fundacji Dziennikarzy i Pisarzy (FDiP), lokalne oraz regionalne ośrodki kulturowe, centra dialogu, a także działalność pomocowa w wielu krajach, są wyraźnym dowodem tego rodzaju współpracy.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.