Jakie jest pochodzenie społeczne członków Ruchu?

Przeważająca większość uczestników to młodzi studenci. Drugą najszerszą grupę (prawie tak samo liczną) stanowią absolwenci uniwersytetów. Średnia wieku w Ruchu wynosi 25–30 lat. Większość studentów, bądź ludzi pracujących w sieci usług, to ludzie wywodzący się z klasy średniej lub wyższo-średniej. Pochodzą oni ze środowisk lepiej zintegrowanych, miejskich, charakteryzujących się wysokim poziomem osiągnięć akademickich.

Wolontariusze wywodzą się głównie z wykształconej klasy średniej, mieszkającej w miastach, stosunkowo uprzywilejowanej i lepiej zintegrowanej: posiadają kompetencje techniczne i kulturowe bądź pozycję ekonomiczno-społeczną, która sprawia, że prawdopodobieństwo ich zmobilizowania jest większe, gdyż dostrzegają sprzeczności w systemie, a ich poziom edukacji oraz środowisko intelektualne promują wartości egalitarne i antyautorytarne.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.