Czy uczestnicy pochodzą z ludności będącej na marginesie społeczeństwa?

Ani nowi przybysze, ani obecni uczestnicy nie są ludźmi niezintegrowanymi, wykluczonymi, pochodzącymi z marginesu czy bez korzeni. Badania wykazują, że uczestnikami są ludzie aktywni i zintegrowani w społeczności. To zadaje kłam powszechnemu przypuszczeniu, że mobilizacja jest zjawiskiem z udziałem tych, którzy są najbardziej dotknięci dezintegracją społeczną i wykluczeniem. W rzeczywistości, dostępność do mobilizacji jest słaba wśród takich marginalnych i pozbawionych korzeni grup. Ci, którzy stają się uczestnikami jakiegoś ruchu mają generalnie bardziej solidną tożsamość zbiorową i bliższe więzy z siecią powiązań społecznych.

Jednostki, które tworzą siatkę usługową Ruchu stanowią bardzo wysoki odsetek osób z klasy średniej lub o wyższej pozycji społeczno-gospodarczej. Posiadają one rozwiniętą szerszą wizję świata. Stają się wrażliwe na konkretne globalne problemy i sprawy. Zdobywają informacje oraz niezbędne umiejętności i kompetencje by tworzyć projekty usług, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom społecznym.

Uczestnicy bardzo otwarcie angażują się w projekty związane z edukacją, kulturą, dialogiem międzywyznaniowym, pokojem społecznym i współpracą cywilizacji. Pozwala to na uznanie ich nośniakmi uniwersalnych wartości etycznych, nie idei czy orientacji, które są zawężone, marginalne czy elitarne.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.