Czy wybór projektów kiedykolwiek powoduje konflikty wewnątrz Ruchu?

W organizacjach i ruchach społecznych konflikty pojawiają się z powodu: (a) braku wewnętrznej komunikacji i współpracy; (b) braku uczciwości w dystrybuowaniu zasobów oraz bodźców; (c) niewłaściwego podziału ról; (d) narzucania nierealistycznych, źle rokujących lub przestarzałych perspektyw bądź projektów; oraz (e) z powodu zwiększonego ryzyka indywidualnego lub zbiorowego.

Jednakże w Hizmet uczestnicy są przypisani wielu różnym sieciom społecznym, a także biorą udział w różnorakich projektach związanych ze służbą. Dzięki gazetom i mediom mają również dostęp do informacji na temat wartości Ruchu i prowadzonych przezeń działań. W ten sposób wspólnota nie odczuwa braku zasobów niezbędnych do komunikacji. Nie brakuje jej okazji do wykorzystywania odmiennych, lecz jednocześnie uzupełniających się strategii. Jest w stanie dostarczyć swym uczestnikom wyjaśnień oraz nowych perspektyw we wszelkich, możliwych okolicznościach.

Lokalizacja projektów oraz grupowe podejmowanie decyzji zapobiegają poczuciu niesprawiedliwości dotyczącej zasobów, jak i środków motywacyjnych, a także ewentualnemu podejmowaniu ryzyka. Wszystkie te kwestie powodują, że w szeregach ruchu Hizmet wewnętrzne konflikty stają się mało prawdopodobne.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2022 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.